Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква И
инвестирам - инвестираш, несв. и св.: какво, в какво. Влагам капитал в предприятие, производство, строеж и др. Инвестирам средства в книгоиздав...
инвеститор - мн. инвеститори, м. 1. Предприятие или лице, което инвестира в нешо. В страната ще дойдат и инвеститори чужденци. 2. Служебно лице...
инвестиционен - инвестиционна, инвестиционно, мн. инвестиционни, прил. Който се отнася до инвестиция. Инвестиционен капитал.
инвестиция - мн. инвестиции, ж. 1. Само ед. Инвестиране. 2. Средствата, които се инвестират. Правя инвестиции в петролодобива.
индекс - мн. индекси, (два) индекса, м. 1. Номериран показалец в края на научно съчинение. Индекс на използваните източници. 2. Спец. Във ф...
индексация - мн. индексации, ж. Съставяне на индекс (във 2 и 3 знач.).
индексирам - индексираш, несв. и св. Съставям индекс (най-често във 2 и 3 знач.). Според индекса на инфлацията се индексират и заплатите.
индивид - мн. индивиди, (два) индивида, м. Отделно взет човек или животно, отделен екземпляр. Свобода на индивида. Всеки индивид реагира по ...
индивидуален - индивидуална, индивидуално, мн. индивидуални, прил. 1. Който е присъщ на един индивид, личен. Индивидуален характер. Индивидуална ...
индивидуализирам - индивидуализираш, несв. и св.; кого/какво. Отделям, представям, откроявам от другите. Тези особености на стила индивидуализират по...
индивидуализъм - само ед. 1. Спец. Във философията — принцип в идеалистическата философия, според който личността е независима от обществото. 2. Ст...
индивидуалист - мн. индивидуалисти, м. 1. Привърженик на индивидуализма (в 1 знач.). 2. Човек, склонен към индивидуализъм (във 2 и 3 знач.).
индивидуалистичен - индивидуалистична, индивидуалистично, мн. индивидуалистични, прил. Който се отнася до индивидуализъм.
индивидуалистка - индивидуалистки, ж. Жена индивидуалист.
индивидуалност - индивидуалността, само ед.,ж. 1. Отличителните, личните качества на нещо. Индивидуалност на писател. Творческа индивидуалност. 2. ...
индиго - мн. индига, ср. 1. Само ед. Тропически храст, от чийто сок се получава тъмносиня боя. 2. Само ед. Боята, получена от този храст. 3...
индикатор - мн. индикатори, (два) индикатора, м. Спец. 1. Уред към машина или апарат, който показва някакви данни. 2. Вещество, което, поставе...
индикация - мн. индикации, ж. 1. Показател. Повишаването на температурата е индикация за влошаване на състоянието. 2. Обикн. мн. Указания за д...
индиректен - индиректна, индиректно, мн. индиректни, прил. Непряк, косвен, околен. Индиректен начин.
индиферентен - индиферентна, индиферентно, мн. индиферентни, прил. Безразличен, безучастен. Индиферентен към политиката.
индиферентност - индиферентността, само ед., ж. Безразличие. Отнасям се с индиферентност.
индрише - мн. индришета, ср. Стайно цвете от семейство здравецови с нарязани ароматни листа и малки виолетови цветчета с приложение като под...
индуизъм - само ед. Религия в Индия, възникнала през IV век на основата на браманизма и будизма.
индуист - мн. индуисти, м. Привърженик на индуизма.
индуистка - мн. индуистки, ж. Привърженичка на индуизма
индуктивен - индуктивна, индуктивно, мн. индуктивни, прил. 1. Който си служи с индукция (във 2 знач.). 2. Който е предизвикан от индукция (в 3 ...
индуктирам - индуктираш, несв. и св.; какво. Създавам електрически ток чрез индукция.
индуктор - мн. индуктори, (два) индуктора, м. 1. Ръчна магнитноелектрическа машина за получаване на променлив ток. 2. В електротехниката — ма...
индукция - само ед. Спец. 1. Възникване на едно явление под въздействието на друго. 2. В логиката — умозаключение, при което от частни истини...
индулгенция - мн. индулгенции, ж. Истор. Папско писмо или частица от свещен предмет, които се продават и служат за опрощение на греховете.
индустриален - индустриална, индустриално, мн. индустриални, прил. Който е свързан с индустрията. Индустриално производство. Индустриален град. •...
индустриализация - само ед. Изграждане на едра машинна промишленост като основен начин на производство в дадена страна.
индустриализирам - индустриализираш, несв. и св.; какво. Извършвам индустриализация.
индустрия - мн. индустрии, ж. Едро производство с машинна техника; промишленост.
инервация - само ед. В медицината — изпращане на дразнения от централната нервна система към различни органи.
инертен - инертна, инертно, мн. инертни, прил. 1. Който е бездеен, безинициативен, подчиняващ се на обстоятелствата. 2. Във физиката - който...
инерция - само ед. 1. Спец. Във физиката — свойство на телата да запазват състоянието си на покой или движение, докато външна сила не промен...
инжектирам - инжектираш, несв. и св. какво, на кого. Правя инжекция. Инжектират ми антибиотик три пъти дневно.
инжекция - мн. инжекции, ж. 1. Впръскване чрез спринцовка на течно лекарство в организма. Правя инжекция. Удрям инжекция. Бия инжекция. Бия с...
инженер - мн. инженери, м. Специалист с висше техническо образование. Строителен инженер. Машинен инженер. // прил. инженерен, инженерна, ин...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: