Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква И
изкритикувам - изкритикуваш, св. Критикувам кратко и остро.
изкръшкам - изкръшкаш, св. — вж. изкръшквам.
изкръшквам - изкръшкваш, несв. и изкръшкам, св. Разг. Успявам да се измъкна от работа или от задължения; изклинчвам.
изкрякам - изкрякаш, св. — вж. изкряквам.
изкряквам - изкрякваш, несв. и изкрякам, св. 1. Крякам един път или няколко пъти по един. 2. Прен. Казвам нещо с викане, наподобяващо крякане....
изкукуригам - изкукуригаш, св. — вж. изкукуригвам.
изкукуригвам - изкукуригваш, несв. и изкукуригам, св. 1. За петел — кукуригам веднъж или няколко пъти по веднъж. 2. Прен. Пренебр. Казвам нещо по...
изкупвам - изкупваш, несв. и изкупя, св. 1. Какво. Понасям трудности, жертвам в името на нещо ценно. Изкупвам любовта си със страдание. Изкуп...
изкупвателен - изкупвателна, изкупвателно, мн. изкупвателни, прил. Който се отнася до изкупуване на стопанска продукция. Изкупвателен пункт.
изкупвач - мн. изкупвачи, м. Лице, което изкупува стопанска продукция.
изкупен - изкупна, изкупно, мн. изкупни, прил. Изкупвателен. Изкупни цени.
изкупител - изкупителят, изкупителя, мн. изкупители, м. Лице, което изкупва чужди грехове.
изкупителен - изкупителна, изкупително, мн. изкупителни, прил. • Изкупителна жертва. Жертва, с която се изкупват грехове, грешки, провинения. Ст...
изкупителка - мн. изкупителки, ж. Жена изкупител.
изкупление - само ед. Изкупване на грехове, грешки и под. Дарявам пари за изкупление на греховете си.
изкупувам - изкупваш, несв. и изкупя, св. 1. Какво. Понасям трудности, жертвам в името на нещо ценно. Изкупвам любовта си със страдание. Изкуп...
изкупчик - мн. изкупчици, м. Лице, което се занимава с изкупвателна дейност.
изкупя - изкупиш, мин. св. изкупих, мин. прич. изкупил, св. - вж. изкупвам.
изкусен - изкусна, изкусно, мн. изкусни, прил. Който е изключително сръчен, умел в изработване, сътворяване или изпълнение. Изкусен майстор ...
изкусител - изкусителят, изкусителя, мн. изкусители, м. 1. Човек, който изкушава, привлича. 2. Дявол. Изкусителят му нашепва.
изкусителен - изкусителна, изкусително, мн. изкусителни, прил. Който изкушава, привлича. Изкусителна идея. Изкусително предложение.
изкусителка - мн. изкусителки, ж. Жена изкусител.
изкуствен - изкуствена, изкуствено, мн. изкуствени, прил. 1. Който е направен от човека като заместител на естествен. Изкуствен зъб. Изкуствен...
изкуство - мн. изкуства, ср. 1. Само ед. Област от човешката дейност, при която действителността се пресъздава чрез художествени средства. Ин...
изкуствовед - мн. изкуствоведи, м. Учен в областта на изкуствознанието.
изкуствоведка - мн. изкуствоведки, ж. Жена изкуствовед.
изкуствоведски - изкуствоведска, изкуствоведско, мн. изкуствоведски, прил. Който се отнася до изкуствовед и изкуствознание.
изкуствознание - само ед. Наука за изкуството.
изкусуря - изкусуриш, мин. св. изкусурих, мин. прич. изкусурил, св. — вж. изкусурявам.
изкусурявам - изкусуряваш, несв. и изкусуря, св.; какво. Изработвам или довършвам, като изпилвам майсторски детайлите. Шкафът е готов, но трябва...
изкуся - изкусиш, мин. св. изкусих, мин. прич. изкусил, св. — вж. изкусявам.
изкусявам - изкусяваш, несв. и изкуся, св. Изкушавам.
изкуфея - изкуфееш, мин. св. изкуфях, мин. прич. изкуфял, св. — вж. изкуфявам.
изкуфявам - изкуфяваш, несв. и изкуфея, св. 1. За плод — ставам кух. Ряпата е вече изкуфяла. 2. Прен. Пренебр. За човек — оглупявам. Тоя старе...
изкуша - изкушиш, мин. св. изкуших, мин. прич. изкушил, св. — вж. изкушавам.
изкушавам - изкушаваш, несв. и изкуша, св.; кого. Подмамвам с нещо привлекателно; съблазнявам. Изкуши я с парите си. — изкушавам се/ изкуша се...
изкушение - мн. изкушения, ср. Нещо, което може да изкушава. Магазинът беше пълен с изкушения.
изкълча - изкълчиш, мин. св. изкълчих, мин. прич. изкълчил, св. — вж. изкълчвам.
изкълчвам - изкълчваш, несв. и изкълча, св. 1. Какво. Измествам кост в става. Паднах и си изкълчих ръката. 2. Прен. Преиначавам, изопачавам фа...
изкъпвам - изкъпваш, несв. и изкъпя, св.; кого/какво. Къпя докрай. Изкъпа ли вече детето? — изкъпвам се/изкъпя се. Къпя докрай себе си.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: