Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква И
изключа - изключиш, мин. св. изключих, мин. прич. изключил, св. — вж. изключвам.
изключвам - изключваш, несв. и изключа, св. 1. Кого/какво. Отстранявам, премахвам от група, организация, учебно заведение, от списък и под. Из...
изключвател - изключвателят, изключвателя, мн. изключватели, (два) изключвателя, м. Приспособление, чрез което се спира действието на машина, ур...
изключение - мн. изключения, ср. Отклонение от типичното или от правилото. Всяко правило си има изключение. • Без изключение. В пълния брой. Вс...
изключено - нареч. • Изключено е. Не е възможно. Изключено е да е идвал.
изключителен - изключителна, изключително, мн. изключителни, прил. 1. Който е извън правилата; извънреден, специален. Изключителен случай. Изключ...
изкова - изковеш, мин. св. изковах, мин. прич. из-ковал, св. — вж. изковавам.
изковавам - изковаваш, несв. и изкова, св.; какво. 1. Изработвам чрез коване. 2. Създавам, изработвам; съчинявам. Изковавам съдбата си. Изкова...
изколвам - изколваш, несв. и изколя, св.; кого/какво. Коля всички от определен брой. Изклаха овцете. Изколват всички заловени.
изколя - изколиш, мин. св. изклах, мин. прич. изклал, св. — вж. изколвам.
изкомандвам - изкомандваш, несв. и св.; кого. Давам команда, заповед. Изкомандва ги да започнат работа.
изкомандувам - изкомандуваш, несв. и св. Изкомандвам.
изкомсумирам - изконсумираш, несв. и св.; какво. Консумирам до край.
изконен - изконна, изконно, мн. изконни, прил. Изначален. Изконни традиции.
изкоп - мн. изкопи, (два) изкопа, м. 1. Дълбоко-из-копана площ, обширна яма. Изкоп за къща. Изкоп за прикритие. 2. Само ед. Процесът на из...
изкопавам - изкопаваш, несв. и изкопая, св.; какво. 1. Чрез копаене завършвам дупка, яма, изкоп. Изкопавам изкоп за основи. 2. Чрез копаене из...
изкопаем - изкопаема, изкопаемо, мн. изкопаеми, прил. 1. Който се добива чрез изкопаване от земята. Изкопаеми богатства. 2. За растения и жив...
изкопая - изкопаеш, мин. св. изкопах, мин. прич. изкопал, св. - вж. изкопавам.
изкопен - изкопна, изкопно, мн. изкопни, прил. Който се отнася до правене на изкоп. Изкопни работи.
изкопча - изкопчиш, мин. св. изкопчих, мин. прич. изкопчил, св. — вж. изкопчвам.
изкопчвам - изкопчваш, несв. и изкопча, св. 1. Какво/кого. Изтръгвам от ръцете на някого. Изкопни парите от ръцете му. 2. Прен. Какво. Получав...
изкопчия - мн. изкопчии, м. Работник, който копае ръчно изкопи.
изкореня - изкорениш, мин. св. изкорених, мин. прич. изкоренил, св. — вж. изкоренявам.
изкоренявам - изкореняваш, несв. и изкореня, св.; какво. 1. Изваждам с корените. Вятърът изкоренява дърветата. 2. Прен. Унищожавам докрай, напъл...
изкористя - изкористиш, мин. св. изкористих, мин. прич. изкористил, св. — вж. изкористявам.
изкористявам - изкористяваш, несв. и изкорйстя, св. Използвам обстоятелства за материални или лични облаги.
изкормвам - изкормваш, несв. и изкормя, св. 1. Какво. Обикн. за умъртвено животно — изваждам вътрешностите. Изкормвам риба. Изкормвам овца. 2....
изкормя - изкормиш, мин. св. изкормих, мин. прич. изкормил, св. - вж. изкормвам.
изкормям - изкормяш, несв. Изкормвам.
изкорубвам - изкорубваш, несв. и изкорубя, св.; какво. Правя да стане изкривено или издълбано като коруба. — изкорубвам се/изкорубя се. 1. За д...
изкорубя - изкорубиш, мин. св. изкорубих, мин. прич. изкорубил, св. — вж. изкорубвам.
изкосо - нареч. • Гледам изкосо. Поглеждам настрана, без да обръщам глава.
изкрада - изкрадеш, мин. св. изкрадох, мин. прич. изкрал, св. — вж. изкрадвам.
изкрадвам - изкрадваш, несв. и изкрада, св.; какво. Крада много или всичко от определеното. Изкрадоха на хората кокошките.
изкрещя - изкрещиш, мин. св. изкрещях, мин. прич. изкрещял, св. — вж. изкрещявам.
изкрещявам - изкрещяваш, несв. и изкрещя, св. 1. Крещя един път или няколко пъти по един път. Птицата изкрещя и изчезна. 2. Казвам с крещене. —...
изкриво - нареч. 1. Изкосо. Поглеждам изкриво. 2. Злобно, накриво. Защо ме гледаш изкриво?
изкривя - изкривиш, мин. св. изкривих, мин. прич. изкривил, св. - вж. изкривявам.
изкривявам - изкривяваш, несв. и изкривя, св. 1. Какво. Правя крив по форма. Изкривявам линията. 2. Какво. Кривя един път или няколко пъти по е...
изкристализирам - изкристализираш, несв. и св. 1. Успявам да кристализирам. 2. Разг. Премръзвам от студ. Тук ще изкристализираме.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: