Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква И
иззвънявам - иззвъняваш, несв. и иззвъня, св. Издавам звън един път или няколко пъти по един. Телефонът иззвъня.
иззема - изземеш, мин. св. иззех, мин. прич. иззел, св. — вж. изземвам.
изземам - изземаш, несв. Изземвам.
изземвам - изземваш, несв. и иззема, св.; какво. 1. Вземам, обикн. насилствено, от някого в големи количества или от много хора в полза обикн...
иззидам - иззидаш, св. — вж. иззидвам.
иззидвам - иззидваш, несв. и иззидам, св. Зидам докрай. За един ден иззидват една стена.
иззиждам - иззиждаш, несв. Иззидвам.
изигравам - изиграваш, несв. и изиграя, св. 1. Какво. Играя от началото докрай игра (в 1, 2, 3, 6, 7 и 8 знач.). Изиграх две игри на тенис. Из...
изиграя - изиграеш, мин. св. изиграх, мин. прич. изиграл, св. — вж. изигравам.
изискам - изискаш, св. - вж. изисквам.
изискан - изискана, изискано, мн. изискани, прил. Който е съвършен, издържан, фин, изящен. Изискано държание. Изискан парфюм. Изискан рестор...
изискано - нареч. Съвършено, с финес, с изящество, издържано. Държи се изискано.
изисквам - изискваш, несв. и изискам, св.; какво. 1. Искам официално (чрез документи) да ми се предостави или да се направи нещо. Изисквам до...
изискуем - изискуема, изискуемо, мн. изискуеми, прил. Спец. Който се изисква, изискван. Изискуемо образование. Изискуеми размери.
изкажа - изкажеш, мин. св. изказах, мин. прич. изказал, св. — вж. изказвам.
изказвам - изказваш, несв. и изкажа, св. 1. Какво. Изричам, произнасям; казвам. Оставете ме да изкажа думата си. 2. Какво. Изричам, произнася...
изкалвам - изкалваш, несв. и изкалям, св. 1. Какво/кого. Изцапвам с кал, окалвам. 2. Прен. Кого. Оклеветявам, окалвам, очерням. Изкалвам имет...
изкалъпвам - изкалъпваш, несв. и изкалъпя, св.; какво. 1. Направям, без да имам нужните материали или квалификация; фабрикувам като по калъп. 2...
изкалъпя - изкалъпиш, мин. св. изкалъпих, мин. прич. изкалъпил, св. — вж. изкалъпвам.
изкалям - изкаляш, св. - вж. изкалвам.
изкапвам - изкапваш, несв. и изкапя, св. 1. Какво) кого. Окапвам веднъж или всички по веднъж. Изкапах си дрехите. 2. Капя до изчерпване. Вода...
изкапя - изкапеш, мин. св. изкапах, мин. прич. изкапал, св. — вж. изкапвам.
изкарам - изкараш, св. — вж. изкарвам.
изкарвам - изкарваш, несв. и изкарам, св. 1. Какво/кого. Управлявам, водя, карам навън, нагоре или пред другите, на открито. Изкарвам колата ...
изкатервам - изкатерваш, несв. и изкатеря, св.; какво. Преодолявам чрез катерене. — изкатервам се/изкатеря се. Изкачвам се чрез катерене. Изкат...
изкатеря - изкатериш, мин. св. изкатерих, мин. прич. изкатерил, св. — вж. изкатервам.
изкача - изкачиш, мин. св. изкачих, мин. прич. изкачил, св. — вж. изкачвам.
изкачвам - изкачваш, несв. и изкача, св.; какво. Движа се нагоре, преодолявам височина. Изкачвам връх. Изкачвам височина. - изкачвам се/изкач...
изкашля - изкашлиш, мин. св. изкашлях и изкашлих, мин. прич. изкашлял и изкашлил, св. — вж. изкашлям.
изкашлям - изкашляш, несв. и изкашля, св.; какво. Чрез кашляне успявам да освободя гърлото си. Изкашлям храчка. — изкашлям се/изкашля се. 1. ...
изкипя - изкипиш, мин. св. изкипях, мин. прич. изкипял, св. — вж. изкипявам.
изкипявам - изкипяваш, несв. и изкипя, св. 1. За течност или рядка маса — при кипене излизам от съда. 2. Какво. Оставям да изкипи. С този съд ...
изкисвам - изкисваш, несв. и изкйсна, св.; какво. Държа във вода с определена цел. Изкисвам месото, за да не мирише. — изкисвам се/изкисна се...
изкисна - изкиснеш, мин. св. изкиснах, мин. прич. изкиснал, св. — вж. изкисвам.
изкихам - изкихаш, св. — вж. изкихвам.
изкихвам - изкихваш, несв. и изкихам. св. 1. Кихвам. 2. Какво. Чрез кихане изхвърлям от устата или от носа си. Изкиха трохи върху масата. — и...
изклася - изкласиш, мин. св. изкласих, мин. прич. изкласил, св. — вж. изкласявам.
изкласявам - изкласяваш, несв. и изклася, св. 1. За житни растения - пускам клас. 2. Прен. Остар. За ученик - започвам да уча в класове (след о...
изклинча - изклинчиш, мин. св. изклинчих, мин. прич. изклинчил, св. — вж. изклинчвам.
изклинчвам - изклинчваш, несв. и изклинча, св. Успявам да се измъкна от работа или задължение. Пак изклинчи, не дойде да пренася мебели.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: