Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква И
издънка - мн. издънки, ж. 1. Младо стъбло, покарало от корените на дърво. Около липата имаше много издънки. 2. Потомък, наследник. Той е изд...
издъно - нареч. 1. С корените, с основите. Изскубвам издъно. 2. Из основи, с цялата същност. Променям издъно. Познавам издъно.
издъня - издъниш, мин. св. издъних, мин. прич. издънил, св. — вж. издънвам.
издържа - издържиш, мин. св. издържах, мин. прич. издържал, св. — вж. издържам.
издържам - издържаш, несв. и издържа, св. 1. На какво. Устоявам, успявам да понеса нещо, обикн. трудно, тежко. Металът издържа на натиск. Мат...
издържан - издържана, издържано, мн. издържани, прил. Който отговаря докрай на изискванията на някакъв стил, вкус и под. Художествено издържа...
издърпам - издърпаш, св. — вж. издърпвам.
издърпвам - издърпваш, несв. и издърпам, св.; какво/кого. С дърпане успявам да извадя, да придвижа, да изтегля, да опъна и под. Издърпвам риба...
издъхвам - издъхваш, несв. и издъхна, св. 1. Изпускам последния си дъх; умирам. Издъхна във вторник следобед. 2. Остар. Издишвам.// същ. издъ...
издъхна - издъхнеш, мин. св. издъхнах, мин. прич. издъхнал, св. - вж. издъхвам.
издявам - издяваш, несв. и издяна, св.; какво. Изваждам вдянат конец от ухото на игла. — издявам се/издяна се. Излизам от ухото на иглата.
издялам - издялаш, св. — вж. издялвам.
издялвам - издялваш, несв. и издялам, св.; какво. 1. С дялане изглаждам, изравнявам. Издялах една клечка с ножката. 2. С дялане изработвам пр...
издялкам - издялкаш, св. — вж. издялквам.
издялквам - издялкваш, несв. и издялкам, св.; какво. Издялвам.
издяна - изденеш, мин. св. издянах, мин. прич. издянал, св. — вж. издявам.
изедник - мн. изедници, м. 1. Остар. Човек, който потиска и ограбва други хора. 2. Разг. Човек, който измъчва, тормози другите. Навън е добъ...
изедница - мн. изедници, ж. Жена изедник.
изедно - нареч. 1. Заедно, съвместно. Двата шева вървят изедно. Ръкавите се кроят изедно. 2. Заедно, едновременно. Дойдоха всички изедно. И...
изжаднея - изжаднееш, мин. св. изжаднях, мин. прич. изжаднял, св. - вж. изжаднявам.
изжаднявам - изжадняваш, несв. и изжаднея, св. 1. Изпитвам силна жажда, ставам много жаден. 2. Прен. Обхваща ме силно желание за нещо. Беше изж...
изжвакам - изжвакаш, св. — вж. изжваквам.
изжваквам - изжвакваш, несв. и изжвакам, св. 1. Жвакам един път или няколко пъти един след друг. 2. Прен. Какво. Изяждам с жвакане. Из-жвака в...
изженвам - изженваш, несв. и изженя, св.; кого. Женя, задомявам всички от определения брой. Из-жени си децата. Изжени си дъщерите. — изженвам...
изженя - изжениш, мин. св. изжених, мин. прич. изженил, св. — вж. изженвам.
изживелица - мн. изживелици, ж. Преживелица.
изживея - изживееш, мин. св. изживях, мин. прич. изживял, св. — вж. изживявам.
изживявам - изживяваш, несв. и изживея, св.; какво. 1. Минавам, прекарвам време, живот и т. н. Изживявам щастливо време. Изживях половината от...
изжулвам - изжулваш, несв. и изжуля, св.; какво/ кого. 1. Жуля в голяма степен, изцяло или всички в определен кръг. Изжулих си ръцете. 2. Жул...
изжуля - изжулиш, мин. св. изжулих, мин. прич. изжулил, св. - вж. изжулвам.
изжъна - изжънеш, мин. св. изжънах, мин. прич. изжънал, св. — вж. изжънвам.
изжънвам - изжънваш, несв. и изжъна, св. Жъна докрай определеното; пожънвам.
иззабогатея - иззабогатееш, мин. св. иззабогатях, мин. прич. иззабогатял, св. — вж. иззабогатявам.
иззабогатявам - иззабогатяваш, несв. и иззабогатея, св. Забогатяваме всички.
иззад - предлог. 1. Означава движение от място в задната част на нещо. Иззад храста изскочи заек. 2. Означава, че някакво действие се извъ...
иззвуча - иззвучиш, мин. св. иззвучах, мин. прич. иззвучал, св. — вж. иззвучавам.
иззвучавам - иззвучаваш, несв. и иззвуча, св. Прозвучавам, звуча един път или няколко пъти един след друг от край до край.
иззвънтя - иззвънтиш, мин. св. иззвънтях, мин. прич. иззвънтял, св. — вж. иззвънтявам.
иззвънтявам - иззвънтяваш, несв. и иззвънтя, св. Издавам звънтене един път или няколко пъти по един път.
иззвъня - иззвъниш, мин. св. иззвънях, мин. прич. иззвънял, св. - вж. иззвънявам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: