Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква И
изстрадвам - изстрадваш, несв. и изстрадам, св.; какво. 1. Преживявам, понасям, прекарвам докрай страдания. Изстрадах много в този град. 2. Стр...
изстрел - мн. изстрели, (два) изстрела, м. 1. Изхвърляне на заряд от огнестрелно оръжие. 2. Гърмежът при стрелба с огнестрелно оръжие. Чу се...
изстрелвам - изстрелваш, несв. и изстрелям, св. 1. Стрелям един или няколко пъти с огнестрелно оръжие. В далечината някой изстреля. 2. Какво. С...
изстрелям - изстреляш, св. — вж. изстрелвам.
изстудя - изстудиш, мин. св. изстудих, мин. прич. изстудил, св. - вж. изстудявам.
изстудявам - изстудяваш, несв. и изстудя, св. 1. Какво. Правя да стане студен. Изстудявам напитки в хладилника. Отворих и изстудих стаята. 2. К...
изстъпвам се - изстъпваш се, несв. и изстъпя се, св. Излизам напред, заставам пред другите. Изстъпи се напред и заговори на всички.
изстъпление - мн. изстъпления, ср. 1. Само ед. Крайна възбуда, загуба на контрол над себе си. Викам в изстъпление. 2. Обикн. мн. Действия, извър...
изстъпя се - изстъпиш се, мин. св. изстъпих се, мин. прич. изстъпил се, св. — вж. изстъпвам се.
изсулвам - изсулваш, несв. и изсуля, св. Разг. Какво/кого. Свличам, смъквам с плъзване от себе си или отнякъде. Изсулвам панталона си. Изсулв...
изсуля се - изсулиш се, мин. св. изсулих се, мин. прич. изсулил се, св. — вж. изсулвам се.
изсуша - изсушиш, мин. св. изсуших, мин. прич. изсушил, св. — вж. изсушавам.
изсушавам - изсушаваш, несв. и изсуша, св.; какво. 1. Суша до изчезване на влагата. Изсуших дрехите си. Изсуших косата си. 2. Суша до изгаряне...
изсъхвам - изсъхваш, несв. и изсъхна, св. 1. Ставам сух. Изгря слънцето и земята изсъхна. 2. За растения — изгарям от слънцето, умирам. Цветя...
изсъхна - изсъхнеш, мин. св. изсъхнах, мин. прич. изсъхнал, св. - вж. изсъхвам.
изтегля - изтеглиш, мин. св. изтеглих, мин. прич. изтеглил, св. — вж. изтеглям.
изтеглям - изтегляш, несв. и изтегля, св. 1. Какво/кого. Чрез дърпане придвижвам от едно място на друго, от долу по-нагоре или от вътре навън...
изтежко - нареч. 1. Тежко, бавно. Говоря изтежко. Вървя изтежко. 2. Прен. С усилие. Ставам изтежко.
изтезавам - изтезаваш, несв.; кого/какво. Подлагам на физически или нравствени мъчения; измъчвам. Понякога децата изтезават безпомощни животни...
изтезание - мн. изтезания, ср. Физическо или нравствено мъчение, малтретиране.
изтека - изтечеш, мин. св. изтекох, мин. прич. изтекъл, св. — вж. изтичам.
изтикам - изтикаш, св. — вж. изтиквам.
изтиквам - изтикваш, несв. и изтикам, св. 1. Какво/кого. Измествам с тикане на известно разстояние или от някъде. Изтиках масата до вратата. ...
изтичам - изтичаш, несв. и изтека, св. 1. С течене излизам, изчерпвам се докрай. Бутилката паднала и виното е изтекло. 2. С течене се излива...
изтичвам - изтичваш, несв. и изтичам, св. Тичам до някъде. Изтича до магазина и се върна бързо.
изтласкам - изтласкаш, св. — вж. изтласквам.
изтласквам - изтласкваш, несв. и изтласкам, св. Изтиквам (в 1 и 2 знач.).
изток - само ед. 1. Посоката, откъдето изгрява слънцето. На изток зазоряваше. Тръгнахме на изток. 2. Страните от Източна Европа по отношен...
източа - източиш, мин. св. източих, мин. прич. източил, св. — вж. източвам.
източвам - източваш, несв. и източа, св.; какво. 1. С точене правя да стане на нишка или на лист. Източвам конец от вълната. Източвам коприна...
източник - мн. източници, (два) източника, м. 1. Това, което дава нещо или от което се добива нещо. Източник на енергия. Източник на светлина...
източно- - Първа съставна част на сложни прилагателни със значение който се отнася до източната част на територия, напр. източнобългарски, из...
изтощавам - изтощаваш, несв. и изтощя, св.; какво/кого. 1. Изчерпвам докрай физическите или духовните сили. Тежката работа го изтощи напълно. ...
изтощителен - изтощителна, изтощително, мн. изтощителни, прил. Който изтощава. Изтощителен труд. Изтощителен ден. Изтощителни войни.
изтощя - изтощиш, мин. св. изтощих, мин. прич. изтощил, св. — вж. изтощавам.
изтрайвам - изтрайваш, несв. и изтрая, св. 1. Разг. Какво/кого. Понасям докрай, издържам, изтърпявам. Не зная как ще изтраем горещините. Едва ...
изтрая - изтраеш, мин. св. изтраях, мин. прич. изтраял, св. — вж. изтрайвам.
изтребвам - изтребваш, несв. и изтребя, св.; какво/кого. Унищожавам, убивам докрай всички или всичко. Изтребвам мравките. Изтребвам плевелите ...
изтребител - изтребителят, изтребителя, мн. изтребители, (два) изтребителя, м. 1. Човек, който унищожава, изтребва. Човекът е изтребител на пол...
изтребя - изтребиш, мин. св. изтребих, мин. прич. изтребил, св. - вж. изтребвам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: