Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква И
изотпред - нареч. Разг. Откъм предната страна. Мини изотпред, отзад има куче.
изпадам - изпадаш, св. — вж. изпадвам.
изпадвам - изпадваш, несв. и изпадам, св. Опадвам в голямата си част, в голям брой. Косата му изпада от грижи. На тази възраст изпадват зъбит...
изпадна - изпаднеш, мин. св. изпаднах, мин. прич. изпаднал, св. — вж. изпадам.
изпарвам - изпарваш, несв. и изпаря, св.; какво. Заливам с вряща вода за дезинфекция. Изпарвам дрехи. Изпарвам съдове.
изпарение - мн. изпарения, ср. Пара, която се отделя при изпаряване. След дъжда започнаха изпаренията. В кухнята винаги има различни изпарения...
изпарител - изпарителят, изпарителя, мн. изпарители, (два) изпарителя, м. Апарат за изпаряване на течности, използван в някои производства.
изпаря - изпариш, мин. св. изпарих, мин. прич. изпарил, св. — вж. изпарвам.
изпаря се - изпариш се, мин. св. изпарих се, мин. прич. изпарил се, св. — вж. изпарявам се.
изпарявам се - изпаряваш се, несв. и изпаря се, св. 1. За течност — преминавам в пара. Водата в тенджерата се е изпарила и месото загоряло. 2. Пр...
изпатя - изпатиш, мин. св. изпатих, мин. прич. изпатил, св. — вж. изпащам.
изпащам - изпащаш, несв. и изпатя, св. Преживявам беда, загуба. Изпатиха голяма суша.
изпека - изпечеш, мин. св. изпекох, мин. прич. изпекъл, св. — вж. изпичам.
изпепеля - изпепелиш, мин. св. изпепелих, мин. прич. изпепелил, св. — вж. изпепелявам.
изпепелявам - изпепеляваш, несв. и изпепеля, св. 1. За огън — правя на пепел. Пожарът изпепели гората. 2. Прен. Унищожавам чувства. Враждата изп...
изпера - изпереш, мин. св. изпрах, мин. прич. изпрал, св. - вж. изпирам.
изпечен - изпечена, изпечено, мн. изпечени, прил. 1. Който е приготвен чрез печене; опечен. Баницата е вече изпечена. 2. Който е физически и...
изпея - изпееш, мин. св. изпях, мин. прич. изпял, св. — вж. изпявам.
изпивам - изпиваш, несв. и изпия, св. какво. 1. Пия определеното количество. Изпих две бири. Изпих си лекарствата за днес. 2. Прен. Изтощава...
изпикавам - изпикаваш, несв. и изпикая, св.; какво. С пикане изхвърлям. Изпика много урина. — изпикавам се/изпикая се. Изхвърлям от себе си от...
изпикая - изпикаеш, мин. св. изпиках, мин. прич. изпикал, св. — вж. изпикавам.
изпипам - изпипаш, св. — вж. изпипвам.
изпипвам - изпипваш, несв. и изпипам, св.; какво. Изработвам съвършено. Изпипва всичко с точките и запетаите.
изпирам - изпираш, несв. и изпера, св.; какво. 1. Пера докрай или всичко определено. Изпрах си роклята. Изпрах всички одеяла. 2. Успявам да ...
изписвам - изписваш, несв. и изпиша, св. 1. Какво. Написвам, очертавам буква, образ или знак. Добре изписва буквите. 2. Какво. Запълвам от кр...
изпит - мн. изпити, (два) изпита, м. Проверка и оценка на знания върху определен предмет. Изпит по математика. Писмен изпит. Устен изпит. ...
изпитам - изпиташ, св. — вж. изпитвам.
изпитание - мн. изпитания, ср. 1. Трудност, която изисква издръжливост. Минавам през изпитания на волята. 2. Спец. Изпробване на техническите ...
изпитател - изпитателят, изпитателя, мн. изпитатели, м. Лице, което се занимава с изпробване на механизъм, машина. Летец изпитател.
изпитателен - изпитателна, изпитателно, мн. изпитателни, прил. 1. Който е свързан с изпробване на техническите качества. Изпитателен срок. Изпит...
изпитвам - изпитваш, несв. и изпитам, св. 1. Кого. Провеждам изпит. Днес ще изпитам десет студенти. 2. Какво/кого. Изпробвам в качества, възм...
изпичам - изпичаш, несв. и изпека, св. 1. Какво. Пека до готовност. Изпекох месото. Гърнетата изпичат в пещ. 2. Прен. Разг. Кого. При-учвам ...
изпиша - изпишеш, мин. св. изписах, мин. прич. изписал, св. — вж. изписвам.
изпищя - изпищиш, мин. св. изпищях, мин. прич. изпищял, св. - вж. изпищявам.
изпищявам - изпищяваш, несв. и изпищя, св. 1. Надавам кратък писък. Детето изпищя силно. 2. Казвам с пищене или с писклив глас. Хайде! — изпищ...
изпия - изпиеш, мин. св. изпих, мин. прич. изпил, св. — вж. изпивам.
изплаквам - изплакваш, несв. и изплакна, св.; какво. Измивам с плакнене. Изплакнах чашите. • Изплаквам/изплакна си гърлото. 1. Промивам си гър...
изплакна - изплакнеш, мин. св. изплакнах, мин. прич. изплакнал, св. — вж. изплаквам.
изплатя - изплатиш, мин. св. изплатих, мин. прич. изплатил, св. — вж. изплащам.
изплача - изплачеш, мин. св. изплаках, мин. прич. изплакал, св. — вж. изплаквам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: