Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква И
импозантен - импозантна, импозантно, мн. импозантни, прил. Който впечатлява с размери, с вид; внушителен. Импозантна сграда. Импозантно посреща...
импонирам - импонираш, несв. и св. Правя голямо впечатление, внушавам уважение към себе си, допадам. Тя ми импонира с изискаността си.
импорт - само ед. Внос на стоки от друга страна.
импортирам - импортираш, несв. и св. Правя импорт.
импотентен - импотентна, импотентно, мн. импотентни, прил. 1. Спец. В медицината — който страда от полово безсилие. 2. Прен. Който е безсилен в...
импрегнация - само ед. 1. Напояване на тъкани със специални вещества, за да станат водонепромокаеми. 2. Напояване на дървесина с масла, смоли и ...
импрегнирам - импрегнираш, несв. и св.; какво. Извършвам импрегнация.
импресарио - мн. импресарии, ср. Лице, което професионално се занимава с уреждане на концерти, на представления.
импресионизъм - само ед. Спец. В изкуството — течение, възникнало през втората половина на XIX в., в основата на което стоят непосредствените впеч...
импресионист - мн. импресионисти, м. Последовател на импресионизма. Художник импресионист.
импресионистка - мн. импресионистки, ж. Жена импресионист.
импресия - мн. импресии, ж. 1. Произведение на изкуството или на литературата, посветено на някакво впечатление, чувство или преживяване на т...
имприме - мн. импримета, ср. Копринен плат с щампирани шарки.
импровизация - мн. импровизации, ж. 1. Импровизиране. 2. Словесно или музикално произведение, създадено по време на изпълнение.
импровизирам - импровизираш, несв. и св.; какво. 1. Създавам или изменям произведение на изкуството по време на изпълнение. По време на спектакъл...
импулс - мн. импулси, (два) импулса, м. 1. Вътрешен подтик, желание за осъществяване на нещо. Успехът ми даде импулс да се боря. 2. Спец. В...
импулсивен - импулсивна, импулсивно, мн. импулсивни, прил. 1. Който е склонен да действа по импулс. Той е много избухлив и импулсивен. 2. Който...
импулсирам - импулсираш, несв. и св.; какво/кого. Давам импулс за нещо. Любовта на публиката я импулсира да работи още повече.
имунен - имунна, имунно, мн. имунни, прил. Спец. В медицината — който се отнася до имунитет. Имунна защита на организма. • Имунни тела. Сер...
имунизация - мн. имунизации, ж. Спец. В медицината — имунизиране. Правя имунизация.
имунизирам - имунизираш, несв. и св.; кого. 1. Спец. В медицината — чрез вкарване в организма на ваксина или имунен серум създавам изкуствен им...
имунитет - само ед. 1. Спец. В медицината — вродена или придобита невъзприемчивост на организма на някои болести. Получавам имунитет. Загубва...
имуно- - Първа съставна част на сложни думи със значение който се отнася до имунитет, напр. имунобиология, имуногенен, имунозащитен, имунот...
имунология - само ед. Наука за закономерностите на имунитета при живите организми.
имуществен - имуществена, имуществено, мн. имуществени, прил. Който се отнася до имущество. Имуществен спор.
имущество - мн. имущества, ср. Всичко, което е притежание на някого — къща, земя, вещи. При бедствието е похабено имущество за милиони левове....
ин- - представка. В състава на думи със значение за включване, напр. инвагинация, инфилтрация.
инак - нареч. Иначе.
инакъв - инаква, инакво, мн. инакви, показ. мест. Различен от този, за който говорим; не такъв, друг. Дай ми един лист, но не такъв, а инак...
инат - само ед. Разг. 1. Твърдоглавие, безсмислено упорство. Гладна е, но от инат не яде. Инатът не му позволява да се извини. 2. Като пр...
инатя се - инатиш се, мин. св. инатих се, мин. прич. инатил се, несв. Разг. Проявявам инат. Инати се, не отстъпва от цената.
иначе - нареч. 1. По друг начин. Иска ми се да живеем по-иначе. Трябва да работя иначе, не както досега. 2. Поначало, по принцип, изобщо. ...
инвазия - само ед. 1. Нахлуване, влизане, нашествие. Инвазия на войски в чужда територия. 2. Спец. В медицината — проникване на болестни при...
инвалид - мн. инвалиди, м. Лице, което е с намалена или напълно изгубена работоспособност в резултат от болест или нараняване. • Военноинвал...
инвариант - мн. инварианти, (два) инварианта, м. 1. Величина, признак, които остават неизменни при преобразувания. 2. Спец. В езикознанието — ...
инвентар - само ед. 1. Движимо имущество на предприятие, учреждение и др. 2. Списък, опис на движимото имущество. // прил. инвентарен, инвент...
инвентаризация - мн. инвентаризации, ж. Периодична проверка на инвентара в предприятие, учреждение. Правя инвентаризация.
инвентаризирам - инвентаризираш, несв. и св.; какво. Правя инвентаризация. // същ. инвентаризиране, ср.
инвенция - само ед. Творческо постижение, хрумване, въображение.
инверсия - мн. инверсии, ж. 1. Спец. Изменение на обикновения ред на думите в изречение или словосъчетание, използвано като стилистичен похва...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: