Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква И
интересчия - мн. интересчии, м. Разг. Човек, който във всичко преследва само личните си интереси.
интериор - мн. интериори, (два) интериора, м. Архитектурно и художествено оформление на вътрешността на сграда или на помещение. Целта е да с...
интернат - мн. интернати, (два) интерната, м. Общежитие за ученици; пансион. Живее на интернат.
интернационален - интернационална, интернационално, мн. интернационални, прил. Международен. Интернационални връзки. Интернационална организация.
интернирам - интернираш, несв. и св.; кого. Като наказателна мярка заставям някого да напусне местожителството си и да се засели в посочено мяс...
интернист - мн. интернисти, м. Спец. Лекар, специалист по вътрешни болести.
интернистка - мн. интернистки, ж. Жена интернист.
интерпарламентарен - интерпарламентарна, интерпарламентарно, мн. интерпарламентарни, прил. Който се отнася до сътрудничество между парламентите на разл...
интерпелация - само ед. Спец. Форма на парламентарен контрол — право на депутат да иска от правителството отговор за свои действия или намерения.
интерпол - само ед. Международна криминална полиция на група страни.
интерпретация - мн. интерпретации, ж. 1. Тълкуване на смисъла на нещо, обикн. на текст. 2. Изпълнение на художествено или музикално произведение с...
интерпретирам - интерпретираш, несв. и св.; какво. Правя тълкуване на нещо, обикн. при пресъздаването му. Интерпретирам моменти от романа по свой ...
интерференция - само ед. Спец. 1. Във физиката — наслагване на взаимносвързани звукови, светлинни и др. вълни, при което се получават места с увел...
интимен - интимна, интимно, мн. интимни, прил. 1. Който е дълбоко личен, съкровен. Интимни преживявания. 2. Който е доверен, свойски, задуше...
интимнича - интимничиш, мин. св. интимничих, мин. прич. интимничил, несв.; е кого. Проявявам по-голяма интимност, отколкото имам в действителн...
интоксикация - мн. интоксикации, ж. Спец. В медицината - отравяне на организма с отрови, вкарани отвън или образувани в него.
интонация - мн. интонации, ж. 1. Тон, начин на произнасяне при говорене, изразяващи някакви чувства. Жизнерадостна интонация. Злобна интонация...
интрига - мн. интриги, ж. 1. Клюка, разпространявана, за да злепостави някого или да противопостави няколко души. 2. Любовна връзка с нетрае...
интриганка - мн. интригантки, ж. Жена интригант.
интригант - мн. интриганти, м. Човек, който създава интриги (в 1 знач.). Той е голям интригант.
интригантствам - интригантстваш, несв. и св. Създавам интриги (в 1 знач.).
интригантствувам - интригантствуваш, несв. и св. Интригантствам.
интригувам - интригуваш, несв. и св. 1. Възбуждам любопитство, интерес. 2. Водя интрига в художествено произведение.
интродукция - мн. интродукции, ж. 1. В музиката — въведение на музикално произведение. 2. Разг. Всякакъв вид въведение, увод.
интроспекция - мн. интроспекции, ж. В психологията — самонаблюдение от преживяващото лице; самонаблюдение.
интуитивен - интуитивна, интуитивно, мн. интуитивни, прил. Който е основан на интуиция, който се отнася до интуиция. // нареч. интуитивно.
интуиция - само ед. Усет, способност за несъзнателно проникване в същността на явленията; прозрение. Вярвам на интуицията си. Разбирам по инт...
инфант - мн. инфанти, м. Истор. В Испания и Португалия — титла, носена от синовете на краля.
инфанта - мн. инфанти, ж. Истор. В Испания и Португалия — титла, носена от дъщерите на краля.
инфантилен - инфантилна, инфантилно, мн. инфантилни, прил. 1. В медицината — който е недоразвит, с детски признаци и поведение. 2. Прен. Който ...
инфантилност - инфантилността, само ед., ж. Състояние на инфантилен; недоразвитост.
инфаркт - мн. инфаркти, (два) инфаркта, м. Спец. В медицината — тежко сърдечно-съдово заболяване, при което се умъртвява ограничен участък о...
инфарктен - инфарктна, инфарктно, мн. инфарктни, прил. 1. Който се отнася до инфаркт. Инфарктни болки. 2. Прен. Който е крайно напрегнат, стре...
инфектирам - инфектираш, несв. и св.; какво/кого. Причинявам инфекция. Инфектирам рана. — инфектирам се. За рана или орган на тялото — получава...
инфекциозен - инфекциозна, инфекциозно, мн. инфекциозни, прил. Спец. 1. В медицината — за болест или болестен процес — който причинява или е при...
инфекция - мн. инфекции, ж. Спец. В медицината - проникване на болестотворни микроби в организма и начало на заболяване; заразяване. Стомашно...
инфинитив - мн. инфинитиви, (два) инфинитива, м. Спец. В езикознанието — неопределена по число, време и лице форма на глагола в някои езици.
инфлация - само ед. Спец. В икономиката — прекомерно увеличаване на количеството на намиращите се в обръщение парични знаци, предизвикващо тя...
инфлуенца - само ед. Заразно вирусно заболяване; грип.
информативен - информативна, информативно, мн. информативни, прил. Който информира, осведомява.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: