Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква И
изтривам - изтриваш, несв. и изтрия, св. 1. Какво. Чрез триене почиствам, заличавам, изсушавам. Изтривам праха от шкафа. Изтривам си сълзите....
изтрия - изтриеш, мин. св. изтрих, мин. прич. изтрил, св. — вж. изтривам.
изтръгвам - изтръгваш, несв. и изтръгна, св. 1. Какво. Със сила изваждам изцяло, с корена. Бурята изтръгнала дървото. С машини изтръгнаха дърв...
изтръгна - изтръгнеш, мин. св. изтръгнах, мин. прич. изтръгнал, св. — вж. изтръгвам.
изтръпвам - изтръпваш, несв. и изтръпна, св. 1. Схващам се, сковавам се, ставам безчувствен от болка, студ и др. Краката ми изтръпнаха от студ...
изтръпна - изтръпнеш, мин. св. изтръпнах, мин. прич. изтръпнал, св. — вж. изтръпвам.
изтупам - изтупаш, св. — вж. изтупвам.
изтупвам - изтупваш, несв. и изтупам, св. 1. Тупам един път или няколко пъти по един. Един камък изтупа след него. Една круша изтупа на земят...
изтупкам - изтупкаш, св. — вж. изтупквам.
изтупквам - изтупкваш, несв. и изтупкам, св. Тупкам един път или няколко пъти по един път.
изтуптя - изтуптиш, мин. св. изтуптях, мин. прич. изтуптял, св. — вж. изтуптявам.
изтуптявам - изтуптяваш, несв. и изтуптя, св. Туптя един път или няколко пъти по един път. Изтуптяха първите капки дъжд. Сърцето ми изтуптя сил...
изтъквам - изтъкваш, несв. и изтъкна, св.; какво. Извеждам на преден план, подчертавам. Изтъкнах това като основна причина. Изтъкнах ролята н...
изтъкна - изтъкнеш, мин. св. изтъкнах, мин. прич. изтъкнал, св. — вж. изтъквам.
изтълкувам - изтълкуваш, св.; какво. Обяснявам чрез тълкуване. Как ще изтълкуваш тези думи?
изтънчен - изтънчена, изтънчено, мн. изтънчени, прил. 1. Който е фин, изящен, изискан. Изтънчена външност. Изтънчени маниери. 2. Който е напр...
изтърва - изтървеш, мин. св. изтървах, мин. прич. изтървал, св. — вж. изтървавам.
изтървавам - изтърваваш, несв. и изтърва, св. Разг. 1. Какво/кого. Неволно пускам, което държа, или не успявам да хвана, да задържа. Изтървавам...
изтървам - изтърваш, несв. Разг. Изтървавам.
изтъркам - изтъркаш, св. - вж. изтърквам.
изтърквам - изтъркваш, несв. и изтъркам, св.; какво. Изтривам. — изтърквам се/изтъркам се. 1. Изтривам се, износвам се. 2. Прен. Разг. Престав...
изтърпя - изтърпиш, мин. св. изтърпях, мин. прич. изтърпял, св. — вж. изтърпявам.
изтърпявам - изтърпяваш, несв. и изтърпя, св. 1. Какво/кого. Изтрайвам. Едва изтърпях болките. Трудно изтърпявам превземките й. 2. Какво. Излеж...
изтърсак - мн. изтърсаци, м. Разг. Последното от няколко деца в семейството.
изтърсвам - изтърсваш, несв. и изтърся, св.; какво. 1. Тръскам, за да падне нещо — прах и под.; тупам. Изтърсвам покривка. Изтърсвам одеяло. 2...
изтърся - изтърсиш, мин. св. изтърсих, мин. прич. изтърсил, св. — вж. изтърсвам.
изумителен - изумителна, изумително, мн. изумителни, прил. Който предизвиква изумление, удивление. Купих си изумителен пръстен.
изумруд - мн. изумруди, (два) изумруда, м. 1. Само ед. Прозрачен минерал със зелен цвят — скъпоценен камък. 2. Оформени късчета от този мине...
изумя - изумиш, мин. св. изумих, мин. прич. изумил, св. — вж. изумявам.
изумявам - изумяваш, несв. и изумя, св.; кого. Силно учудвам, удивлявам, поразявам. Изуми ме със жестокостта си. Изумяваше с начетеност и пам...
изуча - изучиш, мин. св. изучих, мин. прич. изучил, св. — вж. изучавам.
изучавам - изучаваш, несв. и изуча, св. 1. Какво. Получавам знания по някакъв предмет. Тази година ще изучаваме физика. Изучавам немски език....
изучвам - изучваш, несв. и изуча, св. 1. Какво. Свършвам да изучавам. Първо изучваме теорията, после задачите. 2. Кого. Издържам материално ...
изхабя - изхабиш, мин. св. изхабих, мин. прич. изхабил, св. — вж. изхабявам.
изхабявам - изхабяваш, несв. и изхабя, св.; какво. 1. Износвам, изтьпявам, изтърквам от ползване. Изхабих едни обувки, докато уредя всичко. Из...
изхарча - изхарчиш, мин. св. изхарчих, мин. прич. изхарчил, св. — вж. изхарчвам.
изхачвам - изхарчваш, несв. и изхарча, св.; какво. Харча докрай. Изхарчих си парите.
изхвърля - изхвърлиш, мин. св. изхвърлих, мин. прич. изхвърлил, св. — вж. изхвърлям.
изхвърлям - изхвърляш, несв. и изхвърля, св. 1. Какво. Хвърлям докрай всичко. 2. Какво. Хвърлям навън поради непотребност. Изхвърлям боклук. И...
изхитрувам - изхитруваш, св. Проявявам хитрост един или няколко пъти един след друг.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: