Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква И
изплаша - изплашиш, мин. св. изплаших, мин. прич. изплашил, св. — вж. изплашвам.
изплашвам - изплашваш, несв. и изплаша, св.; кого. Причинявам страх; уплашвам. — изплашвам се/ изплаша се. Изведнъж изпитвам страх, уплашвам с...
изплащам - изплащаш, несв. и изплатя, св.; какво. 1. Плащам на периодични вноски. Изплащам апартамент. Изплащам заеми. 2. Плащам докрай на пе...
изплета - изплетеш, мин. св. изплетох, мин. прич. изплел, св. — вж. изплитам.
изплитам - изплиташ, несв. и изплета, св.; какво. Правя докрай с плетене. Изплитам мрежа. Изплитам пуловер. Изплетох две бримки.// прил. изпл...
изплувам - изплуваш, несв. и св. 1. За нещо потопено в течност — издигам се на повърхността. Останки от кораба изплували на следващия ден. 2....
изплъзвам се - изплъзваш се, несв. и изплъзна се, св. 1. Поради плъзгане изпадам, измъквам се. Рибата се изплъзваше от ръцете му. Чинията се изпл...
изплъзна се - изплъзнеш се, мин. св. изплъзнах се, мин. прич. изплъзнал се, св. — вж. изплъзвам се.
изплювам - изплюваш, несв. и изплюя, св.; какво. Изхвърлям от устата си чрез плюене. Изплю лекарството. — изплювам се/изплюя се. Плюя един пъ...
изплюя - изплюеш, мин. св. изплюх, мин. прич. изплюл, св. — вж. изплювам.
изпо- - представка. В състава на глаголи означава: 1. Разпростиране на действието върху много обекти, напр. изпобивам, изпоблъсквам, изпов...
изповед - изповедта, мн. изповеди, ж. 1. Разкриване и признаване на грехове пред духовно лице. 2. Разкриване на съкровени мисли и чувства пр...
изповедание - мн. изповедания, ср. Вероизповедание. Източно изповедание. Неговото изповедание е православието.
изповеден - изповедна, изповедно, мн. изповедни, прил. Който е присъщ на изповед. Изповедна откровеност.
изповедник - мн. изповедници, м. 1. Духовник, който приема изповед. 2. Прен. Лице, пред което се изказват съкровени чувства и мисли. Бях техен ...
изповядам - изповядаш, св. — вж. изповядвам.
изповядвам - изповядваш, несв. и изповядам, св. 1. Какво. Правя изповед. 2. Кого. Изслушвам изповед като духовно лице. 3. Само несв. Следвам до...
изпогледам - изпогледаш, св. — вж. изпоглеждам.
изпоглеждам - изпоглеждаш, несв. и изпогледам, св.; кого. Поглеждам многозначително, неодобрително. — изпоглеждаме се/изпогледаме се. Поглеждаме...
изпод - предлог. Означава движение в посока навън от мястото, под което се намира нещо. Изпод храста изскочи заек. • Изпод ръката. От ръка...
изподраскам - изподраскаш, св. — вж. изподрасквам.
изподрасквам - изподраскваш, несв. и изподраскам, св.; какво/кого. Драскам всички от определен брой или драскам на много места. Храстите изподрас...
изпозабравя - изпозабравиш, мин. св. изпозабравих, мин. прич. изпозабравил, св. - вж. изпозабравям.
изпозабравям - изпозабравяш, несв. и изпозабравя, св.; кого/какво. Забравям почти всичко или почти всички.
изпозадремя - изпозадремеш, мин. св. изпозадрямах, мин. прич. изпозадрямал, св. — вж. изпозадрямвам.
изпозадрямвам - изпозадрямваш, несв. и изпозадремя, св. Само мн. Задрямваме всички или почти всички.
изпоизяждам - изпоизяждаш, несв. и изпоизям, св.; какво. Изяждам много.
изпоизям - изпоизядеш, мин. св. изпоизядох, мин. прич. изпоизял, св. — вж. изпоизяждам.
използвам - използваш, несв. и се. 1. Какво, за какво. Прилагам, употребявам. Използвам нож. Използвам телефон. 2. Кого, за какво. Служа си с ...
използвач - мн. използвачи, м. Лице, което умее да използва хора или обстоятелства в свой интерес.
използвачка - мн. използвачки, ж. Жена използвач.
използувам - използуваш, несв. и св. Използвам.
изполица - само ед. При частно селско стопанство - имот, даден или взет за обработване срещу половината от продукцията. Давам на изполица. Вз...
изпомпвам - изпомпваш, несв. и изпомпя, св. Изчерпвам с помпа. // същ. изпомпване, ср.
изпомпя - изпомпиш, мин. св. изпомпих, мин. прич. изпомпил, св. — вж. изпомпвам.
изпопадам - изпопадаш, св. — вж. изпопадвам.
изпопадвам - изпопадваш, несв. и изпопадам, св. Само мн. Падаме мнозина или в голямо количество. Книгите изпопадаха от рафта. • Изпопадваме/изп...
изпоразболея се - изпоразболееш се, мин. св. изпоразболях се, мин. прич. изпоразболял се, св. — вж. изпоразболявам се.
изпоразболявам се - изпоразболяваш се, несв. и изпоразболея се, св. Само мн. Разболяваме се мнозина.
изпортвам - изпортваш, несв. и изпортя, св.; какво. Разг. Развалям, провалям нещо планирано, замислено. Ще закъснее и ще изпорти всичко. — изп...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: