Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква И
изхитря - изхитриш, мин. св. изхитрих, мин. прич. изхитрил, св. — вж. изхитрям.
изхитрям - изхитряш, несв. и изхитря, св.; кого. Успявам да надделея с хитрост. — изхитрям се/ изхитря се. Проявявам хитрост в една своя проя...
изхлузвам се - изхлузваш се, несв. и изхлузя се, св. Изсулвам се. Изхлузил се от леглото. Изхлузила се от стаята.
изхлузя се - изхлузиш се, мин. св. изхлузих се, мин. прич. изхлузил се, св. — вж. изхлузвам се.
изход - мн. изходи, (два) изхода, м. 1. Врата, отвор за излизане. Залата имаше два входа и два изхода. Пред изхода го чакаше полицай. 2. К...
изходвам - изходваш, несв. Изхождам.
изходен - изходна, изходно, мн. изходни, прил. 1 Който служи за изход, за излизане. Изходен път. Изходна виза. 2. Който е начало за ня какво...
изходя - изходиш, мин. св. изходих, мин. прич. изходил, св. — вж. изхождам.
изходящ - изходяща, изходящо, мн. изходящи, прил. 1. Който служи за извеждане. Изходяща линия. Изходящи тръби. 2. Спец. В административното ...
изхождам - изхождаш, несв. и изходя, св. 1. Какво. Изминавам път, обхождам последователно места, страни и др. Изходих много път. Изходих цели...
изхранвам - изхранваш, несв. и изхраня, св.; кого/ какво. 1. Задоволявам с храна. Изхранват животните с царевица. 2. Изкарвам средства за прех...
изхраня - изхраниш, мин. св. изхраних, мин. прич. изхранил — вж. изхранвам.
изцапам - изцапаш, св. — вж. изцапвам.
изцапвам - изцапваш, несв. и изцапам, св.; какво/ кого. Правя да стане мръсен; нацапвам. Изцапах си ръцете. Изцапа си дрехата. — изцапвам се/...
изцедя - изцедиш, мин. св. изцедих, мин. прич. изцедил, св. — вж. изцеждам.
изцеждам - изцеждаш, несв. и изцедя, св. 1. Какво. Чрез изстискване отделям течност от нещо. Изцеждам лимон. Изцеждам пране. 2. Прен. Какво. ...
изцеление - само ед. Лекуване, премахване на болести или недостатъци, страсти. Намирам изцеление. Намерих изцеление на минералните бани. Намер...
изцеря - изцериш, мин. св. изцерих, мин. прич. изцерил, се. — вж. изцерявам.
изцерявам - изцеряваш, несв. и изцеря, св.; кого/какво. Разг. 1. Успявам да направя здрав, да излекувам. 2. Прен. Успявам да премахна недостат...
изцъкля - изцъклиш, мин. св. изцъклих, мин. прич. изцъклил, св. — вж. изцъклям.
изцъклям - изцъкляш, несв. и изцъкля, св. • Изцъклям очи. Отварям широко очи и спирам да ги движа вследствие от силни изживявания или смърт. ...
изцяло - нареч. 1. До краен предел, напълно. Построявам изцяло. Разрушавам изцяло. 2. В пълен размер, в целия обем, напълно. Печеля изцяло ...
изчадие - мн. изчадия, ср. 1. Уродлив човек, предизвикващ отвращение. 2. Човек, който предизвиква отвращение с нравствената си извра-теност....
изчакам - изчакаш, св. — вж. изчаквам.
изчаквам - изчакваш, несв. и изчакам, се.; какво/ кого. Чакам докрай. Ще те изчакам, колкото и да се забавиш. Ще изчакаме да мине зимата. В р...
изчезвам - изчезваш, несв. и изчезна, св. 1. Преставам да бъда налице, губя се. Много стоки изчезнаха от магазините. Парите ми изчезнаха от к...
изчезна - изчезнеш, мин. св. изчезнах, мин. прич. изчезнал, св. — вж. изчезвам.
изчервя се - изчервиш се, мин. св. изчервих се, мин. прич. изчервил се, св. — вж. изчервявам се.
изчервявам се - изчервяваш се, несв. и изчервя се, св. За лице - покривам се с червенина поради свян, срам и др. Момичето се засрами и се изчерви ...
изчерпам - изчерпаш, св. — вж. изчерпвам.
изчерпателен - изчерпателна, изчерпателно, мн. изчерпателни, прил. 1. Който отчита всички страни, всички особености, черти. Изчерпателен анализ. ...
изчерпвам - изчерпваш, несв. и изчерпам и изчерпя, св. 1. Какво. Черпя, изземвам докрай. Изчерпахме водата от кладенеца. Изчерпахме въглищата ...
изчерпя - изчерпиш, мин. св. изчерпих, мин. прич. изчерпил, св. — вж. изчерпвам.
изчисление - мн. изчисления, ср. Пресмятане с математически действия. Правя изчисление.
изчислителен - изчислителна, изчислително, мн. изчислителни, прил. 1. Който се отнася до изчисление. Изчислителна работа. 2. Който извършва изчис...
изчисля - изчислиш, мин. св. изчислих, мин. прич. изчислил, св. — вж. изчислявам.
изчислявам - изчисляваш, несв. и изчисля, св.; какво. Пресмятам посредством математически действия. Изчислявам цената на изделието. Изчислявам ...
изчиствам - изчистваш, несв. и изчистя, св.; какво. 1. Правя чист. Изчистих апартамента. Изчистих обувките. 2. Отстранявам нещо ненужно или вр...
изчистя - изчистиш, мин. св. изчистих, мин. прич. изчистил, св. - вж. изчиствам.
изчукам - изчукаш, св. — вж. изчуквам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: