Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква И
инстинкт - мн. инстинкти, (два) инстинкта, м. 1. Вродена способност у човека и животните да извършват несъзнателно целесъобразни действия. Ин...
институт - мн. институти, (два) института, м. 1. Висше или полувисше учебно заведение. Инженерен институт. Педагогически институт. 2. Учрежде...
институция - мн. институции, ж. 1. Сфера на социалните отношения или обществен орган, установени юридически или морално. Институцията на църква...
инструктаж - мн. инструктажи, (два) инструктажа, м. Инструктиране. Инструктаж за провеждане на кампанията.
инструктирам - инструктираш, несв. и св.; кого. Давам указания за извършване на някаква работа. Инструктирам работниците за управление на новите ...
инструктор - мн. инструктори, м. Длъжностно лице, което дава инструкция или извършва обучение в някаква дейност. За първи път шофирам без инстр...
инструкторка - мн. инструкторки, ж. Жена инструктор.
инструкция - мн. инструкции, ж. 1. Указание, наставление за извършване на работа или дейност. Давам инструкции. Получавам инструкции. Работя по...
инструмент - мн. инструменти, (два) инструмента, м. 1. Уред за извършване на определена работа, обикн. ръчна. Купих си всякакви инструмента за ...
инструментариум - само ед. Всички инструменти за една дейност.
инсулин - само ед. 1. Хормон, продукт на задстомашната жлеза. 2. Лекарство, съдържащо този хормон.
инсулт - мн. инсулти, (два) инсулта, м. Кръвоизлив в мозъка, придружен от загуба на съзнание и парализа; мозъчен удар. Получавам инсулт. Им...
инсценирам - инсценираш, несв. и св.; какво. 1. Приспособявам литературно произведение за представяне на сцена. 2. Прен. Представям изкуствено,...
интеграл - мн. интеграли, (два) интеграла, м. Спец. Величина, получена в резултат от математическо действие или разглеждана като сума от свои...
интеграция - само ед. 1. Обединяване в едно цяло на групи, колективи, страни поради обща работа или/и общи интереси. 2. В икономиката — сътрудн...
интегрирам - интегрираш, несв. и св.; какво/кого. 1. В математиката - намирам интеграл. 2. Правя интеграция; обединявам, окрупнявам. - интегрир...
интелект - само ед. Способности за мислене, равнище на умствено развитие на човека. Висок интелект. Развит интелект.
интелектуален - интелектуална, интелектуално, мн. интелектуални, прил. 1. Който се отнася до интелект. Интелектуално развитие. 2. Който е предназн...
интелектуалец - мн. интелектуалци, м. Човек, който се занимава с умствен, творчески труд.
интелектуалка - мн. интелектуалки, ж. Жена интелектуалец.
интелигент - мн. интелигенти, м. Човек, който принадлежи към интелигенцията.
интелигентен - интелигентна, интелигентно, мн. интелигентни, прил. 1. Който е с високи интелектуални способности; умен, схватлив. Детето беше мно...
интелигентка - мн. интелигентки, ж. Жена интелигент.
интелигенция - само ед. Хора, които професионално се занимават с умствен, обикн. творчески труд и образуват обществена прослойка.
интендант - мн. интенданти, м. Длъжностно лице, което се грижи за снабдяването с храна, облекло и др. (обикн. в армията).
интендантство - мн. интендантства, ср. 1. Поделение в армията, което се грижи за снабдяването с храна, облекло и др. 2. Сградата и персоналът на т...
интензивен - интензивна, интензивно, мн. интензивни, прил. 1. Който е напрегнат, усилен. Интензивна подготовка. 2. В икономиката — който има ви...
интензитет - само ед. Степен на концентрация, разпространение или действие на светлина, звук и др. за единица време върху единица повърхност; с...
интензификация - само ед. 1. Увеличаване на силата, скоростта, напрегнатостта на действие или дейност. 2. В икономиката — увеличаване на производит...
интензифицирам - интензифицираш, несв. и св.; какво. Правя интензивен.
интер- - Първа съставна част на сложни думи със значение: 1. Между, заедно, напр. интермедия, интерпарламентарен, интерференция и др. 2. Ин...
интербригадист - мн. интербригадисти, м. Истор. Участник в международните бригади в Испанската гражданска война (1936 — 1939).
интервал - мн. интервали, (два) интервала, м. 1. Промеждутък, прекъсване във време или пространство. Лекарството се взема пет дни с интервал ...
интервенция - мн. интервенции, ж. 1. Чужда намеса, обикн. въоръжена, във вътрешните работи на една държава. 2. Намеса, грубо вмешателство в чужд...
интервю - мн. интервюта, ср. Разговор на журналист с политически, културен или друг деец, предназначен за публикуване или излъчване. Вземам ...
интервюирам - интервюираш, несв. и св.; кого. Провеждам интервю. Интервюираха режисьора във връзка с новия му филм.
интерес - мн. интереси, (два) интереса, м. 1. Обикн. ед. Предизвикано от нещо внимание и желание за опознаването му. Чета с интерес. Проявяв...
интересен - интересна, интересно, мн. интересни, прил. Който възбужда интереса; привлекателен, занимателен. Интересна книга. Интересен въпрос....
интересувам - интересуваш, несв. и св.; кого. Предизвиквам интерес. Футболът вече не ме интересува. Той я интересува само е парите си. — интерес...
интересчийка - мн. интересчийки, ж. Жена интересчия.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: