Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква И
изчуквам - изчукваш, несв. и изчукам, св. 1. Разг. По какво. Чукам един път. Нещо изчука в стаята над нас. 2. Какво. С чукане оформям, правя....
изява - мн. изяви, ж. 1. Проява на творческия дух у човека. 2. Действие, дейност, чрез които се проявяват характер, способности. 3. Външна...
изявление - мн. изявления, ср. Публично изказване на отговорно лице по важен въпрос. Правя изявление. Президентът направи изявление, че страна...
изявя - изявиш, мин. св. изявих, мин. прич. изявил, св. — вж. изявявам.
изявявам - изявяваш, несв. и изявя, св.; какво. Проявявам, разкривам нещо вътрешно — възможности, ум и др. — изявявам се/изявя се. 1. Давам в...
изяждам - изяждаш, несв. и изям, св. 1. Какво. Ям докрай. Изядох си обяда. Изядох ябълката.2. Прен. Разг. Какво. Изхарчвам, изразходвам. Кол...
изям - изядеш, мин. св. изядох, мин. прич. изял, св. — вж. изяждам.
изясня - изясниш, мин. св. изясних, мин. прич. изяснил, св. — вж. изяснявам.
изяснявам - изясняваш, несв. и изясня, св.; какво. Правя ясен, обяснявам докрай. - изяснявам се/изясня се. 1. За небе, поглед, изражение - ста...
изящен - изящна, изящно, мн. изящни, прил. 1. Който е тънък, фин, съразмерен, изискан. Изящна девойка. Изящни ръце. Изящна статуетка. 2. За...
икебана - само ед. Японско изкуство за подреждане на цветя и клонки във ваза съобразно с определени правила и символи. Изучавам икебана.
икиндия - само ед. Диал. Времето привечер, преди залез слънце. Закусвам по икиндия.
икона - мн. икони, ж. Картина на дъска или друга плоскост, която изобразява със специфичен стил библейски образ или сюжет и е обект на рел...
иконограф - мн. иконографи, м. Иконописец.
иконография - само ед. 1. Система от правила в изобразителното изкуство за изобразяване на лица и сюжетни сцени в даден тип култура. 2. Метод в ...
иконом - мн. икономи, м. 1. В миналото — домоуправител в голям частен дом. 2. Монах, управител на манастирско стопанство. 3. В църквата — т...
икономика - само ед. 1. Стопанската система на един обществен строй. 2. Стопанството на една страна. 3. Науката, която изучва отраслите на сто...
икономисам - икономисаш, св. — вж. икономисвам.
икономисвам - икономисваш, несв. и икономисам, св.; какво. Запазвам част от определените за изразходване средства, материали и др.; спестявам. Т...
икономист - мн. икономисти, м. 1. Специалист по икономика. Иска да стане икономист. 2. Прен. Остар. Пестелив човек. Той е голям икономист, не ...
икономистка - мн. икономистки, ж. Жена икономист.
икономичен - икономична, икономично, мн. икономични, прил. 1. Който е пестелив, умее да икономисва. Икономична домакиня. 2. Който изразходва ми...
икономически - икономическа, икономическо, мн. икономически, прил. 1. Който се отнася до икономиката като стопанска система. Икономическа основа....
икономия - мн. икономии, ж. 1. Икономисване. 2. Обикн. мн. Средства и материали в резултат от икономисване.
икономка - мн. икономки, ж. Жена иконом (в 1 знач.).
иконопис - иконописта, само ед., ж. Иконна живопис; зография. Уча иконопис.
иконописец - мн. иконописци, м. Художник на иконопис; зограф.
иконопоклонник - мн. иконопоклонници, м. Лице, което почита иконите.
иконостас - мн. иконостаси, (два) иконостаса, м. 1. Преграда между олтара и останалата част на православна църква, украсена с дърворезба и ико...
илач - мн. илачи, (два) илача, м. Разг. Лекарство, лек.
или - съюз. 1. За свързване на части на изречението или на прости изречения, когато се посочва, че факти, състояния или действия взаимно...
илик - мн. илици, (два) илика, м. Обшит прорез на дреха, в който влиза копче.
илюзионист - мн. илюзионисти, м. Лице, което професионално се занимава с демонстрация на илюзии.
илюзионистка - мн. илюзионистки, ж. Жена илюзионист.
илюзия - мн. илюзии, ж. 1. Нереално възприемане на обект от действителността. В мъглата се създава илюзия, че светлината е много далеч. 2. ...
илюзорен - илюзорна, илюзорно, мн. илюзорни, прил. Породен от илюзия, резултат от илюзия. Илюзорни планове.
илюминатор - мн. илюминатори, (два) илюми-натора, м. Кръгъл прозорец на кораб, самолет и под. който се затваря херметически. През илюминатора н...
илюминация - мн. илюминации, ж. Осветяване със специални цветни светлини по случай празник или тържество. Всяка година на тази дата има илюмина...
илюстративен - илюстративна, илюстративно, мн. илюстративни, прил. Който служи за илюстрация. Илюстративен материал.
илюстрация - мн. илюстрации, ж. 1. Картина или снимка, която нагледно допълва, пояснява текст в книга, вестник и др. Книжка с илюстрации. Илюст...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: