Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква И
излъскам - излъскаш, св. — вж. излъсквам.
излъсквам - излъскваш, несв. и излъскам, св.; какво. Правя нещо да стане много лъскаво. Излъсках обувките си.
излъча - излъчиш, мин. св. излъчих, мин. прич. излъчил, св. - вж. излъчвам.
излъчвам - излъчваш, несв. и излъча, св.; какво. 1. Изпускам, отделям светлина, топлина, енергия. 2. Предавам сигнал по радио или телевизия. ...
излъчвател - излъчвателят, излъчвателя, мн. излъчватели, (два) излъчвателя, м. Спец. Уред за излъчване на някакъв вид енергия.
излюпвам - излюпваш, несв. и излюпя, св. Създавам условия пилето да излезе от яйцето; из-мътвам. — излюпвам се/излюпя се. 1. Излизам от яйцет...
излюпя - излюпиш, мин. св. излюпих, мин. прич. излюпил, св. — вж. излюпвам.
излягам се - излягаш се, несв. и излетна се, св. 1. Седя полулегнал или лежа удобно. 2. Лежа дълго време; бездействам, излежавам се. Цял ден се...
изляза - излезеш, мин. св. излязох, мин. прич. излязъл, св. — вж. излизам.
излян - изляна, изляно, мн. излени, прил. Който е изсипан, който се е излял (за течност или рядка маса).
излят - излята, излято, мн. излети, прил. 1. Който е положен в калъп, форма, кофраж. 2. Който е точен по размери, по тялото, добре ушит. Р...
измажа - измажеш, мин. св. измазах, мин. прич. измазал, св. - вж. измазвам.
измазвам - измазваш, несв. и измажа, св.: какво. 1. Замазвам изцяло. Измазахме пристройката отвън. 2. Изразходвам с мазане. Измазах боята.
измама - мн. измами, ж. 1. Подвеждане, заблуждаване с користна цел. Кроя измама. 2. Илюзия (зрителна, слухова и под.).
измамвам - измамваш, несв. и измамя, св.; кого. Послужвам си с измама. — измамвам се/измамя се. 1. Поддавам се на измама. 2. Заблуждавам се в...
измамен - измамна, измамно, мн. измамни, прил. 1. Който заблуждава, въвежда в измама. Измамни думи. Измамни ласки. 2. Който е нереален, прив...
измамлив - измамлива, измамливо, мн. измамливи, прил. Измамен (в 1 и 2 знач.).
измамник - мн. измамници, м. Човек, който мами, лъже.
измамница - мн. измамници, ж. Жена измамник.
измамнически - измамническа, измамническо, мн. измамнически, прил. Който съдържа измама. По измамнически начин.
измамя - измамиш, мин. св. измамих, мин. прич. измамил, св. — вж. измамвам.
измачкам - измачкаш, св. - вж. измачквам.
измачквам - измачкваш, несв. и измачкам, св. Мачкам много или всички от определения брой; смачквам. Измачкала си си полата. — измачквам се/изм...
измежду - предлог. От, сред предмети или хора. Кой измежду вас може да язди кон? Трябва да избера няколко измежду тези платове.
измекяр - измекярят, измекяря, мн. измекяри, м. Остар. Слуга.
изменник - мн. изменници, м. Човек, който изменя на някого или на нещо. Изменници на идеята.
изменница - мн. изменници, ж. Жена изменник.
изменчив - изменчива, изменчиво, мн. изменчиви, прил. 1. Който се променя. Изменчива съдба. 2. Който е податлив на изменения; непостоянен. Из...
изменя - измениш, мин. св. измених, мин. прич. изменил, св. — вж. изменям.
изменяем - изменяема, изменяемо, мн. изменяеми, прил. Който може да се изменя. Изменяема скорост.
изменям - изменяш, несв. и изменя, св.; какво/ кого. Правя различно от досегашното; променям. — изменям се/изменя се. Ставам различен, проме...
измервам - измерваш, несв. и измеря, св. 1. Какво/кого. С уред, инструмент определям размери, количество и др. Измерих дължината на стаята. 2...
измервател - измервателят, измервателя, мн. измерватели, (два) измервателя, м. Уред или инструмент, с който се измерва.
измервателен - измервателна, измервателно, мн. измервателни, прил. Който служи за измерване. Измервателни уреди.
измерение - мн. измерения, ср. 1. Величина, която може да бъде измерена. Фигурата има три измерения — дължина, ширина и височина. 2. Начин на ...
измерим - измерима, измеримо, мн. измерими, прил. Който може да бъде измерен.
измерител - измерителят, измерителя, мн, измерители, (два) измерителя, м. 1. Измервател. 2. Критерий, мярка. Дисциплината е измерител на възпи...
измеря - измериш, мин. св. измерих, мин. прич. измерил, св. — вж. измервам.
измествам - изместваш, несв. и изместя, св. 1. Какво/кого. Променям мястото; премествам. Измествам стола към масата. Изместиха го в друго учил...
изместя - изместиш, мин. св. изместих, мин. прич. изместил, св. - вж. измествам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: