Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква И
изгладнея - изгладнееш, мин. св. изгладнях, мин. прич. изгладнял, св. — вж. изгладнявам.
изгладня - изгладниш, мин. св. изгладних, мин. прич. изгладнил, св. — вж. изгладнявам.
изгладнявам - изгладняваш, несв. и изгладнея, св. 1. Ставам много гладен; огладнявам. 2. Дълго не съм си дояждал. Цените растат, хората изгладня...
изгладувам - изгладуваш, св.; какво. 1. Спестявам за нещо с глад и лишаване от храна. 2. Прекарвам в глад или лишения определен период. Ще изгл...
изгладя - изгладиш, мин. св. изгладих, мин. прич. изгладил, св. — вж. изглаждам.
изглаждам - изглаждаш, несв. и изгладя, св.; какво. 1. Правя без гънки, без грапавини докрай и цялото определено количество. Изгладих си блуза...
изглед - мн. изгледи, (два) изгледа, м. 1. Вид, който се открива отнякъде; гледка. От тази височина се откриваше красив изглед към града. 2...
изгледам - изгледаш, св. — вж. изглеждам.
изглеждам - изглеждаш, несв. и изгледам, св. 1 Какво/кого. Гледам продължително, обхождам с поглед, за да преценя. Изгледа го от главата до пе...
изглупея - изглупееш, мин. св. изглупях, мин. прич. изглупял, св. — вж. изглупявам.
изглупявам - изглупяваш, несв. и изглупея, св. Ставам глупав.
изгнание - само ед. 1. Прогонване от родна страна или роден край, обикн. по политически причини; изселване. Живея в изгнание две години. 2. Д...
изгнаник - мн. изгнаници, м. Човек, който е в изгнание. // прил. изгнанически, изгнаническа, изгнаническо, мн. изгнанически.
изгнаница - мн. изгнаници, ж. Жена изгнаник.
изгнивам - изгниваш, несв. и изгния, св. 1. Ставам гнил. Всички ябълки изгнили. 2. Прен. Съсипвам здравето си поради лоши условия (в затвор, ...
изгния - изгниеш, мин. св. изгних, мин. прич. изгнил, св. — вж. изгнивам.
изговарям - изговаряш, несв. и изговоря, св.; какво. 1. Произнасям, артикулирам звук (или дума). Изговаряше р трудно. 2. Изказвам, произнасям,...
изговоря - изговориш, мин. св. изговорих, мин. прич. изговорил, св. — вж. изговарям.
изгода - само ед. Сметка; печалба. Имам изгода. За лична изгода.
изгоден - изгодна, изгодно, мн. изгодни, прил. 1. Който носи изгода. Изгодна сделка. 2. Който спомага за изгода; подходящ, благоприятен. Изг...
изгонвам - изгонваш, несв. и изгоня, св. 1. Кого) какво. Принуждавам да се махне отнякъде. Изгоних кучето на улицата. Изгоних я от къщи. 2. Р...
изгоня - изгониш, мин. св. изгоних, мин. прич. изгонил, св. — вж. изгонвам.
изгора - само ед. Възлюбен, любим (жена или мъж).
изгоря - изгориш, мин. св. изгорях, мин. прич. изгорял, св. — вж. изгарям.
изготвя - изготвиш, мин. св. изготвих, мин. прич. изготвил, св. — вж. изготвям.
изготвям - изготвяш, несв. и изготвя, св.; какво. 1. Изработвам, съставям, обмислям, написвам (план, проект и под.). 2. Изразходвам докрай за...
изграбвам - изграбваш, несв. и изграбя, св.; какво. Грабя докрай определено количество.
изграбя - изграбиш, мин. св. изграбих, мин. прич. изградил, св. — вж. изграбвам.
изградя - изградиш, мин. св. изградих, мин. прич. изградил, св. - вж. изграждам.
изграждам - изграждаш, несв. и изградя, св.; какво. 1. Чрез градене построявам. Тази седмица ще изградят единия етаж. 2. Съставлявам, образува...
изгреба - изгребеш, мин. св. изгребах, мин. прич. изгребал, св. — вж. изгребвам.
изгребвам - изгребваш, несв. и изгреба, св.; какво. 1. Греба (в 1 знач.) докрай известно количество. 2. Прен. Разг. Изчерпвам докрай всичко (п...
изгрев - само ед. 1. Появяване на слънцето сутрин. Красив изгрев. 2. Времето на появяване на слънцето. Утре, по изгрев слънце. 3. Прен. Поя...
изгрея - изгрееш, мин. св. изгрях, мин. прич. изгрял, св. — вж. изгрявам.
изгриза - изгризеш, мин. св. изгризах, мин. прич. изгризал, св. — вж. изгризвам.
изгризвам - изгризваш, несв. и изгриза, св.; какво. 1. Гриза по цялата повърхност, навсякъде. Мишките са изгризали дрехите ми. 2. Изяждам, кат...
изгрухтя - изгрухтиш, мин. св. изгрухтях, мин. прич. изгрухтял, св. — вж. изгрухтявам.
изгрухтявам - изгрухтяваш, несв. и изгрухтя, св. 1. Грухтя еднократно. Свинята изгрухтя и отмина . 2. Издавам еднократно звук като грухтене. Мот...
изгрявам - изгряваш, несв. и изгрея, св. 1. За слънце, звезди, луна - появявам се на хоризонта. Тази сутрин слънцето изгря в шест часа. 2. За...
изгубвам - изгубваш, несв. и изгубя, св.; какво/кого. Губя (в 1, 2, 3, 4 и 5 знач.). Изгубих си парите. Изгубих на карти. — изгубвам се/изгуб...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: