Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква И
избухна - избухнеш, мин. св. избухнах, мин. прич. избухнал, св. - вж. избухвам.
избухтя - избухтиш, мин. св. избухтях, мин. прич. избухтял, св. — вж. избухтявам.
избухтявам - избухтяваш, несв. и избухтя, св. 1. Издавам кратко бухтене. Колата избухтя. 2. Прен. Извършвам действие с кратко бухтене.
избуча - избучиш, мин. св. избучах, мин. прич. избучал, св. — вж. избучавам.
избучавам - избучаваш, несв. и избуча, св. 1. Издавам кратко бучене. Вятърът избуча в клоните и утихна. 2. Прен. Казвам с дебел глас или извър...
избуя - избуиш, мин. св. избуях, мин. прич. избуял, св. — вж. избуявам.
избуявам - избуяваш, несв. и избуя, св. 1. За трева, мустаци, коса и под. — бързо и буйно израствам. Тревата е избуяла. 2. Прен. За чувства, ...
избълвам - избълваш, св.; какво. Разг. Бълвам докрай. Избълвах всичко, каквото бях изял. • Избълвах си червата. 1. Бълвах много. 2. Видях нещ...
избърборвам - избърборваш, несв. и избърборя, св. Бърборя нещо кратко докрай.
избърборя - избърбориш, мин. св. избърборих, мин. прич. избърборил, св. — вж. избърборвам.
избързам - избързаш, св. - вж. избързвам.
избързвам - избързваш, несв. и избързам, св. 1. Успявам да свърша нещо по-бързо; прибързвам. Избързах да се прибера по-рано. 2. Правя нещо по-...
избърсвам - избърсваш, несв. и избърша, св. Бърша докрай, всичко. Избърсах мебелите. // прил. избърсан, избърсана, избърсано, мн. избърсани.
избърша - избършеш, мин. св. избърсах, мин. прич. избърсал, св. вж. избърсвам.
избягам - избягаш, св. — вж. избягвам.
избягвам - избягваш, несв. и избягам, св. 1. Отдалечавам се с бягане. 2. Успявам да се отдалеча, да се спася от някаква опасност. Заекът избя...
избягна - избегнеш, мин. св. избягнах, мин. прич. избягнал, св. Избегна.
извадка - мн. извадки, ж. Извлечение, част от документ, от текст. Правя извадки.
извадя - извадиш, мин. св. извадих, мин. прич. извадил, св. — вж. изваждам.
изваждам - изваждаш, несв. и извадя, св. 1. Вадя (в 1 и 2 знач.).2. Разг. Кого. Извеждам от някакво състояние. Изваждам я от унеса и. • Изваж...
извайвам - извайваш, несв. и извая, св. Вая докрай.
извалвам - извалваш, несв. и извалям, св. Намърсявам, овалвам, омърсявам.
извалям - изваляш, св. — вж. извалвам.
извара - само ед. Млечен продукт, получен при варене на суроватка или при пресичане на мляко. Баница с извара.
извардвам - извардваш, несв. и извардя, св.; кого/ какво. Причаквам, издебвам, правя засада.
извардя - извардиш, мин. св. извардих, мин. прич. извардил, св. — вж. извардвам.
изваря - извариш, мин. св. изварих, мин. прич. изварил, св. — вж. изварявам.
изварявам - изваряваш, несв. и изваря, св. Варя дълго за дезинфекция. Изварявам прибори. Изварявам дрехи.
извая - изваеш, мин. св. изваях, мин. прич. изваял, св. — вж. извайвам.
изведа - изведеш, мин. св. изведох, мин. прич. извел, св. — вж. извеждам.
изведнъж - нареч. 1. Ненадейно, внезапно. Стана изведнъж. Запя изведнъж. 2. Рязко, без преход. Изведнъж ставаше стръмно. 3. Едновременно, от ...
извеждам - извеждаш, несв. и изведа, св. 1. Кого/ какво. Водя навън или в някаква посока. Извеждам от стаята. Извеждам от квартала. Извеждам ...
изверг - мн. изверги, м. Много жесток човек, злодей.
известен - известна, известно, мн. известни, прил. 1. Който е познат. Тези сведения са вече известни. Този човек ми е известен. 2. Прочут, пр...
известие - мн. известия, ср. 1. Съобщение, вест. Известия за света. Известия за спортните игри. 2. Сведения, данни. Исторически известия. 3. ...
известно - нареч. В съчетание с глагола съм и под. 1. Знае се. Известно е, че там има нефт. 2. Имам сведения за нещо. Не ми е известно дали е...
известя - известиш, мин. св. известих, мин( прич. известил, св. — вж. известявам.
известявам - известяваш, несв. и известя, св.; какво. Съобщавам, правя известно, осведомявам. Известявам резултатите от преговорите — известява...
изветрея - изветрееш, мин. св. изветрях, мин. прич. изветрял, св. — вж. изветрявам.
изветрявам - изветряваш, несв. и изветрея, св. 1. За течност — изпарявам се. Лекарството е изветряло. 2. За алкохол, газирана напитка, оцет и п...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: