Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква И
изразявам - изразяваш, несв. и изразя, св.; какво. 1. Изказвам мисли и чувства. Трудно мога да изразя любовта си. Искам да изразя възхищението...
израня - израниш, мин. св. израних, мин. прич. изранил, св. — вж. изранявам.
изранявам - израняваш, несв. и израня, св.; какво. Правя да се покрие с рани. — изранявам се/ израня се. Покривам се с рани.
израсна - израснеш, мин. св. израснах, мин. прич. израснал, св. — вж. израствам.
израста - израстеш, мин. св. израстох, мин. прич. израсъл, св. Израсна.
израствам - израстваш, несв. и израсна, св. 1. За растение, човек, коса, нокти и др. — ставам висок, голям, дълъг. Дървото израсна за една год...
израстък - мн. израстъци, (два) израстъка, м. 1. Младо стъбло, израснало от корен на дърво; издънка. 2. Издаден от тялото орган. Ноктите са и...
изрева - изревеш, мин. св. изревах, мин. прич. изревал, св. — вж. изревавам.
изревавам - изреваваш, несв. и изрева, св. 1. За човек или животно — надавам еднократно силен рев. Кравата изреваваше от време на време. Женат...
изредя - изредиш, мин. св. изредих, мин. прич. изредил, св. — вж. изреждам.
изрежа - изрежеш, мин. св. изрязах, мин. прич. изрязал, св. — вж. изрязвам.
изреждам - изреждаш, несв. и изредя, св. 1. Какво/ кого. Правя нещо, което засяга всички един след друг. Изредих гостите с бонбоните. Изреди...
изрезка - мн. изрезки, ж. 1. Парче от някакъв материал, което е останало след изрязване. Ламаринени изрезки. Хартиени изрезки. 2. Изрязана о...
изрека - изречеш, мин. св. изрекох, мин. прич. изрекъл, св. — вж. изричам.
изречение - мн. изречения, ср. Спец. В граматиката — граматически и интонационно оформена единица, чрез която се изразява и съобщава завършена...
изрив - само ед. Обрив по кожата от петна, пъпки.
изривам - изриваш, несв. и изрина, св. 1. Какво. Рина всичко отнякъде. Изринах снега от терасата. Изринах пътеката. 2. Прен. Разг. Пренебр. ...
изригвам - изригваш, несв. и изригна, св. 1. Какво. За вулкан — изхвърлям гореща лава. 2. За лава — избликвам със сила нагоре. 3. Какво. За о...
изригна - изригнеш, мин. св. изригнах, мин. прич. изригнал, св. — вж. изригвам.
изрина - изринеш, мин. св. изринах, мин. прич. изринал, св. — вж. изривам.
изрисувам - изрисуваш, св.; кого/какво. Разг. Рисувам докрай, изписвам. На стената беше изрисувал различни сцени. — изрисувам се. Очертавам се...
изритам - изриташ, св. — вж. изритвам.
изритвам - изритваш, несв. и изритам, св.; кого/ какво. 1. Ритам веднъж. Изрита с крак и заспа. 2. Изтласквам с ритане. 3. Прен. Разг. Пренеб...
изричам - изричаш, несв. и изрека, св.; какво. Произнасям, изказвам гласно. Всичко това го знаеше, но не беше го изричал. Детето изрече първ...
изричен - изрична, изрично, мн. изрични, прил. Който е казан безусловно, специално, категорично. Има изрична заповед.
изрия - изриеш, мин. св. изрих, мин. прич. изрил, св. - вж. изривам.
изровя - изровиш, мин. св. изрових, мин. прич. изровил, св. — вж. изравям.
изрод - мн. изроди, (два) изрода, м. 1. Човек или животно, които са родени с физически недостатък или безобразност. 2. Прен. Човек с извра...
изродя - изродиш, мин. св. изродих, мин. прич. изродил, св. — вж. израждам.
изродя се - изродиш се, мин. св. изродих се, мин. прич. изродил се, св. — вж. израждам се.
изродявам се - изродяваш се, несв. Израждам се.
изругавам - изругаваш, несв. и изругая, св. Изказвам ругатня.
изругая - изругаеш, мин. св. изругах, мин. прич. изругал, св. — вж. изругавам.
изрусея - изрусееш, мин. св. изрусях, мин. прич. изрусял, св. — вж. изрусявам.
изруся - изрусиш, мин. св. изрусих, мин. прич. изрусил, св. — вж. изрусявам.
изрусявам - изрусяваш, несв. и изрусея, св. Ставам рус, светъл. Късата му коса беше изрусяла от слънцето.
изръмжа - изръмжиш, мин. св. изръмжах, мин. прич. изръмжал, св. — вж. изръмжавам.
изръмжавам - изръмжаваш, несв. и изръмжа, св. 1. За животно — издавам еднократно ръмжене. 2. За човек — еднократно издавам звук, подобен на ръм...
изръсвам - изръсваш, несв. и изръся, св.; какво. 1. Правя да падне всичко, което се ръси. Изръсих всичката захар върху мекиците. 2. Прен. Раз...
изръся - изръсиш, мин. св. изръсих, мин. прич. изръсил, св. — вж. изръсвам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: