Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква З
защищавам - защищаваш, несв. Защитавам.
защо - нареч. и съюз. 1. При въпрос — по каква причина, за какво; с каква цел. Защо си купил това? Защо отиваш в университета? 2. При неп...
защото - нареч. и съюз. Тъй като, понеже, затова че. Тръгвам, защото почивката ми свърши.
защриховам - защриховаш, св. Щриховам.
заявка - мн. заявки, ж. 1. Заявяване, искане към предприятие или учреждение за получаване на нещо; за участие в проява (конференция, състез...
заявление - мн. заявления, ср. 1. Остар. Административно оформен документ, отправен към институция, учреждение и под., съдържащ молба (за назн...
заявя - заявиш, мин. св. заявих, мин. прич. заявил, се. — вж. заявявам.
заявявам - заявяваш, несв. и заявя, св. 1. Какво. Пред някого или публично изказвам свое категорично мнение или решение. На събранието заяви,...
заядлив - заядлива, заядливо, мн. заядливи, прил. Който по характер или по някакви обстоятелства се заяжда с другите.
заяждам - заяждаш, яесв. и заям, св. 1. Какво. Започвам да ям. 2. Кого. Дразня, карам се безпричинно. Заяждаше я за миналото и. 3. Кого. Зап...
заяквам - заякваш, несв. и заякна, св. 1. Ставам по-здрав, по-як, по-устойчив физически, психически, духовно. В казармата заякна психически ...
заякна - заякнеш, мин. св. заякнах, мин. прич. заякнал, св. — вж. заяквам.
заякча - заякчиш, мин. св. заякчих, мин. прич. заякчил, св. — вж. заякчавам.
заякчавам - заякчаваш, несв. и заякча, св. 1. Кого/ какво. Правя физически и психически по-здрав, по-устойчив. Чистият въздух заякчи здравето ...
заям - заядеш, мин. св. заядох, мин. прич. заял, св. — вж. заяждам.
звание - мн. звания, ср. 1. Наименование на професия, длъжност, чин в служебната йерархия. В дипломата е посочено званието учител в среднит...
звезда - мн. звезди, ж. 1. Небесно тяло със собствена светлина, на голямо разстояние от Земята, възприемащо се като светеща точка на вечерн...
звезден - звездна, звездно, мн. звездни, прил. Който е свързан със звезда (в 1 знач.). Звезден купол. Звездна нощ. • Звезден дъжд. Дъжд от м...
звездичка - мн. звездички, ж. 1. Малка звезда. 2. Всяка фигура или тяло с форма на малка звезда. Снежни звездички. 3. Знак в текста за отвежда...
звездовиден - звездовидна, звездовидно, мн. звездовидни, прил. Който има форма на звезда. Звездовиден белег.
звездообразен - звездообразна, звездообразно, мн. звездообразни, прил. Звездовиден.
звено - мн. звена, ср. 1. Брънка, халка от метална верига. 2. Относително самостоятелна съставна част на машина, на производствена линия. ...
зверилник - мн. зверилници, (два) зверилника, м. Помещение, изпълнено с много шум, викове, глъчка. Спри тая музика, стаята прилича на зверилни...
зверилница - мн. зверилници, ж. Зверилник.
звероукротител - звероукротителят, звероукротителя, мн. звероукротители, м. 1. Лице, което дресира и показва пред публика диви зверове. 2. Прен. Ли...
зверски - зверска, зверско, мн. зверски, прил. 1. Който принадлежи или произлиза от звяр. Зверска кожа. Зверски следи. 2. Който е присъщ на ...
зверство - мн. зверства, ср. 1. Обикн. мн. Жестока постъпка; жестокост. Зверствата на турци-тс. Зверствата над населението. 2. Само ед. Харак...
зверщина - мн. зверщини, ж. Зверство.
зверя се - звериш се, мин. св. зверих се, мин. прич. зверил се, несв. 1. На кого. Нахвърлям се, ругая. Беше избухлив и често се звереше на хо...
звук - звукът, звука, мн. звукове и звуци, (два) звука, м. 1. Механични трептения, възприемани от човешкото ухо. Силен звук. Чух някакви ...
звуко- - Първа съставна част на сложни думи, означаваща който се отнася до звук или който се състои от звукове, напр. звукозапис, звукоизол...
звуков - звукова, звуково, мн. звукови, прил. 1. Който се отнася до звук. Звукова честота. 2. Който се състои от звуци. Звуков сигнал.
звукозапис - само ед. Записване на реч или на музика със специален апарат, на лента и под., за да може да се възпроизвежда; запис. Студио за зв...
звукоподражание - мн. звукоподражания. ср. 1.Ha-подобяване на звуци от природата със звукове на речта. 2. Спец. Междуметие, чрез което се наподобява...
звуча - звучиш, мин. св. звучах, мин. прич. звучал, св. 1. Чувам се, нося се, разнасям се. По улицата звучат гласове. В ресторанта звучи м...
звучен - звучна, звучно, мн. звучни, прил. 1. Който се състои от чисти и ясни звукове; приятен, звънък. Звучен глас. Звучно име. 2. Който и...
звън - звънът, звъна, само ед., м. 1. Звук, произведен от удар на един стъклен, метален и под. предмет с друг. Звън на камбана. Звън на ч...
звънвам - звънваш, несв. и звънна, св. 1. Издавам звън един път или няколко пъти по един. Чашите звъннаха. Апаратът звънна кратко, но никой ...
звънец - мн. звънци, (два) звънеца, м. 1. Метална или стъклена камбанка с подвижно езиче за произвеждане на звън. Съдията разклати звънеца....
звъника - само ед. Вид билка - жълт кантарион.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: