Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква З
замъгля - замъглиш, мин. св. замъглих, мин. прич. замъглил, св. — вж. замъглявам.
замъглявам - замъгляваш, несв. и замъгля, св. 1. Какво. За мъгла, дим, прах и под. — изпълвам и правя неясно или невидимо. Черният дим замъгляв...
замък - мн. замъци, (два) замъка, м. 1. През средновековието — дворец и крепост на феодал. 2. Прен. Голяма и здрава къща. • Строя въздушни...
замъквам - замъкваш, несв. и замъкна, св. 1. Какво/кого. С усилие занасям. Чантата беше тежка, но я замъкнах до гарата. 2. Какво. Отнасям, от...
замъкна - замъкнеш, мин. св. замъкнах, мин. прич. замъкнал, св. - вж. замъквам.
замълча - замълчиш, мин. св. замълчах, мин. прич. замълчал, св. — вж. замълчавам.
замълчавам - замълчаваш, несв. и замълча, св. 1. Спирам да говоря, да викам, да пиша писма; млъквам. Птичките са замълчали. Писа две писма и за...
замърсител - замърсителят, замърсителя, мн. замърсители, (два) замърсителя, м. 1. Това, което замърсява. Изгорелите газове са замърсители на въ...
замърся - замърсиш, мин. св. замърсих, мин. прич. замърсил, св. — вж. замърсявам.
замърсявам - замърсяваш, несв. и замърся, св. 1. Какво. Правя нещо трайно мръсно, като го покривам с нечистотии, отпадъци, химически вещества, ...
замяна - мн. замени, ж. 1. Заменяне, размяна. Направих замяна на апартамента с къща. 2. Поставяне на едно вместо друго. Направихме пълна за...
замятам - замяташ, несв. и заметна, св.; какво. 1. Прехвърлям две части една върху друга; премятам; залягам (шал, пелерина). Заметна шала и ...
занапред - нареч. Периодът, който предстои от този момент нататък; за в бъдеще. Добре сме живели, ще живеем и занапред. • Що са дни, занапред...
занасям - занасяш, несв. и занеса, св. 1. Какво. Нося, отнасям някъде, извън мястото, където съм. Занеси яденето на баба си. 2. Какво, на ко...
занаят - мн. занаяти, (два) занаята, м. 1. Дейност за ръчно изработване на изделия, която се владее професионално. Уча занаят. Практикувам ...
занаятчийка - мн. занаятчийки, ж. Жена занаятчия.
занаятчийски - занаятчийска, занаятчийско, мн. занаятчийски, прил. 1. Който се отнася до занаятчия. Занаятчийско сдружение. 2. Който се отнася до...
занаятчийство - само ед. Практикуване на занаят.
занаятчия - мн. занаятчии, м. Мъж, който владее и практикува занаят.
зандан - мн. зандани, (два) зандана, м. 1. Остар. Затвор, тъмница. 2. Прен. Разг. Тъмно, мрачно, нехигиенично и студено помещение или сград...
занемаря - занемариш, мин. св. занемарих, мин. прич. занемарил, св. — вж. занемарявам.
занемарявам - занемаряваш, несв. и занемаря, св.; какво/кого. Изоставям, не се грижа, не поддържам достатъчно. Занемарила съм домакинството зара...
занемея - занемееш, мин. св. занемях, мин. прич. занемял, св. — вж. занемявам.
занемявам - занемяваш, несв. и занемея, св. Замлъквам. Занемя от страх. Машините бяха занемели. // прил. занемял, занемяла, занемяло, мн. зане...
занеса - занесеш, мин. св. занесох, мин. прич. занесъл, св. - вж. занасям.
заник - само ед. Залез.
заникна - заникнеш, мин. св. заникнах, мин. прич. заникнал, св. — вж. заничам.
занимавам - занимаваш, несв. и занимая, св. 1. Какво/кого. Задържам мисли, внимание и под. Този въпрос го занимаваше от два месеца. 2. Кого. Р...
занимавка - мн. занимавки, ж. Нещо за занимаване, за развличане или отвличане на вниманието. За занимавка играеха табла.
занималня - мн. занимални, ж. 1. Помещение в болница, санаториум и др. за игри и развлечения. 2. Организирано обучение на ученици вън от учебн...
занимание - мн. занимания, ср. Дейност, работа, труд. Вечер нямам никакви занимания. Научни занимания. Спортни занимания. Никога не остава без...
занимателен - занимателна, занимателно, мн. занимателни, прил. Който увлича, интригува, забавлява. Занимателен разказ. Занимателен събеседник.
занимая - занимаеш, мин. св. занимах, мин. прич. занимал, св. — вж. занимавам.
занитвам - занитваш, несв. и занитя, св. Съединявам метални части с помощта на нит.
занитя - занитиш, мин. св. занитих, мин. прич. занитил, св. - вж. занитвам.
заничам - заничаш, несв. и заникна, св. Разг. Вглеждам се; заглеждам се, за да видя или забележа нещо. Заничаха по ъглите, но не го намериха...
зануля - занулиш, мин. св. занулих, мин. прич. занулил, св. — вж. занулявам.
занулявам - зануляваш, несв. и зануля, св. Заземяване чрез нулевия проводник на електрическата инсталация.
занятие - ми. занятия, ср. 1. Учебен час, лекция, упражнение. Занятията приключиха на 24 май. 2. Занимание. 3. Остар. Професия.
заобикалка - мн. заобикалки, ж. • Говоря със заобикалки. Не поставям пряко въпроса, намеквам, увъртам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: