Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква З
заговорник - мн. заговорници, м. Участник в заговор.
заговорнича - заговорничиш, несв. Сговарям се тайно за съвместни действия против някого.
заговорничка - мн. заговорнички, ж. Жена заговорник.
заговоря - заговориш, мин. св. заговорих, мин. прич. заговорил, св. — вж. заговарям.
заговявам - заговяваш, несв. и заговея, св. 1. Ям и пия през цялата вечер на Заговезни. 2. Започвам да постя. 3. Прен. Разг. Ям бавно и дълго....
заголвам - заголваш, несв. и заголя, св. Какво. Откривам част от тялото, която обикновено е закрита; оголвам. — заголвам се/заголя се. Заголв...
заголя - заголиш, мин. св. заголих, мин. прич. заголил, св. — вж. заголвам.
загоре - само ед. 1. Диал. Област, намираща се зад, отвъд планина. 2. Остар. Област в България, обхващаща Старозагорско, Ямболско и Сливенс...
загорец - мн. загорци, м. Мъж от Загоре.
загорка - мн. загорки, ж. Жена от Загоре.
загорчава ми - (ти, му, и, ни, ви, им), несв. и загорчи ми, св. 1. Усещам горчив вкус. 2. Прен. Усещам душевна болка, горчивина. Загорча и от дум...
загорчи ми - мин. св. загорча ми, мин. прич. загорчало ми, св. — вж. загорчава ми.
загоря - загориш, мин. св. загорях, мин. прич. загорял, св. — вж. загарям.
загорявам - загоряваш, несв. Загарям.
заготовка - мн. заготовки, ж. 1. Само ед. Подготовка за производствен процес. Работя в цеха за заготовка на консерви. 2. Спец. Не напълно гото...
заготовчик - мн. заготовчици, м. Работник, който изработва заготовки.
заграбвам - заграбваш, несв. и заграбя, св. 1. Какво. Грабвам, вземам за себе си. Заграби две парчета от баницата в чинията си. 2. Какво. Отне...
заграбча - заграбчиш, мин. св. заграбчих, мин. прич. заграбчил, св. — вж. заграбчвам.
заграбчвам - заграбчваш, несв. и заграбча, св.; какво. Обхващам плътно с две ръце; сграбчвам. Заграбчи сено и го отнесе на коня.
заграбя - заграбиш, мин. св. заграбих, мин. прич. заграбил, св. — вж. заграбвам.
заграден - заградена, заградено, мн. заградени, прил. 1. Който има ограда. 2. Който е заобиколен.
заградя - заградиш, мин. св. заградих, мин. прич. заградил, св. — вж. заграждам.
заграждам - заграждаш, несв. и заградя, се. 1. Какво. Поставям ограда; ограждам. Заграждам двора със зид. 2. Какво/кого. Заобикалям, обкръжава...
заграждение - мн. заграждения, ср. Спец. Обикн. мн. Инженерни съоръжения или средства, които се разполагат, за да се забави или спре движението ...
заграфисвам - зографисваш, несв. и зографисам, св. 1. Остар. Рисувам икони, стенописи, обикн. в църкви. 2. Ирон. Рисувам, изписвам, изобразявам,...
загреба - загребеш, мин. св. загребах, мин. прич. загребал, св. — вж. загребвам.
загребвам - загребваш, несв. и загреба, св. Започвам да греба. Взе веслата и загреба с тях
загрея - загрееш, мин. св. загрях, мин, прич. загрял, св. — вж. загрявам.
загрижа се - загрижиш се, мин. св. загрижих се, мин. прич. загрижил се, св. — вж. загрижвам се.
загрижвам се - загрижваш се, несв. и загрижа се, св. 1. За какво/за кого. Започвам да полагам грижи. 2. Обземат ме грижи, тревоги. Защо си се заг...
загрижен - загрижена, загрижено, мн. загрижени, прил. 1. Който проявява грижи. Всяка майка е загрижена за доброто на детето си. 2. Който има ...
загробвам - загробваш, несв. и загробя, св. 1. Какво/кого. Погубвам, провалям. Загробих младостта си в тоя балкан. 2. Диал. Кого. Погребвам. —...
загробя - загробиш, мин. св. загробих, мин. прич. загробил, св. — вж. загробвам.
загрозя - загрозиш, мин. св. загрозих, мин. прич. загрозил, св. — вж. загрозявам.
загрозявам - загрозяваш, несв. и загрозя, св.; кого/ какво. Правя (хубав) да стане грозен. Мъката я загрозяваше. Разхвърляните отпадъци загрозя...
загрубея - загрубееш, мин. св. загрубях, мин. прич. загрубял, св. — вж. загрубявам.
загрубя - загрубиш, мин. св. загрубих, мин. прич. загрубил, св. — вж. загрубявам.
загрубявам - загрубяваш, несв. и загрубея, св. 1. За повърхност, кожа на тялото и др. — от нежен ставам груб. Ръцете и загрубяха от тежката раб...
загръщам - загръщаш, несв. и загърна, св. 1. Кого/ какво. Завивам, увивам, прикривам тялото на някого или негова част с дреха или завивка. За...
загрявам - загряваш, несв. и загрея, св. 1. Какво/ кого. Стоплям, затоплям. Трябва да загрея един литър вода. Настинал е, ще му загрея гърлот...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: