Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква З
залютя - залютиш, мин. св. залютях, мин. прич. залютял, св. — вж. залютявам.
залютява ми - несв. и залюти ми, св. Става ми люто.
залютявам - залютяваш, несв. и залютя, св. Ставам лют, започвам да лютя.
залягам - залягаш, несв. и залегна, св. 1. Лягам плътно на земята, обикн. зад нещо, за да се прикрия или запазя (в бой, на война). 2. Прен. ...
заляза - залезеш, мин. св. залязох, мин. прич. залязъл, св. - вж. залязвам.
залязвам - залязваш, несв. и заляза, св. 1. За слънце, звезди, луна — скривам се зад хоризонта. През зимата слънцето залязва в 5 часа. 2. Пре...
замажа - замажеш, мин. св. замазах, мин. прич. замазал, св. — вж. замазвам.
замазвам - замазваш, несв. и замажа, св. 1. Какво. Мажа изцяло; измазвам. 2. Прен. Разг. Какво. Прикривам нещо нередно, като го омаловажавам ...
замазка - само ед. 1. Слой, който се нанася и заглажда за заравняване, попълване на дупки, изолация (обикн. в строителството). На пода сложи...
замайвам - замайваш, несв. и замая, св. 1. Кого/ какво. Предизвиквам виене на свят; зашеметявам. Силната миризма го замая. Виното замая глава...
заман - неизм. • Аман заман. Милост, молба за пощада, за помощ. • Зор заман. Усилно, тежко време. Ще отделя тези пари за зор заман.
замаскирам - замаскираш, несв. и се. 1. Какво. Правя да не се откроява, да не се отличава; маскирам. Ямата беше замаскирана, за да не я види ли...
замах - само ед. 1. Енергично.движение на обтегната ръка при удар, на гребло и под.; един мах. Съборих го е един замах. 2. Прен. Широта, р...
замахам - замахаш, св. Започвам да махам. Излезе на балкона и замаха с ръка за довиждане.
замахвам - замахваш, несв. и замахна, св.; с какво. Правя един замах. Замахна с чука и го стовари върху желязото. // същ. замахване, ср.
замахна - замахнеш, мин. се. замахнах, мин. прич. замахнал, св. — вж. замахвам.
замацам - замацаш, св. — вж. замацвам.
замацвам - замацваш, несв. и замацам, св. 1. Започвам да мацам. Взе боя с четката и замаца наляво-надясно. 2. Какво. Размацвам, замърсявам. З...
замая - замаеш, мин. св. замаях, мин. прич. замаял, св. — вж. замайвам.
замба - мн. замби, ж. 1. Ръчен метален инструмент за пробиване на кръгли дупки на кожа, тенекия и др. 2. Железен печат, щемпел за поставян...
замбак - само ед. Градинско цвете с високи стъбла и големи ароматни бели цветове; крин.
заменя - замениш, мин. св. замених, мин. прич. заменил, св. — вж. заменям.
заменяем - заменяема, заменяемо, мн. заменяеми, прил. Който може да се заменя.
заменям - заменяш, несв. и заменя, св. 1. Какво/ кого. Слагам, употребявам или вземам едно вместо друго. Заменям пердета с щори. Замени мъжа...
замервам - замерваш, несв. и замеря, св. 1. Кого/какво. Хвърлям нещо с цел да улуча. Замерих момчето с камък. 2. Остар. Кого/какво. Прицелвам...
замеря - замериш, мин. св. замерих, мин. прич. замерил, св. — вж. замервам.
замерям - замеряш, несв. Замервам (в 1 и 2 знач.).
замесвам - замесваш, несв. и замеся, св. 1. Какво. Започвам да меся; меся. 2. Прен. Кого. Въвличам в нещо нечисто. Замесили го в търговията с...
замествам - заместваш, несв. и заместя, св. 1. Какво. Поставям, употребявам едно вместо друго; подменям, заменям. Заместих алкохола с чай. 2. ...
заместител - заместителят, заместителя, мн. заместители, (два) заместителя, м. 1. Вещество, материал, изделие, което може да се употребява вмес...
заместник - мн. заместници, м. 1. Лице с ограничени спрямо ръководителя функции. Заместник-министър. Заместник-ректор. 2. Лице, което продължа...
заместничество - само ед. Период на заместване или функции на заместник. Заместничеството му не трая дълго.
заместничка - мн. заместнички, ж. Жена заместник.
заместя - заместиш, мин. св. заместих, мин. прич. заместил, св. — вж. замествам.
замеся - замесиш, мин. св. замесих, мин. прич. замесил, св. - вж. замесвам.
замета - заметеш, мин. св. заметох, мин. прич. замел, св. — вж. замитам.
заметна - заметнеш, мин. св. заметнах, мин. прич. заметнал, св. — вж. замятам.
замечтавам - замечтаваш, несв. и замечтая, св.; за какво/за кого. Започвам да мечтая. — замечтавам се/замечтая се. Потъвам в мечти. Легна и се ...
замечтан - замечтана, замечтано, мн. замечтани, прил. 1. Който е унесен в мечти. 2. Който съдържа или изразява унесеност в мечти. Замечтан по...
замечтая - замечтаеш, мин. св. замечтах, мин. прич. замечтал, св. — вж. замечтавам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: