Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква З
заесенява се - несв. и заесени се, св. Настъпва есента, започва да се чувства есента.
зает - заета, заето, мн. заети, прил. 1. Който има да върши нещо. Днес ще бъда много заета. 2. Който е запълнен, ангажиран. Редакторското...
заешки - заешка, заешко, мн. заешки, прил. 1. Който е свързан със заек. Заешки уши. Заешка кожа. 2. Който е присъщ на заек. Заешка скорост....
зажаднея - зажаднееш, мин. св. зажаднях, мин. прич. зажаднял, се. — вж. зажаднявам.
зажаднявам - зажадняваш, несв. и зажаднея, св.; за какво. 1. Започвам да изпитвам жажда за вода. 2. Прен. Изпитвам силно желание. Зажадня за ус...
заженвам - заженваш, несв. и заженя, се.; кого. Започвам да подготвям женитбата или сватбата на син или дъщеря. Заженвам син. — заженвам се/з...
заженя - зажениш, мин. св. зажених, мин. прич. заженил, се. — вж. заженвам.
заживея - заживееш, мин. св. заживях, мин. прич. заживял, св. — вж. заживявам.
заживявам - заживяваш, несв. и заживея, св. 1. Започвам да живея поновому. Заживявам в града. 2. Диал. За рана — заздравявам.
заздравея - заздравееш, мин. св. заздравях, мин. прич. заздравял, св. — вж. заздравявам.
заздравя - заздравиш, мин. св. заздравих, мин. прич. заздравил, св. — вж. заздравявам.
заздравявам - заздравяваш, несв. и заздравя, св.; какво. Правя нещо по-здраво, по-стабилно; укрепвам. Лепилото ще заздрави сместа. Детето ще заз...
заземя - заземиш, мин. св. заземих, мин. прич. заземил, св. — вж. заземявам.
заземявам - заземяваш, несв. и заземя, св.; какво. Свързвам за безопасност (чрез проводник) електрически уред със земята. // същ. заземяване, ...
зазидам - зазидаш, мин. св. зазидах, мин. прич. зазидал, св. — вж. зазиждам.
зазидвам - зазидваш, несв. Зазиждам.
зазиждам - зазиждаш, несв. и зазидам, св. 1. Какво. Затварям отвор със зид, със стена. Зазиждам прозорец. 2. Какво. Поставям в зид. Зазиждам ...
зазими се - мин. св. зазими се, мин. прич. зазимило се, св. — вж. зазимява се.
зазимя - зазимиш, мин. св. зазимих, мин. прич. зазимил, св. — вж. зазимявам.
зазимява се - несв. и зазими се, св. Времето става зимно. Тази година се зазими рано.
зазимявам - зазимяваш, несв. и зазимя, св.; какво. Подготвям за прекарване на зимата - машини, животни и др. - зазимявам се/зазимя се. Започва...
зазори - мин. св. зазори, мин. прич. зазорило, св. — вж. зазорява.
зазорява - несв. и зазори, св. Разсъмва се, развиделява се. — зазорява се/зазори се. Зазорява.
зазубря - зазубриш, мин. св. зазубрих, мин. прич. зазубрил, св. — вж. зазубрям.
зазубрям - зазубряш, несв. и зазубря, св.; какво. 1. Научавам наизуст, механично. 2. Започвам да зубря. // прил. зазубрен, зазубрена, зазубре...
зазяпам се - зазяпаш се, св. — вж. зазяпвам се.
зазяпвам се - зазяпваш се, несв. и зазяпам се, св.; по какво. 1. Гледам втренчено и дълго, заглеждам се, захласвам се. Зазяпвам се по витрините....
заигравам - заиграваш, несв. и заиграя, св. 1. Започвам да играя. 2. Кого. Залъгвам, забавлявам дете. 3. С кого. Увличам се, флиртувам. Не заи...
заиграя - заиграеш, мин. св. заиграх, мин. прич. заиграл, св. — вж. заигравам.
заимствам - заимстваш, несв. и св. Приемам, възприемам чужди идеи, мисли, думи и под. // същ. заимстване, ср.
заимствувам - заимствуваш, несв. и св. Заимствам.
заинатя се - заинатиш се, мин. св. заинатих се, мин. прич. заинатил се, св. — вж. заинатявам се.
заинатявам се - заинатяваш се, несв. и заинатя се, св. 1. Започвам да се инатя. 2. Проявявам инат. Заинати се и се ожени за него.
заинтересовам - заинтересоваш, несв. и св. Заинтересувам.
заинтересован - заинтересована, заинтересовано, мн. заинтересовани, прил. Заинтересуван.
заинтересувам - заинтересуваш, несв. и св.; кого. Възбуждам интерес. С този въпрос заинтересувах всички. — заинтересувам се. За кого/за какво. Зап...
заинтересуван - заинтересувана, заинтересувано, мн. заинтересувани, прил. Който има и/или проявява интерес. // същ. заинтересуваност, заинтересува...
заинтригувам - заинтригуваш, несв. и св. Кого. Предизвиквам силно любопитство, интерес. Личността му я заинтригува. — заинтригувам се. Изпитвам с...
зайка - мн. зайки, ж. Зайкиня.
зайкиня - мн. зайкини, ж. Женски заек.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: