Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква З
засиля - засилиш, мин. св. засилих, мин. прич. засилил, св. — вж. засилвам.
засипвам - засипваш, несв. и засипя, св. 1. Какво/ кого. Затрупвам или покривам повърхността с нещо, което се сипе. В мината бяха засипани ра...
засипя - засипеш, мин. св. засипах, мин. несв. засипал, св. — вж. засипвам.
заситя - заситиш, мин. св. заситих, мин. прич. заситил, св. — вж. засищам.
засичам - засичаш, несв. и засека, св. 1. Правя засечка. 2. Спец. Откривам (с помощта на уред) местоположението на точка чрез пресичане на п...
засищам - засищаш, несв. и заситя, св. 1. Задоволявам глад. Месото засища бързо. 2. Задоволявам някаква потребност, склонност, влечение. Зас...
заскитам - заскиташ, св. — вж. заскитвам.
заскитвам - заскитваш, несв. и заскитам, св. Започвам да скитам. Заскитах из празните улици. — заскитвам се/заскитам се. Скитам продължително.
заскрежа - заскрежиш, мин. св. заскрежих, мин. прич. заскрежил. св. — вж. заскрежавам.
заскрежавам - заскрежаваш, несв. и заскрежа, св.; какво. Правя да се покрие със скреж. Студът заскрежи стъклата на прозорците. — заскрежавам се/...
заскрибуцам - заскрибуцаш, св. — вж. заскрибуцвам.
заскрибуцвам - заскрибуцваш, несв. и заскрибуцам, св. 1. Започвам да скрибуцам. Машината заскрибуца по-силно. 2. Започвам да правя нещо (да се дв...
заскъпвам - заскъпваш, несв. и заскъпна, св. Ставам по-скъп; поскъпвам.
заскъпна - заскъпнеш, мин. св. заскъпнах, мин. прич. заскъпнал, св. - вж. заскъпвам.
заслабвам - заслабваш, несв. и заслабна, св. 1. Загубвам от физическата издръжливост, от силата на организма си. Организмът е заслабнал от нед...
заслабна - заслабнеш, мин. св. заслабнах, мин. прич. заслабнал, св. — вж. заслабвам.
засланям - засланяш, несв. и заслоня, св. 1. Кого/ какво. Служа за заслон; предпазвам; прикривам. Дървото ги засланяше от слънцето. 2. Какво....
заслепен - заслепена, заслепено, мн. заслепени, прил. 1. Който е ослепен за миг от силна светлина. 2. Който не може реално да преценява обсто...
заслепение - само ед. Състояние на заслепен (във 2 знач.). Изпадам в заслепение.
заслепея - заслепееш, мин. св. заслепях, мин. прич. заслепял, св. — вж. заслепявам.
заслепителен - заслепителна, заслепително, мн. заслепителни, прил. Който заслепява; причинява заслепение.
заслепление - само ед. Заслепение.
заслепя - заслепиш, мин. св. заслепих, мин.прич. заслепил, св. — вж. заслепявам.
заслепявам - заслепяваш, несв. и заслепея, св. Започвам да ослепявам, зрението ми отслабва.
заслон - мн. заслони, ср. 1. Само ед. Място, което може да предпазва от дъжд, вятър, куршуми и др.; прикритие. Един ров му послужи като зас...
заслоня - заслониш, мин. св. заслоних, мин. прич. заслонил, св. — вж. засланям.
заслонявам - заслоняваш, несв. Засланям.
заслуга - мн. заслуги, ж. Действие, с което дадено лице е допринесло за нещо, което има добри резултати. Има заслуги за създаване на универс...
заслугувам - заслугуваш, несв. и заслужа, св. Започвам да слугувам.
заслужа - заслужиш, мин. св. заслужих, мин. прич. заслужил, св. — вж. заслугувам.
заслужавам - заслужаваш, несв. и заслужа, св. 1. Какво. Имам заслуги, полага ми се, достоен съм за нещо. Заслужавам признателност. Заслужих наг...
заслужен - заслужена, заслужено, мн. заслужени, прил. Който е получен по заслуги.
заслужил - заслужила, заслужило, мн. заслужили, прил. Който има заслуги. Заслужил за науката.
заслушам - заслушаш, св. — вж. заслушвам.
заслушвам - заслушваш, несв. и заслушам, св.; какво/кого. Започвам да слушам. — заслушвам се/ заслушам се. 1. Започвам да слушам внимателно, д...
засмея се - засмееш се, мин. св. засмях се, мин. прич. засмял се, св. — вж. засмивам се.
засмивам се - засмиваш се, несв. и засмея се, св. 1. Смея се кратко; разсмивам се. Всички се засмяха на шегата. 2. За лице, очи, поглед — изразя...
засмоля - засмолиш, мин. св. засмолих, мин. прич. засмолил, св. — вж. засмолявам.
засмолявам - засмоляваш, несв. и засмоля, св.; какво. Намазвам със смола някаква повърхност, за да не пропуска вода. Засмолявам лодка.
засмуквам - засмукваш, несв. и засмуча, св.; какво. 1. Започвам да смуча. 2. Всмуквам. Помпата засмуква вода. 3. Прен. Разг. Пия много алкохол...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: