Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква З
заобикалям - заобикаляш, несв. и заобиколя, се. 1. Какво. Движа се покрай нещо, което се изпреч-ва на пътя ми. Трябва да заобиколите край езеро...
заобиколен - заобиколна, заобиколно, мн. заобиколни, прил. Който не е пряк, който заобикаля. Заобиколен път. Заобиколен начин.
заобиколка - мн. заобиколки, ж. Заобикалка.
заоблачава се - несв. и заоблачи се, св. Става облачно.
заоблачи се - мин. св. заоблачи се, мин. прич. заоблачило се, св. - вж. заоблачава се.
заобля - заоблиш, мин. св. заоблих, мин. прич. заоблил, св. — вж. заоблям.
заоблям - заобляш, несв. и заобля, св.; какво. Правя объл, извит. Ръбовете на шкафа бяха заоблени. — заоблям се/заобля се. Ставам объл, кръг...
заора - заореш, мин. св. заорах, мин. прич. заорал, св. — вж. заоравам.
заоравам - заораваш, несв. и заора, св. 1. Какво. Заравям чрез оране. Заоравам семената. 2. Забивам се в нещо меко, като рало. Колелото заора...
заостря - заостриш, мин. св. заострих, мин. прич. заострил, св. — вж. заострям.
заострям - заостряш, несв. и заостря, св. 1. Какво. Правя остър; изострям. Заострих края на пръчката. 2. Прен. Представям като по-ярко изразе...
запад - само ед. 1. Една от четирите посоки на света — където залязва слънцето. Трябва да се движиш на запад. 2. Страните от Западна Европ...
западам - западаш, несв. и западна, св. За дейност, държава, цивилизация, производство, търговия и т. н. — след възход губя положението си, ...
западна - западнеш, мин. св. западнах, мин. прич. западнал, св. — вж. западам.
западно - нареч. Откъм западната част на нещо; на запад. Трябва да минеш западно от парка.
западно- - Първа съставна част на сложни думи, означаваща който се отнася до западната част на територия, напр. западноевропейски, западнооъл...
западняк - мн. западняци, м. 1. Мъж, който е роден или живее в Западна България. 2. Разг. Мъж, който е роден или живее в Западна Европа или в...
западнячка - мн. западнячки, ж. Жена западняк.
запазвам - запазваш, несв. и запазя, св. какво. 1. Опазвам, продължавам съществуването. Запазвам език. Запазвам държава. 2. Съхранявам, пазя ...
запазя - запазиш, мин. св. запазих, мин. прич. запазил, св. - вж. запазвам.
запалвам - запалваш, несв. и запаля, св. Паля. — запалвам се/запаля се. Паля се. // същ. запалване, ср. // прил. запален, запалена, запалено,...
запалим - запалима, запалимо, мн. запалими. Който може да бъде запален лесно. Нафтата е силно запалима.
запалителен - запалителна, запалително, мн. запалителни, прил. 1. Който служи да запалва. Запалителни бомби. 2. Който се запалва много лесно. Ту...
запалка - мн. запалки, ж. 1. Малък джобен уред за палене на цигари. Извади златната си запалка и поднесе огънчето. 2. Устройство, като част ...
запаля - запалиш, мин. св. запалих, мин. прич. запалил, св. - вж. запалвам.
запалянко - мн. запалянковци, м. Запален любител, поклонник на вид спорт (най-често на футбола), на музика и под. Голям запалянко е, не пропус...
запаметя - запаметиш, мин. св. запаметих, мин. прич. запаметил, св. — вж. запаметявам.
запаметявам - запаметяваш, несв. и запаметя, св.; какво. 1. Задържам в паметта си; запомням. 2. Мога да задържам в паметта си. Той запаметява це...
запарвам - запарваш, несв. и запаря, се.; какво. 1. Заливам с вряла вода и оставям за известно време покрит. Запарвам зеле/коприва. Запарвам ...
запарка - мн. запарки, ж. Извлек от билка, чай и под., приготвен чрез запарване.
запаря - запариш, мин. св. запарих, мин. прич. запарил, св. — вж. запарвам.
запас - мн. запаси, (два) запаса, м. 1. Обикн. ед. Всичко, което е за резерв, натрупано, събрано за използване. Запас от храна. Имаме запа...
запаса - запасеш, мин. св. запасох, мин. прич. запасъл, св. — вж. запасвам.
запасвам - запасваш, несв. и запаша, св.; какво. 1. Стягам около кръста си; опасвам. Запаса пояса си. 2. Прикрепвам на кръста с колан - нож, ...
запасен - запасена, запасено, мн. запасени, прил. Който притежава (добър, достатъчен) запас. Запасен съм със сто компота. Запасен съм с вода...
запасняк - мн. запасняци, м. 1. Лице, което се числи към запаса (в 5 знач.). 2. Лице от запаса, което е на временно военно обучение или участ...
запася - запасиш, мин. св. запасих, мин. прич. запасил, св. — вж. запасявам.
запасявам - запасяваш, несв. и запася, св.; кого/какво. Снабдявам, натрупвам запас, резерв. — запасявам се/запася се. Запасявам себе си. // съ...
запаша - запашеш, мин. св. запасах, мин. прич. запасал, се. — вж. запасвам.
запек - само ед. Нередовно и трудно изпразване на червата. Болният имаше и запек.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: