Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква З
запреча - запречиш, мин. св. запречих, мин. прич. запречил, св. — вж. запречвам.
запречвам - запречваш, несв. и запреча, св. 1. Започвам да преча. 2. Какво. Преграждам път, отвор, врата и под.; препречвам. Един голям камион...
запрещавам - запрещаваш, несв. Остар. Запретявам. // същ. запрещаване, ср.
запрещение - мн. запрещения, м. Забрана. • Под запрещение съм. Спец. Ограничен съм в имуществените си права.
заприкажа - заприкажеш, мин. св. заприказах, мин. прич. заприказал, св. — вж. заприказвам.
заприказвам - заприказваш, несв. и заприкажа, св. 1. Започвам да приказвам. 2. Кого. Заговарям. Срещнах го вчера и го заприказвах. - заприказвам...
заприщтвам - заприщваш, несв. и заприщя, св. 1. Какво. Преграждам, спирам движение, течение; препречвам. Цве коли заприщили тясната уличка. Зап...
заприщя - заприщиш, мин. св. заприщих, мин. прич. заприщил, св. — вж. заприщвам
запролети се - мин. св. запролети се, мин. прич. запролетило се, св. — вж. запролетява се.
запролетява се - несв. и запролети се, св. Настъпва пролет, времето става пролетно. // същ. запролетяване, ср.
запръжка - само ед. Мазнина със запържен в нея лук, червен пипер и др., към която се прибавят продукти, или за прибавяне към варено без мазни...
запрягам - запрягаш, несв. и запрегна, св. Впрягам.
запрятам - запряташ, несв. Запретвам.
заптие - мн. заптиета, ср. Истор. Турски стражар у нас преди Освобождението.
запускам - запускаш, несв. и запусна, св.; какво/ кого. Изоставям, занемарявам. — запускам се/ запусна се. Изоставям, занемарявам себе си.
запусна - запуснеш, мин. св. запуснах, мин. прич. запуснал, св. - вж. запускам.
запустение - само ед. Запуснатост и запустялост.
запустея - запустееш, мин. св. запустях, мин. прич. запустял, св. — вж. запустявам.
запустя - запустиш, мин. св. запустих, мин. прич. запустил, св. — вж. запустявам.
запустявам - запустяваш, несв. и запустея, се. Опустявам, обезлюдявам се. Много села в балкана са запустели.
запуша - запушиш, мин. св. запуших, мин. прич. запушил, св. — вж. запушвам.
запушалка - мн. запушалки, ж. Парче от корк, гума, пластмаса и др., обикн. с цилиндрична форма, за затваряне на тесен отвор (на шише и под.); ...
запушвам - запушваш, несв. и запуша, св. 1. Какво. Затварям, уплътнявам дупка, отвор и под. 2. Какво. Задръствам, препречвам. Един камион зап...
запущам - запущаш, несв. Запускам.
запъвам - запъваш, несв. и запъна, св.; какво. 1. Подпирам, за да стои прав; подпирам врата, за да стои затворена. Запъна вратата с една гре...
запълвам - запълваш, несв. и запълня, св. 1. Какво. Изпълвам, попълвам, уплътнявам дупка, отвор, пространство. През пролетта запълниха дупкит...
запълзя - запълзиш, мин. св. запълзях, мин. прич. запълзял, св. — вж. запълзявам.
запълзявам - запълзяваш, несв. и запълзя, св. 1. Започвам да пълзя. 2. Прен. За слух, новина и под. — започвам да се разпространявам. Сред коле...
запълня - запълниш, мин. св. запълних, мин. прич. запълнил, св. — вж. запълвам.
запъна - запънеш, мин. св. запънах, мин. прич. запънал, св. — вж. запъвам.
запържа - запържиш, мин. св. запържих, мин. прич. запържил, св. — вж. запържвам.
запържвам - запържваш, несв. и запържа, св. 1. Какво. Пържа малко, леко. Запържвам лук. 2. Какво. Правя запръжка за ядене и я прибавям.
запъртък - мн. запъртъци, (два) запъртъка, м. Яйце, от което не се е излюпило пиле.
запътвам се - запътваш се, несв. и запътя се, св. 1. Отправям се, насочвам се, тръгвам нанякъде. 2. Прен. Разг. Решавам да постигна нещо, за кое...
запътя се - запътиш се, мин. св. запътих се, мин. прич. запътил се, св. — вж. запътвам се.
запъхтя се - запъхтиш се, мин. св. запъхтях се, мин. прич. запъхтял се, св. — вж. запъхтявам се.
запъхтявам се - запъхтяваш се, несв. и запъхтя се, св. Започвам да дишам учестено, затруднено. Запъхтяха се по баира.
зар - зарът, зара, мн. зарове, (два) зара, м. Пластмасово или кокалено кубче, по чиито стени са отбелязани точки (от 1 до 6), което се и...
заработвам - заработваш, несв. и заработя, св. 1. Започвам да работя. 2. Какво. Спечелвам, изкарвам с работа, най-често пари. Заработваше по 50...
заработя - заработиш, мин. св. заработих, мин. прич. заработил, св. — вж. заработвам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: