Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква З
златошит - златошита, златошито, мн. златошити, прил. Остар. Който е обшит със златна нишка.
златя - златиш, мин. св. златих, мин. прич. златил, несв.; какво. Позлатявам.
зле - нареч. Не според изискванията или правилата; недобре, лошо. Уча зле. Работя зле. Живея зле. Чувствам се зле. Падам зле.
злепоставя - злепоставиш, мин. св. злепоставих, мин. прич. злепоставил, св. — вж. злепоставям.
злепоставям - злепоставяш, несв. и злепоставя, св.; кого. Поставям в неприятно положение; компрометирам. - злепоставям се/злепоставя се. Излагам...
злина - мн. злини, ж. 1. Постъпка, с която се причинява нещастие, неприятност на някого; злодеяние. На много хора е направил злини. 2. Оби...
зло - само ед. 1. Злина. На никого не прави зло. Едно зло не идва само. Потискам злото в себе си. 2. Зла участ. Сполетя го зло. 3. Много...
злоба - само ед. 1. Чувство на силна неприязън, недоброжелателство; желание да се причини зло на някого; злост. Злобата му към нея растеше...
злобар - злобарят, злобаря, мн. злобари, м. Човек, който е склонен да изпитва злоба и да прави зло. Голям злобар.
злобарка - мн. злобарки, ж. Жена злобар.
злобен - злобна, злобно, мн. злобни, прил. 1. Който по характер е недоброжелателен, злостен. Много е злобен, не обича никого. 2. Който съдъ...
злобея - злобееш, мин. св. злобях, мин. прич. зло-бял, несв. Изпитвам или проявявам злоба, обикн. с думи. Стига си злобял!
злоблив - злоблива, злобливо, мн. злобливи, прил. Злобен.
злободневен - злободневна, злободневно, мн. злободневни, прил. Който е особено интересен, интригуващ за момента. Злободневни въпроси.
зловещ - зловеща, зловещо, мн. зловещи, прил. Който предвещава зло, всява страх, ужас. Зловещ замък. Зловещ вик. // нареч. зловещо.
зловиди ми се - мин. св. зловидя ми се, мин. прич. зловидял ми се, св. — вж. зловижда ми се.
зловижда ми - (или ти, му, и, ни, ви, им) се, несв. и зловиди ми се, св. Изпитвам злоба заради нещо хубаво у другиго; завиждам.
зловонен - зловонна, зловонно, мн. зловонни, прил. Който изпуска лоша миризма. Зловонна яма.
зловоние - мн. зловония, ср. Лоша миризма; смрад, воня.
зловреден - зловредна, зловредно, мн. зловредни, прил. Който прави зло и причинява вреда; вреден. Той е зловреден за града.
злодей - злодеят, злодея, мн. злодеи, м. Човек, който съзнателно върши злодеяния; престъпник. // прил. злодейски, злодейска, злодейско, мн....
злодействам - злодействаш, несв. Върша злодеяния.
злодейство - мн. злодейства, ср. Жестока постъпка, престъпление, придружено с жестокост. Върши злодейства над жени.
злодействувам - злодействуваш, несв. Злодействам.
злодеяние - мн. злодеяния, ср. Жестоко престъпление, мъчение, убийство и под. Престъпникът е извършил няколко злодеяния.
злоезичен - злоезична, злоезично, мн. злоезични, прил. 1. Който злослови за другите, които има зъл език. 2. Който съдържа зли думи, клевети. З...
злокачествен - злокачествена, злокачествено, мн. злокачествени, прил. 1. За заболяване — което е много тежко и опасно. 2. Който се отнася до боле...
злокоба - само ед. Нещо, което предвещава зло, нещастие.
злокобен - злокобна, злокобно, мн. злокобни, прил. Зловещ. Злокобен вик.
злонамерен - злонамерена, злонамерено, мн. злонамерени, прил. Който има лоши намерения; който се основава на лоши намерения. Злонамерен човек. ...
злонравен - злонравна, злонравно, мн. злонравни, прил. Който има зъл нрав; злобен, лош.
злопаметен - злопаметна, злопаметно, мн. злопаметни, прил. Който помни причиненото му зло и търси отмъщение. // същ. злопаметност, злопаметност...
злополука - мн. злополуки, ж. Нещастен случай, в който има човешки жертви или наранявания. Загина при злополука с влак. Производствена злополу...
злополучен - злополучна, злополучно, мн. злополучни, прил. 1. Който е свързан със злополука. Злополучен ден. Злополучен град. 2. Който е причин...
злополучие - мн. злополучия, ср. 1. Неблагополучие, неуспех. 2. Нещастие, бедствие.
злорадствам - злорадстваш, несв. Изпитвам злорадство. Всички злорадстваха при провала й на защитата.
злорадство - само ед. Чувство на задоволство от чужд неуспех или нещастие.
злорадствувам - злорадствуваш, несв. Злорадствам.
злословие - мн. злословия, ср. Осъдителни, зли думи за някого в негово отсъствие; клевета, клюка.
злословя - злословиш, мин. св. злослових, мин. прич. злословил, несв. Занимавам се със злословие; одумвам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: