Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква З
закуча се - закучиш се, мин. св. закучих се, мин. прич. закучил се, св. — вж. закучвам се.
закучвам се - закучваш се, несв. и закуча се, св. Разг. 1. За механизъм или част, която се завърта, завива и под. — не се въртя, не се завивам; ...
закъде - нареч. За означаване в коя посока, към кое място е движението. Закъде пътуваш? • Закъде съм. Не мога да направя нищо, много съм зл...
закъдето - нареч.-съюз. Въвежда изречение, което пояснява действието откъм място. Пътувам за там, закъдето си и ти.
закълна - закълнеш, мин. св. заклех и закълнах, мин. прич. заклел и закълнал, св. - вж. заклевам.
закърмя - закърмиш, мин. св. закърмих, мин. прич. закърмил, св. — вж. закърмям.
закърмям - закърмяш, несв. и закърмя, св. 1. Кого. Започвам след раждането да храня с майчино мляко. 2. Прен. Кого. От най-ранно детство възп...
закърнея - закърнееш, мин. св. закърнях, мин. прич. закърнял, св. — вж. закърнявам.
закърнявам - закърняваш, несв. и закърнея, св. 1. За орган или част от тяло — оставам недоразвит поради намаляване или изчезване на функциите м...
закърпвам - закърпваш, несв. и закърпя, св. 1. Кърпя. 2. Прен. Разг. Не връщам взети в заем пари или предмети; завличам. Закърпи ме с 1000 лев...
закърпя - закърпиш, мин. св. закърпих, мин. прич. закърпил, св. — вж. закърпвам.
закъсам - закъсаш, мин. св. закъсах, мин. прич. закъсал, св. — вж. закъсвам.
закъсвам - закъсваш, несв. и закъсам, св. 1. Разг. Изпадам в тежко положение, загазвам. Закъсвам с парите. 2. Започвам да късам. — закъсвам с...
закъснение - мн. закъснения, ср. 1. Закъсняване. Този влак винаги има закъснение. 2. Времето след определеното за извършване. Закъснението на в...
закъснея - закъснееш, мин. св. закъснях, мин. прич. закъснял, св. - вж. закъснявам.
закъснител - закъснителят, закъснителя, мн. закъснители, (два) закъснителя, м. Приспособление за забавяне на избухването в бомба или снаряд. Бо...
закъснявам - закъсняваш, несв. и закъснея, св. 1. Правя след определеното време. Днес закъснях за работа. Пролетта закъсня. Закъснях с женитбат...
закътам - закъташ, св. — вж. закътвам.
закътан - закътана, закътано, мн. закътани, прил. 1. Който е отделен, запазен, скрит. Закътани пари. 2. Който е обграден като в кът, не е на...
закътвам - закътваш, несв. и закътам, св. 1. Какво. Слагам на скрито; запазвам. Закътала съм малко пари за такива случаи. 2. Какво/кого. Обгр...
зала - мн. зали, ж. 1. Голямо помещение за събрание, кино, за прием, за чакане и т. н. Конгресна зала. Изложбена зала. Операционна зала. ...
залавям - залавяш, несв. и заловя, св. 1. Кого. Хващам, улавям и задържам, когото търся или преследвам. Заловили убиеца в дома му. 2. Кого. ...
залагам - залагаш, несв. и заложа, св. 1. Какво. Давам, предоставям временно вещи за пари. Заложих си часовника. 2. Поставям, давам пари при...
залегна - залегнеш, мин. св. залегнах, мин. прич. залегнал, св. - вж. залягам.
заледен - заледена, заледено, мн. заледени, прил. 1. Който е покрит с лед. Заледена улица. 2. Който е станал на лед. Заледени ягоди. 3. Прен...
заледя - заледиш, мин. св. заледих, мин. прич. заледил, св. — вж. заледявам.
заледявам - заледяваш, несв. и заледя, св.; какво. 1. Правя да се покрие с лед. Заледявам дърветата. 2. Правя да стане на лед. Студът е заледи...
залежа - залежиш, мин. св. залежах, мин. прич. залежал, св. — вж. залежавам.
залежа се - залежиш се, мин. св. залежах се, мин. прич. залежал се, св. — вж. залежавам се.
залежавам - залежаваш, несв. и залежа, се. Обикн. за стоки — стоя дълго непродаден. Скъпите изделия залежават. // прил. залежал, залежала, зал...
залежавам се - залежаваш се. несв. и залежа се, св. 1. Оставам по-дълго в леглото, обикн. сутрин. Работеше много, сутрин се залежаваше. 2. Дълго ...
залежи - само мн. Находище на полезни изкопаеми или други природни богатства. Медни залежи. Петролни залежи.
залез - само ед. 1. За слънце - скриване зад хоризонта; заник, захождане. 2. Прен. Упадък, изчезване на нещо, което е било във възход. Зал...
залепвам - залепваш, несв. Залепям.
залепна - залепнеш, мин. св. залепнах, мин. прич. залепнал, св. — вж. залепвам.
залепя - залепиш, мин. св. залепих, мин. прич. залепил, св. — вж. залепям.
залепям - залепяш, несв. и залепя, св. 1. Какво. Съединявам, прикрепям едно към друго посредством леплива материя; лепя. Залепям обявление н...
залесител - залесителят, залесителя, мн. залесители, м. Лице, което залесява.
залесителен - залесителна, залесително, мн. залесителни, прил. Който се отнася до залесяване. Залесителни работи.
залеся - залесиш, мин. св. залесих, мин. прич. залесил, св. — вж. залесявам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: