Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква З
затревя - затревиш, мин. св. затревих, мин. прич. затревил, св. — вж. затревявам.
затревявам - затревяваш, несв. и затревя, св.; какво. Засявам площ с трева. // прил. затревен, затревена, затревено, мн. затревени.
затривам - затриваш, несв. и затрия, св. 1. Какво. Унищожавам; съсипвам. Ограбиха и затриха селото. 2. Разг. Кого. Убивам, унищожавам. Затрих...
затрия - затриеш, мин. св. затрих, мин. прич. затрил, св. — вж. затривам.
затрогвам - затрогваш, несв. и затрогна, св.; кого. Трогвам, вълнувам, предизвиквам умиление. Тези хубави думи я затрогнаха.
затрогна - затрогнеш, мин. св. затрогнах, мин. прич. затрогнал, св. — вж. затрогвам.
затрудвам се - затрудваш се, несв. и затрудя се, св. 1. Започвам да се трудя. Затрудили са се от тъмни зори. 2. За какво/за кого. Загриж-вам се и...
затруднение - мн. затруднения, ср. 1. Трудност, пречка, спънка при извършване, протичане на нещо. Имахме големи затруднения при обзавеждането на...
затруднителен - затруднителна, затруднително, мн. затруднителни, прил. Който причинява затруднения.
затрудня - затрудниш, мин. св. затрудних, мин. прич. затруднил, св. — вж. затруднявам.
затруднявам - затрудняваш, несв. и затрудня, св.; какво/кого. Създавам пречки, трудности, затруднения. Лошото време затрудняваше работата на стр...
затрудя се - затрудиш се, мин. св. затрудих се, мин. прич. затрудил се, св. - вж. затрудвам се.
затрупам - затрупаш, св. — вж. затрупвам.
затрупвам - затрупваш, несв. и затрупам, св. 1. Какво. Покривам изцяло, като трупам по повърхността. Бюрото му беше затрупано с книги. Пътищат...
затръшвам - затръшваш, несв. и затръшна, св.; какво. Затварям със сила, с трясък, обикн. врата или прозорец.
затръшкам - затръшкаш, св. — вж. затръшквам.
затръшквам - затръшкваш, несв. и затръшкам, св. Започвам да тръшкам. — затръшквам се/затръшкам се. Започвам да се тръшкам.
затръшна - затръшнеш, мин. св. затръшнах, мин. прич. затръшнал, св. — вж. затръшвам.
затрябвам - затрябваш, св.; на кого. Оказвам се необходим, потрябвам, дотрябвам. Тогава ми затрябваха пари, но нямах. • Затрябвал съм (на няко...
затулвам - затулваш, несв. и затуля, св. Разг. 1. Какво. Правя да бъде скрит; скривам. Затули парите в едно чекмедже. 2. Какво/кого. Закривам...
затуля - затулиш, мин. св. затулих, мин. прич. затулил, св. — вж. затулвам.
затулям - затуляш, несв. Затулвам.
затъ - нареч. Остар. Диал. Бездруго; действително. Затъ съм уморен, мога да остана вкъщи.
затъвам - затъваш, несв. и затъна, св. 1. Хлътвам донякъде в нещо рядко, течно или меко. Затъвам в тиня. Затъвам до кръста в снега. 2. Прен....
затъжа - затъжиш, мин. св. затъжих, мин. прич. затъжил, св. — вж. затъжавам.
затъжавам - затъжаваш, несв. и затъжа, св. Започвам да тъжа. — затъжавам се/затъжа се. За кого/ за какво. Тъжа дълбоко, трайно. Затъжи се за м...
затъквам - затъкваш, несв. и затъкна, св.; какво. 1. Втъквам, забождам. Затъкна цветето в ревера си. 2. Запушвам, затварям (дупка, отвор и по...
затъкна - затъкнеш, мин. св. затъкнах, мин. прич. затъкнал, св. — вж. затъквам.
затъмнение - мн. затъмнения, ср. 1. Временно потъмняване на небесно тяло поради закриване или засенчване от друго тяло. Слънчево затъмнение. Сн...
затъмнея - затъмнееш, мин. св. затъмнях, мин. прич. затъмнял, св. — вж. затъмнявам.
затъмня - затъмниш, мин. св. затъмних, мин. прич. затъмнил, св. — вж. затъмнявам.
затъмнявам - затъмняваш, несв. и затъмнея, св. 1. Възприемам се като тъмен. Планината затъмня в далечината. 2. Замръквам. Затъмняхме по улиците...
затъна - затънеш, мин. св. затънах, мин. прич. затънал, св. — вж. затъвам.
затънтвам - затънтваш, несв. и затънтя, св.; кого/ какво. Изпращам или слагам в затънтено място; забивам. Затънтиха го в един безлюден край. З...
затънтен - затънтена, затънтено, мн. затънтени, прил. 1. Който е далече от център; пуст, безлюден. Затънтен край. 2. Който е сложен в тайно, ...
затънтя - затънтиш, мин. св. затънтих, мин. прич. затънтил, св. — вж. затънтвам.
затъпея - затъпееш, мин. св. затъпях, мин. прич. затъпял, св. — вж. затъпявам.
затъпквам - затъпкваш, несв. и затъпча, св.; какво. 1. Започвам да тъпча с крака. Затъпка на едно място. 2. Изпълвам, напълвам дупка, отвор с ...
затъпча - затъпчеш, мин. св. затъпках, мин. прич. затъпкал, св. — вж. затъпквам.
затъпя - затъпиш, мин. св. затъпих, мин. прич. затъпил, св. — вж. затъпявам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: