Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква З
злост - злостта, само ед., ж. Злоба, омраза. Изсипа върху него цялата си злост. // прил. злостен, злостна, злостно, мн. злостни.
злосторник - мн. злосторници, м. Човек, който върши пакости, дребни престъпления. Злосторници бяха изпочупили уличните лампи.
злосторница - мн. злосторници, ж. Жена злосторник.
злосторнича - злосторничиш, мин. св. злосторничих, мин. прич. злосторничил, несв. Върша злосторничества.
злосторничество - мн. злосторничества, ср. 1. Пакост, злочинство. 2. Само ед. Злосторничене.
злотворство - мн. злотворства, ср. Злосторничество.
злоумишлен - злоумишлена, злоумишлено, мн. злоумишлени, прил. Който е замислен предварително като зло; злонамерен. Злоумишлено убийство. // нар...
злоупотреба - мн. злоупотреби, ж. 1. Присвояване на чужди пари или възползване от чужди пари и вещи, в ущърб на друг. 2. Възползване от обществе...
злоупотребя - злоупотребиш, мин. св. злоупотребих, мин. прич. злоупотребил, св. — вж. злоупотребявам.
злоупотребявам - злоупотребяваш, несв. и злоупотребя, св.; с какво. Върша злоупотреби. Злоупотреби с парите на фирмата.
злочест - злочеста, злочесто, мн. злочести, прил. 1. Който е нещастен, с лоша съдба, със зла участ. 2. Който е изпълнен с нещастия, с беди. ...
злочестина - мн. злочестини, ж. Остар. Нещастие, беда; бедствие.
злочестя - злочестиш, мин. св. злочестих, мин. прич. злочестил, несв. Остар. Причинявам нещастия, беди; отнемам честта, унижавам.
злочинствам - злочинстваш, несв. Злосторнича, нарушавам грубо обществените норми на поведение.
злочинство - мн. злочинства, ср. Злосторничество, пакостене.
злочинствувам - злочинствуваш, несв. Злочинствам.
злощастен - злощастна, злощастно, мн. злощастни, прил. Остар. Нещастен
злощастие - мн. злощастия, ср. Остар. Нещастие, бедствие.
злояд - злояда, злоядо, мн. злояди, прил. Който яде малко и не всяка храна. Злоядо дете.
злъч - злъчта, само ед., ж. Разг. Жлъч.
злъчен - злъчна, злъчно, мн. злъчни, прил. Разг. Жлъчен.
злъчка - мн. злъчки, ж. Жлъчка.
змей - змеят, змея, мн. змейове, (два) змея, м. В митологията — многоглаво, крилато същество с люспесто тяло, подобно на голяма змия. Зме...
змейски - змейска, змейско, мн. змейски, прил. Който се отнася до змей или принадлежи на змей. Змейска опашка. Змейска пещера.
змиевиден - змиевидна, змиевидно, мн. змиевидни, прил. Който по вид наподобява змия.
змиеобразен - змиеобразна, змиеобразно, мн. змиеобразни, прил. Змиевиден. // нареч. змиеобразно. Движи се змиеобразно.
змиеукротител - змиеукротителят, змиеукротителя, мн. змиеукротители, м. Човек, който дресира и показва публично змии.
змийски - змийска, змийско, мн. змийски, прил. 1. Който е от змия или принадлежи на змия. Змийска отрова. Змийска опашка. 2. Който се отнася...
змийче - мн. змийчета, ср. Малка змия.
змиорка - мн. змиорки, ж. 1. Вид морско-речна риба със змиевидно тяло без люспи и с вкусно месо. 2. Прен. Разг. Жена с висока и тънка фигура...
змия - мн. змии, ж. 1. Влечуго с дълго и тънко люспесто тяло, извиващо се при придвижване. Ухапа го отровна змия. 2. Прен. Зъл, коварен ч...
змияр - мн. змияри, м. 1. Човек, който отглежда змии. 2. Орел, който се храни със змии.
змиярник - мн. змиярници, м. 1. Място, където се въдят или отглеждат змии. Това голо място е истински змиярник. 2. Прен. Студено, мрачно мяст...
знаен - знайна, знайно, мн. знайни, прил. Който е известен, познат. Знаен е в този край.
знак - знакът, знака, мн. знаци и знакове, (два) знака, м. Възприеман със сетивата предмет, който съдържа указание за друг предмет, явлен...
знаме - мн. знамена, ср. Прикрепено на прът правоъгълно парче плат със специално оцветяване и герб, което служи за знак на държава, органи...
знаменател - знаменателят, знаменателя, мн. знаменатели, (два) знаменателя, м. Спец. В математиката — делител в проста дроб. • Привеждам под об...
знаменателен - знаменателна, знаменателно, мн. знаменателни, прил. 1. Който показва нещо, означава нещо; важен. Знаменателен ден. 2. Който може д...
знамение - мн. знамения, ср. Необикновено природно явление или случка, тълкувани като знак за значимо събитие; поличба.
знаменит - знаменита, знаменито, мн. знаменити, прил. 1. Който е изключително известен, прославен с нещо. Знаменит учен. Знаменит певец. 2. К...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: