Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква З
заклинам - заклинаш, несв. Заклевам (в 1 знач.).
заклинание - мн. заклинания, ср. Магически формули, изрази с тайнствено значение, отправени към свръхестествени сили. Жената шепнеше заклинания...
заклинателен - заклинателна, заклинателно, мн. заклинателни, прил. Който е свързан със заклинание. Заклинателни слова.
заклинвам - заклинваш. несв. и заклиня, св. ; какво. Затягам нещо с помощта на клин, слагам клин.
заклиня - заклиниш, мин. св. заклиних, .мин. прич. заклинил, св. — в.ж. заклинвам.
заключа - заключиш, мин. св. заключих, мин. прич. заключил, св. — вж. заключвам.
заключавам - заключаваш, несв. и заключа, св. 1. Правя извод, умозаключение. От вида и заключаваше, че е прекарала тежки дни. 2. Обобщавам, при...
заключалка - мн. заключалки, ж. Приспособление, механизъм за заключване; ключалка. Заключалката се повреди и гардеробът не се заключва.
заключвам - заключваш, несв. и заключа, св. 1. Какво. Превъртам ключ в бравата на врата. Заключих вратата в 10 часа. 2. Какво. Затварям с ключ...
заключен - заключена, заключено, ми. заключени, прил. Който е затворен с ключ.
заключение - мн. заключения, ср. 1. Извод, логическо следствие. От облеклото и си направих заключение, че е бедна. 2. Преценка на експерт, на л...
заключителен - заключителна, заключително, мн. заключителни, прил. Който се отнася до завършване, довършване, приключване. Заключителен етап. Зак...
закова - заковеш, мин. св. заковах, мин. прич. заковал, св. — вж. заковавам.
заковавам - заковаваш, несв. и закова. св.; какво. 1. Забивам гвоздей или остър предмет с чукане. Заковах два гвоздея в стената. 2. Прикрепям ...
закога - нареч. С отрицание или във въпрос — означава, че времето за извършване на нещо е изтекло. Закога ще лягаш, вече се съмна. Няма зак...
закодирам - закодираш, несв. и св.; какво. Кодирам. // прил. закодиран, закодирана, закодирано, мн. закодирани.
заколвам - заколваш, несв. и заколя, св. 1. Какво/ кого. Коля. 2. Прен. Кого. Сразявам, разоравам, провалям. С това пиянство просто закла род...
заколение - само ед. Обикн. водя/ отивам/ изпращам на заколение - като че ли на смърт, гибел, на тежки страдания. Водят народа на заколение. В...
заколя - заколиш, мин. св. заклах, мин. прич. заклал, св. — вж. заколвам.
закон - мн. закони, (два) закона, м. 1. Нормативен акт, постановление, наредба на държавната власт за уреждане на обществено-правовите отн...
законен - законна, законно, мн. законни, прил. 1. Който е според закона; законосъобразен. Законни основания. 2. Който е официален, според за...
законник - мн. законници, (два) законника, м. Сборник със закони.
законност - законността, само ед., ж. Качество на законен (в 1 знач.). В страната няма законност.
законов - законова, законово, мн. законови, прил. Който принадлежи на закона (в 1 знач.). Законово положение. Законова уредба.
законодател - законодателят, законодателя, мн. законодатели, м. 1. Лице, което създава закони (в 1 знач.). 2. Спец. Държавен орган, който създав...
законодателен - законодателна, законодателно, мн. законодателни, прил. Който се отнася до законодателство. Законодателен орган.
законодателка - мн. законодателки, ж. Жена законодател.
законодателски - законодателска, законодателско, мн. законодателски, прил. Който се отнася до законодател и до законодателство. Законодателски прин...
законодателствам - законодателстваш, несв. и св. Създавам закони (в 1 знач.). // същ. законодателстване, ср.
законодателство - само ед. Създаване, издаване, изменяне и отменяне на закони. Гражданско законодателство.
законодателствува - законодателствуваш, несв. и св. Законодателствам.
закономерен - закономерна, закономерно, мн. закономерни, прил. Който е подчинен на закони (в 3 знач.). // същ. закономерност, закономерността, ж...
закононарушение - мн. закононарушения, ср. Нарушаване на законите (в 1 знач.).
законоположение - мн. законоположения, ср. Положение, пункт от закон.
законопрестъпление - мн. законопрестъпления, прил. Нарушаване на закона; престъпление.
законосъобразен - законосъобразна, законосъобразно, мн. законосъобразни, прил. Който е съобразен със закона, според закона. Законосъобразен живот. /...
законспирирам - законспирираш, несв. и св.; какво/кого. Правя конспиративен. — законспирирам се. Ставам конспиративен, прикрит от официалната влас...
закопавам - закопаваш, несв. и закопая, св. 1. Какво. Слагам в издълбана в земята дупка и заравям. Закопавам злато. 2. Разг. Какво. Заравям с ...
закопая - закопаеш, мин. св. закопах, мин. прич. закопал, св. — вж. закопавам.
закопчавам - закопчаваш, несв. изакопчея, св.; какво. Съединявам части на дреха, на обувка, затварям чанта и под. с помощта на копче или закопч...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: