Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква З
зеленея - зеленееш, мин. св. зеленях, мин. прич. зеленял, несв. 1. Ставам зелен; позеленявам. Металните фигурки зеленеят. Гората зеленее. 2....
зеленея се - зеленееш се, мин. св. зеленях се, мин. прич. зеленял се, несв. Откроявам се, възприемам се със зеления си цвят. Гората се зеленееш...
зеленика - само ед. Вечнозелен храст от семейство маслинови с кожести листа, с бели или розови цветове и синкавочервени плодове, отглеждан и ...
зеленикав - зеленикава, зеленикаво, мн. зеленикави, прил. Който има зелен оттенък; леко зелен. Облече зеленикавата рокля.
зеленина - само ед. Зелени растения, дървета и пр. като цяло. Около блока има зеленина. Богата зеленина.
зелено- - - Първа съставна част на сложни думи, означаваща който има зелен цвят или цвят, който е примесен със зеления, напр. зеленоок, зеле...
зеленчук - мн. зеленчуци, (два) зеленчука, м. Градински растения, отглеждани за храна, както и техните плодове. Доматите, лукът, зелето са зе...
зеленчуко- - Първа съставна част на сложни думи, означаваща който се отнася до зеленчуци, напр. зеленчукопроизводство, зеленчукорезачка и др.
зеленясам - зеленясаш, св. — вж. зеленясвам.
зеленясвам - зеленясваш, несв. и зеленясам, св. Покривам се със зелен мъх, плесен, жабуняк, метално съединение и под. Зеленясали камъни. Зеленя...
зелка - мн. зелки, ж. Глава зеле. Купих две зелки.
зелна се - зелнеш се, мин. св. зелнах се, мин. прич. зелнал се, св. — вж. зелвам се.
зелник - мн. зелници, (два) зелника, м. Баница със зеле.
земе- - Първа съставна част на сложни думи, означаваща който се отнася до земя, напр. земеразделяне, земетресение и др.
земевладелец - мн. земевладелци, м. Остар. Човек, който притежава големи площи земя.
земеделец - мн. земеделци, м. 1. Човек, който се занимава със земеделие. 2. Член на земеделска политическа партия.
земеделие - само ед. Обработване на земята с цел отглеждане на селскостопански култури. Развито земеделие. Механизирано земеделие.
земеделски - земеделска, земеделско, мн. земеделски, прил. 1. Който се отнася до земеделие. Земеделски труд. Земеделски район. 2. Който се отна...
земемер - мн. земемери, м. Специалист, който измерва земни площи и ги изобразява; геодезист.
земен - земна, земно, мн. земни, прил. 1. Който се отнася до планетата Земя. Земна орбита. 2. Който се отнася до сушата. Земни пътища. 3. ...
земетресение - мн. земетресения, ср. Колебания на земната кора поради разместване на земните пластове; земетръс. Има земетресение. Силно земетрес...
земетръс - само ед. Земетресение.// прил. земетръсен, земетръсна, земетръсно, мн. земетръсни. Земетръсна зона.
земеустройство - само ед. Технико-икономически мероприятия за правилно използване на земеделските земи.
землен - землена, землено, мн. землени, прил. 1. Който се отнася до земята като средство за производство. Землени участъци. 2. Който е от п...
землист - землиста, землисто, мн. землисти, прил. 1. Който съдържа или наподобява земя. Землист слой тиня. 2. Който наподобява цвета на земя...
землище - мн. землища, ср. Територия, земя, административно принадлежаща на едно селище. Землището на селото стига до града.
земляк - мн. земляци, м. Отношение на един човек към друг, с когото са от един край, но само когато са извън него. Ние сме земляци и тук по...
землянка - мн. землянки, ж. Примитивно жилище, изкопано в земята за временно обитаване или за прикритие при война, бедствия и пр.
землячество - само ед. Всички земляци, живеещи в един град, в един район. Търновско землячество в София.
землячка - мн. землячки, ж. Жена земляк.
земноводен - земноводна, земноводно, мн. земноводни, прил. За животно или растение — който може да живее и във водата, и на сушата. Жабата е зе...
земя - само ед. 1. Планета от Слънчевата система, която се върти около Слънцето и около своята ос. Полет около Земята. 2. Твърдата повърх...
зенгия - мн. зенгии, ж. Диал. Стреме.
зенит - само ед. Спец. 1. Най-високата точка на видимата небесна сфера. 2. Най-висока точка в развитието на нещо — на успех, кариера; апог...
зенитен - зенитна, зенитно, мн. зенитни, прил. 1. Който се отнася до зенит. 2. Който се отнася до стрелба по самолет или други въздушни цели...
зеница - мн. зеници, ж. Кръг в средата на окото, през който влизат светлинните лъчи; гледец. Разширени от ужас зеници. • Пазя като зеницата...
зер - част. Разг. 1. Разбира се, я. Значи нямаш пари? — Нямам зер. 2. Нима. Зер трябва да дойда чак там?
зестра - само ед. Имот, пари, чеиз, които жената донася от баща си за семейството, когато се жени. Богата зестра. Не донесе зестра.
зет - зетят, зетя, мн. зетьове, м. Съпруг на дъщеря по отношение на нейните родители, братя, сестри и роднини. Взехме добър зет. • Завря...
зефир - само ед. 1. Лек, приятен вятър. От водата полъхваше зефир. 2. Наименование на различни сладкарски изделия с лек крем.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: