Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква З
захласвам се - захласваш се, несв. и захласна се,св. 1. По какво/по кого. Изпадам в захлас. Захласвам се по красотите на Търново. Всички се захла...
захласна се - захласнеш се, мин. св. захласнах се, мин. прич. захласнал се, св. — вж. захласвам се.
захласнат - захласната, захласнато, мн. захласнати, прил. 1. Който е изпаднал в захлас. 2. Който изразява захлас. Захласната физиономия. 3. Ко...
захлопам - захлопаш, св. — вж. захлопвам.
захлопвам - захлопваш, несв. и захлопам, св. Започвам да хлопам. В апартамента над нас нещо пак захлопаха.
захлопна - захлопнеш, мин. св. захлопнах, мин. прич. захлопнал, св. - вж. захлопвам.
захлупак - мн. захлупаци, (два) захлупака, м. Похлупак, капак.
захлупвам - захлупваш, несв. и захлупя, св. 1. Какво. Слагам капак, похлупак. Захлупих тенджерата и зачаках да заври водата. 2. Какво. Закрива...
захлупен - захлупена, захлупено, мн. захлупени, прил. 1. Който е с капак, похлупак, като с похлупак. 2. Който е легнал с лицето надолу. 3. Ко...
захлупя - захлупиш, мин. св. захлупих, мин. прич. захлупил, св. — вж. захлупвам.
заход - само ед. Остар. 1. Залез. 2. Нужник.
заходя - заходиш, мин. св. заходих, мин. прич. заходил, св. — вж. захождам.
захождам - захождаш, несв. и заходя, св. 1. Започвам да ходя. 2. За небесно тяло — залязвам. 3. Прен. За слава, възход — западам.
захранвам - захранваш, несв. и захраня, св. 1. Кого. Започвам да давам на кърмаче (дете или животно) друга храна освен кърма. Захраниха го с к...
захраня - захраниш, мин. св. захраних, мин. прич. захранил, св. — вж. захранвам.
зацапам - зацапаш, св. - вж. зацапвам.
зацапан - зацапана, зацапано, мн. зацапани, прил. Който е с размазани, замазани нечистотии.
зацапвам - зацапваш, несв. и зацапам, св. 1. Започвам да цапам, да пляскам, да плискам в нещо рядко или течно. Зацапа с крака в калта. 2. Как...
зацепвам - зацепваш, несв. и зацепя, св.; какво. 1. Започвам да цепя. 2. Разцепвам малко в единия край. Прагът се е зацепил, може да се разце...
зацепвам се - зацепваш се, несв. и зацепя се, св. За машинна част или елемент на част — влизам с изпъкналост в жлеба на друга част и осъществява...
зацепя - зацепиш, мин. св. зацепих, мин. прич. зацепил, св. — вж. зацепвам.
зацепя се - зацепиш се, мин. св. зацепих се, мин. прич. зацепил се, св. — вж. зацепвам се.
зациментирам - зациментираш, несв. и св. Циментирам .
зачатие - само ед. 1. Зачеване. 2. Остар. Начало на нещо.
зачатък - мн. зачатъци, (два) зачатъка, м. 1. Зародиш (в 1 знач.). 2. Първи етап от биологичното развитие, начални клетки след зачеване. 3. ...
зачевам - зачеваш, несв. и зачена, св. 1. Оплождам се, забременявам. 2. Остар. Започвам, поставям началото на нещо. // същ. зачеване, ср.
зачеквам - зачекваш, несв. и зачекна, св. 1. Какво. Отчупвам, откъртвам малка част от нещо; зачоплям. 2. Прен. Какво. Засягам, подкачам въпро...
зачекна - зачекнеш, мин. св. зачекнах, мин. прич. зачекнал, св. — вж. зачеквам.
зачена - заченеш, мин. св. заченах, мин. прич. заченал, св. — вж. зачевам.
заченки - само мн. Наченки, зачатъци.
зачервенея - зачервенееш, мин. св. зачервенях, мин. прич. зачервенял, св. — вж. зачервенявам.
зачервенявам - зачервеняваш, несв. и зачервенея, св. Започвам да червенея, да се откроявам с червенина.
зачервя се - зачервиш се, мин. св. зачервих се, мин. прич. зачервил се, св. — вж. зачервявам се.
зачервявам се - зачервяваш се, несв. и зачервя се, св. Ставам червен.
зачерквам - зачеркваш, несв. и зачеркна, св. 1. Какво. С черта или друг знак върху текст показвам, че е невалиден, изхвърлен. Мисля дълго и че...
зачеркна - зачеркнеш, мин. св. зачеркнах, мин. прич. зачеркнал, св. - вж. зачерквам.
зачернея - зачернееш, мин. св. зачернях, мин. прич. зачернял, св. — вж. зачернявам.
зачерня - зачерниш, мин. св. зачерних, мин. прич. зачернил, св. — вж. зачерням.
зачернявам - зачерняваш, несв. и зачернея, св. Започвам да чернея, да се откроявам с черния си цвят. — зачернявам се/зачернея се. Зачернявам. Д...
зачерням - зачерняш, несв. и зачерня, св. 1. Кого. Със смъртта си причинявам траур и мъка на най-близките си. Зачерни майка си. 2. Прен. Кого...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: