Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква З
завоювам - завоюваш, несв. и св. 1. Какво. Превземам, завладявам с воюване, с бой. Завоювам територия/ страна. 2. Какво/кого. Постигам, спече...
завра - завреш, мин. св. заврях, мин. прич. заврял, св. — вж. завирам.
завръз - само ед. Разг. 1. Току-що оформен плод на растение. Доматите вече цъфтят, но още нямат завръз. 2. Завързал плод. Тези чушки имат м...
завръзка - мн. завръзки, ж. Спец. В драматическо или повествователно произведение — моментът, в който се заплитат мотивите и започва развитие...
заврънгачка - мн. заврънгачки, ж. Разг. 1. Дребен предмет или част от механизъм с неясно предназначение и име; джаджа. За какво служи тази завръ...
заврънкулка - мн. заврънкулки, ж. Разг. 1. Допълнителна извивка на буква при писане, към подпис и под.; драскулка. Пиша буквите със сложни завръ...
завръщам - завръщаш, несв. и завърна, св.; какво. Връщам назад, обратно или отбивам встрани. — завръщам се/завърна се. 1. Връщам се от далечн...
завря - завриш, мин. св. заврях, мин. прич. заврял, св. — вж. завирам.
завсякога - нареч. Остар. Завинаги.
завтека се - завтечеш се, мин. св. завтекох се, мин. прич. завтекъл се, св. — вж. завтичвам се.
завтичам се - завтичаш се, св. — вж. завтичвам се.
завтичвам се - завтичваш се, несв. и завтека се и завтичам се, св. Отправям се бързо към определено място или с определена цел. Завтекох се към м...
завчас - нареч. Разг. 1. За кратко време, за миг. Ще го напиша завчас. 2. Веднага. Ще се върна завчас.
завчера - нареч. В деня преди вчерашния; онзи ден. Завчера я видях на улицата.
завъдя - завъдиш, мин. св. завъдих, мин. прич. завъдил, св. — вж. завъждам.
завъждам - завъждаш, несв. и завъдя, св. 1. Какво. Започвам да отглеждам в голям брой животни или растения; започвам да въдя. Тази година зав...
завървя се - завървиш се, мин. св. завървях се, мин. прич. завървял се, св. — вж. завървявам се.
завървявам се - завървяваш се, несв. и завървя се, св. Разг. Само в мн. или в трето лице, ед. За множество - започваме да вървим или да минаваме п...
завържа - завържеш, мин. св. завързах, мин. прич. завързал, св. — вж. завързвам.
завързак - мн. завързаци, м. 1. Недоразвит плод. 2. Разг. Недоразвит, слаб и хилав човек. Какъв е завързак, а цял ден работи.
завързан - завързана, завързано, мн. завързани, прил. 1. За въпрос, проблем — който е сложен, заплетен, объркан, труден. Филмът е за една мно...
завързвам - завързваш, несв. и завържа, св. 1. Какво. Връзвам. Завързвам въже. Завързвам обувки. 2. Какво/кого. Прикрепям към нещо с връзване....
завъркулка - мн. завъркулки, ж. Заврънкулка.
завърна - завърнеш, мин. св. завърнах, мин. прич. завърнал, св. — вж. завръщам.
завъртам - завърташ, несв. и завъртя, св. 1. Какво/кого. Привеждам в движение около собствената му ос или в кръг около една точка; започвам д...
завъртвам - завъртваш, несв. Завъртам.
завъртя - завъртиш, мин. св. завъртях, мин. прич. завъртял, св. — вж. завъртам.
завъртявам - завъртяваш, несв. Завъртам.
завърша - завършиш, мин. св. завърших, мин. прич. завършил, св. — вж. завършвам.
завършвам - завършваш, несв. и завърша, св. 1. Какво. Извършвам докрай; приключвам. Завършвам книга. Завършвам вечерята с кафе. Завършвам стро...
завършек - мн. завършеци, м. Завършък.
завършен - завършена, завършено, мн. завършени, прил. Който е доведен до своя край, изпълнен е напълно. Романът е завършен. Завършен вид. // ...
завършък - мн. завършъци, м. Край; последен етап на нещо. Завършък на следването. Завършъкът на деня беше приятен.
завявам - завяваш, несв. и завея, св. 1. Започвам да вея. От вчера е завял северният вятър. 2. Отнасям някъде с веене. Вятърът завяваше сухи...
завяхвам - завяхваш, несв. и завехна, св. 1. Увяхвам малко, посървам. 2. Прен. Залинявам. 3. За рана — засъхвам преди заздравяване; успокоява...
загадка - мн. загадки, ж. 1. Нещо неясно, нераз-крито, необяснено или необяснимо. Нейното появяване в града беше за мене загадка. Загадките ...
загадъчен - загадъчна, загадъчно, мн. загадъчни, прил. 1. Около който има някаква неяснота, тайнственост. Загадъчна история. Загадъчна личност...
загазация - само ед. Жарг. Крайно трудно положение; загазване.
загазвам - загазваш, несв. и загазя, св. Прен. Разг. Изпадам в затруднено положение; закъсвам. Загазил съм здравата с парите, няма откъде да ...
загар - само ед. 1. Тъмен цвят на кожата, получен при излагането и на слънце. Върна се от море с хубав, златист загар. 2. Следа, остатък о...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: