Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква З
заробвам - заробваш, несв. и заробя, св. 1. Кого. Правя роб. 2. Какво. Завладявам, покорявам, потискам, ограбвам държава, територия и под. по...
заробя - заробиш, мин. св. заробих, мин. прич. заробил, св. — вж. заробвам.
заровя - заровиш, мин. св. зарових, мин. прич. заровил, св. — вж. заравям.
зародиш - мн. зародиши, (два) зародиша, м. 1. Най-ранният стадий от развитието на организма на човек или животно — от оплождането до самосто...
зародя - зародиш, мин. св. зародих, мин. прич. зародил, св. — вж. зараждам.
заръка - мн. заръки, ж. 1. Поръчение, поръчка да се направи нещо. Сутрин даваше на всеки заръки. 2. Завет. Помня заръките на баща си. 3. Ис...
заръчам - заръчаш, св. — вж. заръчвам.
заръчвам - заръчваш, несв. и заръчам, св. Поръчвам.
заря - само ед. 1. Силна слънчева светлина, обикн. при изгрев и при залез слънце. Утринна заря. 2. Само мн. В поезията — светлинни лъчи. ...
заряд - само ед. 1. Количеството взривно вещество в бомба или снаряд, необходимо за взривяване, както и количеството вещество, необходимо ...
зарязвам - зарязваш, несв. и зарежа, св.; какво. 1. Подрязвам по специален начин лоза всяка пролет; режа. На Трифон Зарезан започват да заряз...
засада - само ед. 1. Неочаквано нападение с оръжие над човек от прикрито място. Нападам из засада. 2. Позицията за такова нападение. Устрой...
засадя - засадиш, мин. св. засадих, мин. прич. засадил, св. — вж. засаждам.
засаждам - засаждаш, несв. и засадя, св. Садя, посаждам.
засватвам се - засватваш се, несв. и засватя се, св.; с кого. Ставам сват. Откакто се засватихме, си ходим често на гости.
засватя се - засватиш се, мин. св. засватих се, мин. прич. засватил се, св. - вж. засватвам се.
засвидетелствам - засвидетелстваш, несв. и св.; какво. 1. Официално потвърждавам, свидетелствам за нещо. Трябва да засвидетелстваш нейните думи. 2. ...
засвидетелствувам - засвидетелствуваш, несв. и св. Засвидетелствам.
засевки - само мн. Остар. Народен обичай в четвъртък срещу сватбата, при който се замесват обредни хлябове.
засега - нареч. За този момент, за този период; докато нещо се промени. Засега съм добре. Засега не ми трябват пари.
засегна - засегнеш, мин. св. засегнах, мин. прич. засегнал, св. — вж. засягам.
заседавам - заседаваш, несв. Участвам в заседание. Съветът заседава вече три часа. // същ. заседаване, ср.
заседание - мн. заседания, ср. Събиране на колектив или на определени негови членове, на което се обсъждат въпроси. Заседание на катедрата. За...
заседател - заседателят, заседателя, мн. заседатели, м. • Съдебен заседател. Представител на гражданството при разглеждане на съдебни дела. //...
заседателен - заседателна, заседателно, мн. заседателни, прил. Който е свързан със заседание. Заседателна зала. Заседателен глас.
заседна - заседнеш, мин. св. заседнах, мин. прич. заседнал, св. - вж. засядам.
заседя - заседиш, мин. св. заседях, мин. прич. заседял, св. — вж. заседявам.
заседявам - заседяваш, несв. и заседя, св. За стоки, продукти, обикн. в магазин — задържам се по-дълго от нормалното. — заседявам се/заседя се...
засека - засечеш, мин. св. засякох, мин. прич. засякъл, св. — вж. засичам.
заселвам - заселваш, несв. и заселя, св. 1. Какво. Установявам се да живея в някаква свободна територия; започвам да населявам. Заселили земи...
заселище - мн. заселища, ср. Неголямо заселено място, нито село, нито град; поселище.
заселник - мн. заселници, м. Мъж, който се е заселил в незаселено дотогава място. • Нов заселник. Мъж, който се е заселил в обитавано, но нап...
заселница - мн. заселници, ж. Жена заселник.
заселничка - мн. заселнички, ж. Заселница.
заселя - заселиш, мин. св. заселих, мин. прич. заселил, св. - вж. заселвам.
засенча - засенчиш, мин. св. засенчих, мин. прич. засенчил, св. — вж. засенчвам.
засенчвам - засенчваш, несв. и засенча, св. 1. Какво. Правя сянка, преча на силна светлина да проникне. Дървото засенчва двора. Облакът засенч...
засечка - мн. засечки, ж. 1. Запъване на огнестрелно оръжие при опит за изстрел, спиране на машина поради повреда; заяждане. Реши да стреля,...
засея - засееш, мин. св. засях, мин. прич. засял, св. — вж. засявам.
засилвам - засилваш, несв. и засиля, св. 1. Какво. Правя да стане по-силен — да се прояви в по-голяма степен, да се движи по-бързо, да звучи ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: