Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква З
заповедница - мн. заповедници, ж. Жена заповедник.
заповеднически - заповедническа, заповедническо, мн. заповеднически, прил. Заповеден.
заповядам - заповядаш, св. — вж. заповядвам.
заповядвам - заповядваш, несв. и заповядам, св. 1. На кого. Давам заповед, нареждам. 2. Властвам, диктувам, ръководя. Тук заповядвам аз. • Запо...
заподозирам - заподозираш, несв. и заподозра, св.; кого. Насочвам подозренията си към някого. Заподозрели са го в убийство.
заподозра - заподозреш, мин. св. заподозрях, мин. прич. заподозрял, св. — вж. заподозирам.
заподозрян - заподозряна, заподозряно, мн. заподозрени, прил. За когото се допуска, че е извършил престъпление или нещо нередно.
запознавам - запознаваш, несв. и запозная, св. 1. Кого, с кого. Представям един на друг; посреднича някой да стане познат с друг. Запознах дъще...
запознанство - мн. запознанства, ср. 1. Запознаване. 2. Само мн. Връзки, познанства. В тези среди имам много запознанства.
запознат - запозната, запознато, мн. запознати, прил. Който се е запознал с някого или с нещо. Запознат съм със случая.
запозная - запознаеш, мин. св. запознах, мин. прич. запознал, св. — вж. запознавам.
запой - запоят, запоя, мн. запои, (два) запоя, м. Продължително пиене на алкохол и напиване. Снощи у тях имаше запой.
запойка - мн. запойки, ж. 1. Заваряване. 2. Мястото, където две части са съединени чрез запояване.
запойчик - мн. запойчици, м. Работник, квалифициран да запоява метални части.
запокитвам - запокитваш, несв. и запокитя, св. 1. Какво. Захвърлям, запращам със сила. Запокити бутилката през прозореца. 2. Кого. Изпращам дал...
запокитя - запокитиш, мин. св. запокитих, мин. прич. запокитил, св. — вж. запокитвам.
запомня - запомниш, мин. св. запомних, мин. прич. запомнил, св. — вж. запомням.
запомням - запомняш, несв. и запомня, св.; какво/кого. Задържам в паметта си; запаметявам. Запомни всичко, каквото му казаха. // същ. запомня...
запопвам - запопваш, несв. и запопя, св.; кого. Правя поп; ръкополагам. — запопвам се/ запопя се. Ставам поп.
запопя - запопиш, мин. св. запопих, мин. прич. запопил, св. — вж. запопвам.
запор - мн. запори, (два) запора, м. Спец. 1. Забрана да се разполага с пари (вложени в банка и под.) или с имущество. Сложили му запор на...
запотя се - запотиш се, мин. св. запотих се, мин. прич. запотил се, св. — вж. запотявам се.
запотявам се - запотяваш се, несв. и запотя се, св. 1. За човек или животно — покривам се с пот. 2. За стъкло, метал и др. повърхност — покривам ...
започвам - започваш, несв. и започна, св. 1. Какво. Пристъпвам към изпълнение на някакво действие; почвам, захващам. Започвам да пиша. 2. Как...
започна - започнеш, мин. св. започнах, мин. прич. започнал, св. — вж. започвам.
запоя - запоиш, мин. св. запоих, мин. прич. запоил, св. — вж. запоявам.
запоявам - запояваш, несв. и запоя, св. Съединявам метални части с помощта на припой от разтопен калай.
запра - запреш, мин. св. запрях, мин. прич. запрял, св. - вж. запирам.
запразня - запразниш, мин. св. запразних, мин. прич. запразнил, св. — вж. запразнявам.
запразнявам - запразняваш, несв. и запразня, св. Разг. Прекратявам, обикн. учебни занятия, за празник или ваканция.
запратя - запратиш, мин. св. запратих, мин. прич. запратил, св. — вж. запращам.
запраша - запрашиш, мин. св. запраших, мин. прич. запрашил, св. — вж. запрашвам.
запрашвам - запрашваш, несв. и запраша, св.; какво. Покривам или изпълвам с прах. Улиците са се запрашили. Заводите запрашват въздуха.
запрашен - запрашена, запрашено, мн. запрашени, прил. Който е покрит или изпълнен с прах. Въздухът в центъра на града е най-запрашен. // същ....
запращам - запращаш, несв. и запратя, св. 1. Какво. Хвърлям със сила надалеч; запокитвам, захвърлям. Запращам камък. 2. Кого. Изпращам (на ра...
запрегна - запрегнеш, мин. св. запрегнах, мин. прич. запрегнал, св. - вж. запрягам.
запретвам - запретваш, несв. и запретна, св.; какво. Навивам нагоре краища на ръкави, крачоли, пола и под. — запретвам се/запретна се. 1. Запр...
запретна - запретнеш, мин. св. запретнах, мин. прич. запретнал, св. — вж. запретвам.
запретя - запретиш, мин. св. запретих, мин. прич. запретил, св. — вж. запретявам.
запретявам - запретяваш, несв. и запретя, св. Остар. Забранявам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: