Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

pti - Намерени са 44 думи от търсенето
оптик - мн. оптици, м. 1. Специалист по оптика. 2. Лице, което се занимава с производство и продажба на оптически уреди.
птица - мн. птици, ж. Покрито с пера и пух гръбначно животно, което има крила, два крака и клюн. Прелетна птица. • Важна птица. Важен чове...
заптие - мн. заптиета, ср. Истор. Турски стражар у нас преди Освобождението.
оптика - мн. оптики, ж. 1. Само ед. Дял от физиката, който изучава свойствата на светлината и свързаните с нея явления. 2. Само ед. Съвкупн...
птичар - птичарят, птичаря, мн. птичари, м. Човек, който отглежда птици в птицеферма.
баптист - мн. баптисти.Лице, привържаник на баптизма.
оптирам - оптираш, несв. и св. 1. Извършвам опта-ция. 2. Избирам от няколко възможности една.
оптичка - мн. оптички, ж. Жена оптик.
скептик - мн. скептици, м. Човек, който към всичко се отнася резервирано и със съмнение; неверник, негативист, песимист.
триптих - мн. триптихи, (два) триптиха, м. 1. Сгъваема икона от три крила, като крайните се затварят и закриват средното. 2. Композиция от т...
асептика - В медицината - предпазване от заразяване на рана чрез обеззаразяване на предметите и инструментите, с които се манипулира.// прил....
баптизъм - само ед.Учение на католическа секта, която проповядва, че кръщенето трябва да се извършва в зряла възраст, и отрича някои църковни...
глиптика - (нем. Glyptik no rp.glyp-tos 'изрязан, гравиран')Изкуство за гравиране на скъпоценни и полускъпоценни камъни.
птицевъд - мн. птицевъди, м. Човек, който се занимава с птицевъдство.
каптирам - каптираш, несв. и св.; какво. Улавям подземни или изворни води или газ, обикн. при извора, за да ги изведа на земната повърхност. ...
синоптик - мн. синоптици, м. Метеоролог, който прави прогноза за времето. // прил. синоптичен, синоптична, синоптично, мн. синоптични. // при...
септичен - септична, септично, мн. септични, прил. 1. Който се отнася до сепсис. 2. Който предизвиква гноене.
адаптирам - адаптираш.Извършвам адаптация; приспособявам, нагаждам. - адаптирам се.
оптимизъм - само ед. 1. Спец. Философски възглед, според който светът се развива към по-добро, усъвършенства се. 2. Бодро и жизнерадостно свет...
кооптирам - кооптираш, несв. и св.; кого. Извършвам кооптация. Кооптираха го в синдикалния съвет. // прил. кооптиран, кооптирана, кооптирано, ...
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: