Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква З
за - предлог. 1. За означаване на място, където някой се хваща, залавя, връзва. Хванах я за ръката. Хванах се за ухото. Вързаха го за д...
за- - глаголна представка със значение: 1. Начинателност, напр. заплаквам, занареждам, запявам, заприказвам и др. 2. Извършвам до край, ...
заангажирам - заангажираш, несв. и св. Ангажирам. — заангажирам се. Ангажирам се. // прил. заангажиран, заангажирана, заангажирано, мн. заангажи...
заахкам - заахкаш, св. — еж. заахквам.
заахквам - заахкваш, несв. и заахкам, св. Започвам да ахкам. Всички ще заахкат от възторг.
забава - мн. забави, ж. 1. Остар. Увеселение с програма и танци. Устройвам забави. 2. Само ед. С предлога за. Развлечение, забавление, разт...
забавачка - мн. забавачки, ж. Остар. Забавачница.
забавачница - мн. забавачници, ж. Остар. Учебно-възпитателно заведение за деца от предучилищна възраст; детска градина.
забавен - забaвена, забaвено, мн. забaвени, прил.1. Който се извършва с намалена скорост, по-бавно от нормалното. Забавен пулс. Забавени кра...
забавление - мн. забавления, ср. 1. Само ед. Приятно и весело прекарване на времето; развлечение. 2. Различни видове дейности за развлечение. Т...
забавлявам - забавляваш, несв.; кого. 1. Занимавам с приятни и интересни неща; развличам. Цяла вечер я забавлява с вицове. 2. Предизвиквам весе...
забавно - нареч. По забавен, интересен начин. Разказвам забавно. Става ми забавно. Тук е забавно.
забавя - забавиш, мин. св. забавих, мин. прич. забавил, св. — вж. забавям.
забавям - забавяш, несв. и забавя, св. 1. Какво. Намалявам скоростта на движение или действие. Забавям крачки. Забавям ход. 2. Какво/кого. З...
забагря - забагриш, мин. св. забагрих, мин. прич. забагрил, св. — вж. забагрям.
забагрям - забагряш, несв. и забагря, св. Постепенно багря (с червен или сроден на червения цвят). — забагрям се/забагря се. Постепенно добив...
забатача - забатачиш, мин. св. забатачих, мин. прич. забатачил, св. — вж. забатачвам.
забатачвам - забатачваш, несв. и забатача, св.; какво. Разг. Обърквам, оплитам работа, сметки. — забатачвам се/забатача се. Обърквам се, оплита...
забвение - само ед. Забрава. Потъвам в забвение.
забежка - мн. забежки, ж. Отклонение от общоприетото схващане или поведение; увлечение. Правя забежки в политиката. Прави забежки вън от сем...
забелвам - забелваш, несв. и забеля, св.; какво. 1. Започвам да беля (платно, картофи). 2. Обелвам малко от края кожата или кората на нещо. З...
забележа - забележиш, мин. св. забелязах, мин. прич. забелязал, св. — вж. забелязвам.
забележим - забележима, забележимо, мн. забележими, прил. Който може да се забележи. Едва забележими мустаци.
забележителен - забележителна, забележително, мн. забележителни, прил. 1. Който се откроява от другите, интересен, изтъкнат, известен. Забележител...
забележителност - забележителността, мн. забележителности, ж. Обект в град, страна, който представлява интерес за посетители. Разглеждам забележител...
забележка - мн. забележки, ж. 1. Кратко устно или писмено допълнение към текст или към нещо казано; разяснение, бележка. Към чл. 2 има две заб...
забеля - забелиш, мин. св. забелих, мин. прич. забелил, св. — вж. забелвам.
забелязвам - забелязваш, несв., забележа, св. 1. Какво. Съзирам, съглеждам. Не го забелязах в тъмното. 2. Прен. Долавям, схващам, разбирам. Заб...
забера - забереш, мин. св. забрах, мин. прич. забрал, св. - вж. забирам.
забивам - забиваш, несв. и забия, св. Започвам да бия. Сърцето му заби силно. Камбаната заби бързо.
забирам - забираш, несв. и забера, св. 1. Какво. Започвам да бера. Вчера сме забрали черешата. 2. Загноявам. Раната забра. 3. Диал. Когокакв...
забия - забиеш, мин. св. забих, мин. прич. забил, св. — вж. забивам.
заблагодаря - заблагодариш, мин. св. заблагодарих, мин. прич. заблагодарил, св. — вж. заблагодарявам.
заблагодарявам - заблагодаряваш, несв. и заблагодаря, св. Започвам да благодаря.
заблатя - заблатиш, мин. св. заблатих, мин. прич. заблатил, св. — вж. заблатявам.
заблатявам - заблатяваш, несв. и заблатя, св.; какво. Превръщам някакво място в блато.
заблейвам - заблейваш, несв. и заблея, св. Започвам да блея. — заблейвам се/заблея се. Разг. Заплесвам се. Заблейва се и не чува нищо.
заблестя - заблестиш, мин. св. заблестях, мин. прич. заблестял, св. - вж. заблестявам.
заблестявам - заблестяваш, несв. и заблестя, св. Започвам да блестя. Водата заблестя на слънцето.
заблея - заблееш, мин. св. заблях и заблеях, мин. прич. заблял и заблеял, св. — вж. заблейвам и заблявам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: