Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква А
атропин - В медицината - силноотровно вещество извлечено от беладоната и татула, с голямо приложение при успокояване на болки.// прил. атроп...
атрофия - В медицината - загубване на жизнеспособността, изтъняване и намаляване размерите на тъкани и органи поради продължително бездейств...
аудиенция - мн. аудиенции.Официален прием от високопоставена особа за изслушване на приетото лице.
аудио-визуален - аудио-визуална, аудио-визуално, мн. аудио-визуални.Който е предназначен за слушане (чрез магнетофонни записи) и гледане (чрез кино...
аудитория - мн. аудитории.1. Помещение, обикн. в универеситет, където се четат леции, доклади и др.2. Прен. Публиката (слушатели,зрители,читат...
аукцион - мн. аукциони, (два) аукциона.Периодично действащ стоков пазар, на който се продават определени видове стоки.
аул - мн. аули, (два) аула.Истор. Укрепено селище на българите или дворец на прабългарски хан.
аула - мн. аули.Голяма тържествена зала в университет.
аум - (санскр. aum)В индийската философско-религиозна система - първичният звук на Сътворението, съставен от трите звука а, у и м, съотв...
аура - (нлат. aura по гр. aura 'полъх')1. Мед. Симптом на хладно полъхване от тялото, предизвестяващ пристъп на епилепсия, астм...
аурикуларен - (нлат. auricularis от лат. auricula 'ушенце')Мед. Ушен.
аускултация - (лат. auscultatio 'слушане')Преслушване на болен за откриване на болест.// Гл. аускултирам.
ауспух - мн. ауспуси и ауспухи, (два) ауспуха.Тръба за изпускане на отработените газове в автомобил.
аут - 1. Положение в спортна игра, при което топката излиза извън игрището.2. Разг. Вън, навън, извън.
аутизъм - (нлат. autismus по авто-' + -изъм)Мед. Психично заболяване със затвореност в личните преживявания и нарушено общуване.
аутодафе - мн. аутодафета.1. Истор. Публично изгаряне на еретици от Испанската инквизиция през средновековието.2. Прен. Публично унищожаване,...
аутопсирам - аутопсираш.Правя аутопсия, подлагам на аутопсия.
аутопсия - мн. аутопсии.Разрязване и изследване на човешки или животински труп, за да се установят причините за смъртта.
аутсайдер - мн. аутсайдери.1. Спотрист, състезателен кон или спортен отбор, от които не се очква да спечелят състезание.2. Човек, който е извъ...
афазия - (нлат. aphasia от гр. aphasia)Мед. Пълна или частична загуба на способността да се говори поради увреждане на главния мозък.
афебрилен - (нлат. afebrilis по а- + гр. febris 'треска')Мед. Който е без повишена температура.
афект - мн. афекти, (два ) афекта.Емоционално състояние на силна възбуда, при което човек не може да контролира постъпките си.
афектирам - афектираш.Предизвиквам афект. - афектирам се. Изпадам в афект.
афелий - (срвеклат. aphelium по гр. аро 'далеч' + helios 'слънце')Астрон. Най-отдалечената от Слънцето точка от орбитат...
афера - мн. афери.Съмнителна или непочтена проява в търговията или политиката с широк отзвук в обществото.
аферентен - (лат. afferens, -entis 'носещ, донасящ')Мед. За кръвоносни съдове - носещ кьм; за нерви - центростремителен.
аферим - Разг. Хвала, похвално, браво.
афикс - мн.афикси, (два) афикса.В езикознанието - част от произволна дума със словообразувателно значение.
афилирам - (фр. affilier от срвеклат. affilio 'осиновявам')1. Юр. Осиновявам.2. Прен. Приемам за член в дружество, присъединявам.
афинаж - (фр. affinage)Техн. Отделяне на благородни метали в чисто състояние.// Прил. афинажен.
афинитет - 1. В химията - качество на химически елементи да реагират химически помежду си.2. Прен. Вътрешно сходство, душевна близост.3. Прен...
афион - (тур. afyon от гр. opion)1. Бот. Градински мак, от който се получава маково семе, а също така и суров опиум.2. Втвърден сок от нед...
афирмация - (лат. affirmatio)Книж. Потвърждаване, утвърждаване.// Прил. афирмативен.
афиш - мн. афиши, (два) афиша.1. Печатна обява за спектакъл, концерт, лекция и др., която се разлепва на видно обществено място.2. Обявле...
афиширам - афишираш.1. Разгласявам чрез афиши.2. Прен. Изкарвам на показ, изтъквам, натрапвам.
афония - (нлат. aphonia по а- + гр. phone 'глас')Мед. 3агубa на гласа.
афоресвам - (гр. aphoriso, диал. aphoreso 'отстранявам')1. Църк. Отлъчвам от църквата.2. Прен. Отстранявам, проклинам.
афоризъм - мн. афоризми, (два) афоризъма.Кратко изречения със сентенциален характер; сентенция.// прил. афористичен.
африкаанс - (afrikaans)Език, произхождащ от нидерландския, говорен от потомците на холандските преселници в Южна Африка (бурите).
африкат - (нем. Affrikate по лат. affricatus от ad 'при' + frico 'трия')Фонет. Преградно-проходна съгласна (ц, ч, дз, дж...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: