Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква А
анормален - анормална, анормално, мн. анормални, прил.Неестествен, неправилен; ненормален.// същ. анормалност, анормалността, ж.
анотация - мн. анотации.Кратко изложение на съдържанието на книга, статия и под.
ансамбъл - мн. ансамбли, (два) ансамбъла.1. Съгласуваност, стройност между частите на едно цяло.2. Музикален, артистичен или спортен колектив...
антаблеман - (фр. entablement)Арх. Горна изпъкнала част на здание, опираща се на стени или колони и съставена от корниз, фриз и архитрав.
антагонизъм - мн. антагонизми.Непримиримо противоречие; противоборство.// прил. антагонистичен.
антагонист - (фр. antagoniste от гр. antagonistes 'съперник')1. Книж. Непримирим противник, враг.2. Анат. Органи или вещества с проти...
Антанта - (фр. entente 'съглашение')Полит. Съюз, съглашение (през Първата световна война).
антедатирам - (нем. antedatieren по лат. ante 'преди' + нем. datieren 'датирам')Поставям на документ по-стара дата.// Същ. а...
Антей - (по гр. собств. Antaios)1. Мит. Син на Посейдон и Гея, смятан за непобедим, понеже черпел сили от майка си - Земята, като я докосв...
антена - мн. антени.Проводник или мрежа от проводници за излъчване или улавяне на електромагнитни вълни.
антенатален - (нлат. antenatalis по лат. ante 'преди' + natalis 'рожден')Мед. Отнасящ се до състоянието преди раждането.
антерия - мн. антерии.1. Широка горна мъжка илиженска дреха с ръкави, подобна на халат.2. Подплътена с памук дреха, която се носи над риза; ...
антецедент - (фр. antecedent от лат. antecedent, -ntis 'предхождащ')1. Книж. Предходна случка, предишен факт.2. Език. Предходна дума,...
анти- - представка.В състава на думи със значение против това или противоположно на това, което се назовава с мотивиращата дума.
антибиотик - мн. антибиотици, (два) антибиотика.1. Вещество с биологичен произход, което подтиска и убива жизнеспособността на микроорганизмите...
антибриз - (по анти- + фр. brise 'ветрец, бриз')Мор. Вятър, духащ от брега към морето, на известна височина, поради по-ниското наля...
антигени - (нлат. antigena по анти-+ гр. genes 'произлязъл')Биохим. Вещества, главно белтъчни, които, вкарани в организма, предизви...
антидепресант - (по анти- + лат. depressant 'потискащ')Фарм. Лекарство срещу депресия.
антидетонатор - (по анти- + детонатор)Техн. Вещество, което се разтваря в гориво за предотвратяване на детонация в цилиндрите на двигател с вътреш...
антидот - (нлат. antidota (remedia) по анти- + гр. dotos 'даден')Мед. Противоотрова.
антидрама - (по анти- + драма)Литер. Театрална пиеса на крайно модернистично течение в драматургията, което отрича законите на класическото из...
антика - мн. антики.Старинен ценен или рядък предмет.
антиквар - антикварят, антикваря, мн. антиквари.1. Търговец на антики.2. Продавач на стари предмети (книги, картини и др.), които не са изгуб...
антиквариат - мн. антиквариати, (два) антиквариата, м.1. Антикварна книжарница.2. Само ед. Търговия с антики.
антиклерикализъм - (фр. anticlericalisme)Рел. Църковно-политическо движение, което се бори против привилегиите на духовенството и църквата.
антиклимакс - (нем. Antiklimax по анти- + гр. klimax 'стълба')Литер. Фигура, при която думите се подреждат в низходяща смислова градац...
антиклинала - (нем. Antiklinale по анти- + гр. klino 'навеждам')Геол. Гънка от земните пластове, издадена нагоре; седло. Противоп. син...
антикорозионен - (по анти- + корозия)Хим. Който предпазва от химическо въздействие.
антилопа - мн. антилопи.Подобно на сърна африканско животно.
антиметабола - (гр. antimetabola)Литер. Стилна фигура, при която във втория израз се повтарят думите от първия в обратен ред, напр. ям, за да жив...
антимилитаризъм - (по анти- + милитаризъм)Полит. Обществено течение, противостоящо на милитаризма.// Прил. антимилитаристичен и антимилитаристически...
антимон - само ед.Лъскав сиво-бял метал, който се употребява за приготвяне на сплави.
антиморален - (по анти- + морален)Книж. Противонравствен.
антинеутрино - (англ. antineutrino по анти- + ит. neutrino 'неутрино')Физ. Неутрална елементарна частица, античастица на неутрино.
антинеутрон - (англ. antineutron по анти- + неутрон)Физ. Неутрална елементарна частица с маса, равна на тази на неутрона, без електрически товар...
антиномия - мн. антиномии.Във философията - противоречие между две взаимоизключващи се положения, които могат да бъдат логически доказани като...
антипапа - (по анти- + лат. papa 'папа')Ист. Папа, избран в противовес на законния папа.
антипапизъм - (фр. antipapisme по анти- + папизъм)Рел. Религиозно и обществено течение, което е против папската власт.
антипасат - (нем. Antipassat по анти- + пасат)Метеор. Въздушно течение на голяма височина в посока, обратна на пасата - от екватора към субтро...
антипасха - (гр. antipascha)Църк. Неделята след Великден.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: