Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква А
амфион - (по амфи- + йон)Физ. Йон, натоварен с един положителен и един отрицателен заряд.
амфитеатър - мн. амфитеатри, (два) амфитеатъра.Зрителна зала, в която всеки следващ ред от местата за сядане е по висок от предходния, за да мо...
Амфитрион - (фр. amphitryon от гр. собств. Amphytrion)1. Мит. Древногръцки тивански цар, известен като любезен домакин.2. Прен. Гостоприемен д...
Амфитрита - (гр. собств. Amphitrite)Мит. Древногръцка богиня на морето, съпруга на Нептун.
амфора - мн. амфори.Античен съд с две дръжки, тясно гърло и заострено дъно.
анабаптизъм - (нем. Anabaptismus по гр. anabaptismos 'второ кръщение' + -изъм)Ист. Социално-религиозно движение, произлязло от протест...
анабиоза - само ед.Спец. Състояние на организма, при което видимите жизнени процеси са забавени или спрени поради неблагоприятни външни услов...
анаболизъм - (нлат. anabolismus по rp. anabole 'покачване')Биол. Процес, при който клетката усвоява храната и я превръща в клетъчно в...
анаболик - (англ. anabolic))Фарм. Хормонален препарат с ефект на допинг.
анаглиф - (лат. anaglyphus от гр. anaglyphos 'гравиран')Изк. Барелефно изображение (орнамент).// Прил. анаглифен.
анагогия - и анагога (гр. anagoge 'отвеждане нагоре' по ана- + ago 'водя') Рел.1. мн. Ист. В др. Гърция - празненства в ч...
анаграма - (лат. anagramma по ана- + гр. gramma 'буква')Грам. Дума или израз, получени чрез разместване на сричките на друга дума и...
анаероб - (фр. anaerobic по гр. an 'без' + aer 'въздух' + bios 'живот')Биол. Организъм, който може да живее бе...
анаеробиоза - (фp.anaerobiose по гр. an 'без' + aer 'въздух' + bios 'живот' + -оза)Биол. Живот без свободен кислор...
анаконда - (исп. anaconda от тамилски anaik-konda)Зоол. Голяма южноамериканска водна змия от семейството на боата, достигаща 7 до 9 м. Eunect...
аналгетик - (нлат. analgeticus по гр. analgesia 'обезболяване')Фарм. Лекарство с обезболяващо действие.// Прил. аналгетичен.
аналгин - мн. аналгини, (два) аналгина.1. Болкоуспокояващо лекараство.2. Таблетка от същото лекараство.
анален - (нлат. analis)Анат. Отнасящ се до анус; заднопроходен.
аналепсия - (гр. analepsis 'възстановяване')Мед. Възстановяване на силите след болест.// Прил. аналептичен.
анали - само мн.Исторически данни в хронологичен ред; летопис, хроника.
анализ - мн. анализи, (два) анализа.1. Метод за научно изследване, чрез който предметът на изследвана се разчленява на съставните му части....
анализатор - мн. анализатори, (два) анализатора.1. Уред, апарат за за извършване на анализ.2. Човек, който анализира или провежда анализи.
анализирам - анализираш.Провеждам анализ; подлагам на анализ.
аналист - (фр. analiste)Литер. Автор на анали; летописец.
аналитичен - мн. аналитични.1. Който се отнася до анализ.2. За качество на човек - който умее да анализира.
аналог - мн. аналози, (два) аналога.Предмет или явление, които са сходни, подобни на друг предмет или явление.
аналогизъм - (нем. Analogismus по гр. analogismos 'мисъл, разсъждение' + -изъм)Заключение въз основа на сходство.
аналогичен - аналогична, аналогично, мн. аналогични.Който е сходен, подобен.
аналогия - мн. аналогии.Сходство, подобие между предмети. Правя аналогия.
аналфабет - (лат. analphabetus от гр. analphabetos)Книж. Ост. Неграмотен човек.
анамнеза - само ед.Спец. Медицинско описание на заболяването на един болен по сведения на самия него или близките му.
ананас - мн. ананаси, (два) ананаса.1. Тропическо растение с бодливи продълговати, прилични на огромни шишарки плодове, отвътре с жълт цвят...
анапест - мн. анапести, (два) анапеста.В литературата - трисрична стихотворна стъпка с ударение на последната сричка.
анархизъм - само ед.Система на мислене или от прояви, основани на анархия.
анархистичен - анархистична, анархистично, мн. анархистични.Който се отнася до анархист или анархизъм.
анархия - мн. анархии.1. Безвластие, отсъствие на държавно управление и законност.2. Състояние на безредие, бъркотия, разпуснатост.// прил. ...
анасон - само ед.Тревисто растение, чиито силно миришещи семена се използват в медицината или за подправка на ястия, ракия и др.//прил. ана...
анастрофа - (нлат. anastropha от гр. anastrophe 'обръщане, връщане назад') Литер.1. Стилна фигура, при която се размества установени...
анатема - мн. анатеми.1. Отлъчване от светата църква чрез проклятие.2. Проклятие.
анатемосам - анатемосаш. - вж. анатемосвам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: