Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква А
афродизиак - (нлат. aphrodisiaca (remedia) по гр. aphrodisiakos 'любовен')Мед. Лекарствено средство за повишаване на половата възбуди...
афродизия - (нлат. aphrodisia по гр. aphrodisios 'който е на Афродита, любовен')Книж. Болезнено силно полово влечение.
Афродита - (гр. Aphrodite)1. Мит. Гръцка богиня на любовта и красотата, Венера в древно-римската митология.2. Прен. Красива жена.
афронт - (фр. affront)Книж. Публична обида, оскърбление; грубо незачитане.// Гл. афронтирам.
афта - мн. афти.Заболяване на лигавицата на устата, прикоето се образуват болезнени жълто-бели язвички, както и самите язвички.
афтършейв - Одеколон за след бръснене.
ах - междум.1. За изразяване на учудване, изненада, уплаха.2. За изразяване на радостно чувство, задоволство. 2. За изразяване на закан...
аха - 1. За потвърждение, изразено мимоходом.2. За означаване, че едно действие почти е щяло да стане или почти ще стане, но не става.
ахам - ахаш.Ахкам.
Ахасфер - (евр.)1. Име на легендарен евреин, осъден на вечно скиталчество.2. Прен. Неуседнал и неспокоен човек, който постоянно пътува.
ахат - мн. ахати, (два) ахата.Твърд полускъпоценен камък от рода на кварца, който се употребвава за украшения, малки сувенирни предмети в...
ахвам - ахваш, ахна.Изведнъж издавам възклицание "ах".
Ахерон - (лат. Acheron от гр. Acheron)Мит. Река в подземното царство, през която Харон прекарвал душите на мъртвите.
Ахил - (гр. Achilleus)1. Главният герой от Омировата Илиада, идеал на мъжество.2. Прен. Силен и храбър човек.// Прил. Ахилов и Ахилесов.а...
ахилесов - ахилесова, ахилесово, мн. ахилесови.Ахилесова пета. Най уязвимото и слабо място на някого или нещо.
ахкам - ахкаш.Многократно и продължително възклицание "ах".
ахмак - мн. ахмаци.Разг. Грубо. Глупак.
ахна - ахнеш, ахнах, ахнал.- вж. Ахвам.
ахроматизъм - само ед. Свойство на оптическите стъкла да пречупват светлинни лъчи, без да ги разлагат на съставните им цветове.
ахроматичен - и ахроматически (гр. achromatikos по а- + chroma, -alos 'цвят')Книж. Неоцветен, безцветен.
ахчийница - мн. ахчийници. Остар.1. Готварница.2. Проста гостилница.
ахчия - мн. ахчии.1. Готвач.2. Съдържател на ахчийница (във 2 знач.).
ацетизал - мн. ацетизали, (два) ацетизала.Аспирин.
ацетил - (нем. Azelyl по лат. acetum 'оцет' + -ил)Хим. Радикал на оцетната киселина.
ацетилен - Безцветен, леснозапалим отровен газ, който се получава при разлагане на калциев карбит с вода.// прил. ацетиленов.
ацетол - (фр. acetol по лат. acetum 'оцет' + -ол)Хим. Оцет, получен чрез дестилиране; аптекарски оцет.
ацетон - Безцветна лекоподвижна и леснозапалима течност, която се употребява като разтворител на смоли, лакове и др.// прил. ацетонов.
ацидоза - (нлат. acidosis по лат. acidus 'кисел' + -оза)Мед. Изобилие на киселини в тъкан или в кръвта (при диабет, гладуване и др...
ацикличен - (фр. acyclique по а- + гр. kyklos 'кръг')Физ. Който не е свързан в затворен кръг, а е във вид на верига.
ацтеки - (ацт.)Мексикански народ, който господствал до завладяването на страната от испанските конкистадори през първата половина на XVI в....
ачигьоз - Разг. За човек - буден, отговорен, отракан.
ачик - 1. Прил. Отворен; светъл; ясен; явен; неприкрит . Ачик работа.2. Нареч. Отворено; ясно; светло; явно; неприкрито.
ашик - (тур. asik от ар.)1. Кокалче от агнешко коляно за игра.2. Игра с такива кокалчета.
ашкенази - (евр. aschkenasim, мн. от aschkenas 'немец, немски евреин')Ист. Название на евреите в Централна и Източна Европа (севере...
ашколсун - Разг. Браво, отлично.
ашладисам - ашладисаш.- вж.ашладисвам.
ашладисвам - ашладисваш.1. Присаждам дърво, растение, лоза, за да облагородя.2. Остар. Ваксинирам.
ашлама - мн. ашлами.1. Разг. Облагородено чрез присаждане дърво, растение, присад.2. Остар. Ваксиниране; белегът, който остава от ваксинира...
ашрам - (санскр. ashrama)Място, където пребивава индийски духовен учител с последователите си.
ашуре - (тур. asure от ар.)Желирано варено жито със стафиди.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: