Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква А
авгиев - (по гр. собств. Augeias 'Авгий') В съчет. авгиеви обори:1. В гръцката митология - замърсените в продължение на 30 години...
авгит - (нем. Augit по гр. auge 'светлина, блясък')Минер. Вулканичен минерал със сиво-зелен или кафяво-черен цвят.// Прил. авгит...
авгур - (лат. augur)1. Ист. Древноримски жрец, предсказващ бъдещето по поведението на птиците; птицегадател.2. Прен. Предсказател.// Прил....
август - Осмия месец на календарната година. // прил. августовски, августовска, августовско.
августинец - (по лат. собств. Аugustinus Aurelius)Монах от католическия орден на св. Августин.// Прил. августински.
авджия - мн. авджии. Остар. Ловец.
авеню - мн. авенюта. Широка улица с дървета или сгради от двете страни; булевард.
авер - мн. авери. Разг. Другар, приятел.
авеста - (фр. Avesta, нем. Avesta от перс.)Свещена книга на маздеизма, религия, основана от Зороастър през X в. пр. Хр. и разпространена в ...
авиатор - мн. авиатори. Пилот, летец.
авиация - мн. авиации. 1. Въздушните средства за придвижване; въздушен флот. 2. Въздухоплаване.
авизо - само ед.В банковото дело - писмено съобщение до адресанта за извършени търговски или банкови операции от негово име.
авикултура - (по лат. avis 'птица' + cultura 'отглеждане')Науч. Птицевъдство.
авио- - Първа съставна част в съкратени сложни думи със значение авиационен.
авирулентен - (лат. avirulentus по а- + лат. virulentus 'отровен')Мед. За микроб - лишен от вирулентност, от способност да причини заб...
авитаминоза - В медицината - заболяване причинено от недостатъчно количество витамини в храната.
авлига - мн. авлиги. Прелетна пойна птичка с жълти пера и черни крила и опашка.
авоари - само мн. Налична парична сума по сметка на вложителя в банка или друго кредитно учреждение.
авокадо - (исп. avocado, avogado от амер. исп. aguacate, което от ацт.)Бот. Тропическо дърво и плодът му - едър, зелен, с вкус на краве масл...
Авраам - (евр. Abraham)Библ. Еврейски първоучител (XIX в. пр. Хр.), основател на монотеизма, завел народа си в Ханаан (Финикия), родоначалн...
Аврора - (лат. Aurora)1. Мит. В римската митология - богиня на зората (съотв. на гр. Еос).2. Прен. Пост. Зора.
австрален - (лат. australis)Книж. Южен.
австралопитек - (по лат. australis 'южен' + гр. pithekos 'маймуна')Палеонт. Вид човекоподобна маймуна, намерена като изкопаемо...
автентичен - автентична, автентично, автентични. Който е основан на първоизточници; същински, достоверен. //същ. автентичност.
авто - Първа съставна част в съкратени сложни думи с значение: 1. Автоматичен: автоконтрол, автопилот, автопуск. 2. Автомобилен, автобаза...
автобиография - (по авто + гр. bios 'живот' + grapho 'пиша')1. Съчинение, в което авторът описва живота си.2. Кратко описание ...
автобус - мн. автобуси, (два) автобуса.Многоместен автомобил за превоз на пътници. // прил. автобусен, автобусна, автобусно, мн. автобусни.
автоваксина - (лат. autovaccinum по авто + ваксина)Мед. Ваксина от микроби на болния, върху когото ще се прилага.
автогамия - Самооплождане или самоопрашване.
автогенеза - само ед. Самозараждане.
автогенен - (гр. autogenes)Книж. Самовъзникващ.
автогол - мн. автоголове, (два) автогола. 1. Гол, който играча вкарва в собствената си врата.2. Прен. Трудно положение, неприятност която са...
автограф - мн. автографи, (два) автографа.Саморъчен надпис и подпис или само подпис.
автография - (по авто + -графия)1. Печ. Ръчно нанасяне на текст или фигури върху цинкова плоча за литографско отпечатване.2. Точно писмено възп...
автодидакт - (гр. autodidactos)Ост. Самоук, самообразован човек.
автодидактика - (по авто + гр. didacticos 'поучаващ')Самообразование.// Прил. автодидактичен и автодидактически.
автокар - мн. автокари, (два) автокара.Малка товарна кола за обслужване на цехове, гари и др.
автокаско - (по авто + ит. casco 'застраховка на превозно средство')Икон. Застраховка на автомобил с пълни гаранции.
автокатализа - (по авто-' + гр. katalysis 'разпадане')Хим. Ускоряване на химическа реакция под влияние на продукти от реакцията, д...
автокефален - автокефална, автокефално, мн. автокефални.Който е с независима църковна власт.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: