Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква А
аероплан - мн. аероплани, (два) аероплана.Остар. Самолет.
аеропоника - (по аеро- + гр. ponos 'работа')Отглеждане на растения без почва, чрез впръскване на хранителен разтвор в корените им.
аеростат - (фр. aerostat по аеро- + гр. statos 'стоящ')Ав. Летателен апарат, напълнен с лек газ, който се издига чрез подемната сил...
аеротакси - (по аеро- + такси)Ав. Малък самолет, наеман като такси от пътника.
аеротерапия - (фр. aerotherapie по аеро- + терапия)Мед. Лечение чрез излагане на тялото на открито за укрепване на организма.
аеротропизъм - (по аеро- + гр. trope 'обръщане')Бот. Свойство на растенията да се насочват към въздуха за повече кислород.
аерофагия - (лат. aerophagia по аеро- + -фагия)Мед. Гълтане на въздух, проникващ в стомаха.
ажио - (фр. agio по ит. aggio)Фин. Разликата между паритета {номиналната стойност) и по-високата номинална пазарна стойност на ценните кн...
ажиотаж - (фр. agiotage по ит. aggio 'ажио')Фин. Изкуствено понижаване или повишаване цената на борсови ценни книжа със спекулатив...
ажур - мн. ажури, (два) ажура.Вид бродерия върху изнищен плат.// прил. ажурен, ажурна, мн. ажурни.
аз - мене, мен.Употребява се за самопосочване от лицето, което говори.
Азазел - (стевр.)В еврейската религия - водачът на въстаналите синове на бога.
азалия - и азалея (лат. Azalea от гр. azaleas 'сух')Бот. Декоративно растение от рода Rhododendron с кичести бели, розови или чер...
азбест - само ед.Влакнест силикатен материал със сив цвят,от който се произвеждат огнеупорни материали и изделия.// прил. азбестов.
азбука - мн. азбуки.Съвкупност от буквите, приети в дадена писменост разположени в определен ред.
азбучен - азбучно, азбучно, мн. азбучни.1. Който се отнася до азбука.2. Прен. Основен, добре известен; първоначален, елементарен, прост.
азбучник - мн. азбучници, (два) азбучника.Тетрадка, тефтер или бележник, в който имена или предмети са вписани по азбучен ред.
азимут - (фр. azimut по ар. az-sumut 'пътеки')1. Aстрон. Ъгъл между плоскостта на меридиана на дадена точка и вертикалната плоско...
азмак - мн. азмаци, (два) азмака.Диал. Мочур, тресавище.
азот - само ед.Спец. Химически елемент - безцветен газ, преобладаващата съставна част на въздуха.// прил. азотен, азотна, азотно, мн. азо...
азотобактерия - (по азот + бактерия)Микробиол. Бактерия, която живее свободно в почвата и я обогатява с азотни вещества за растенията, като усвояв...
азур - (нем. Azur, фр. azur 'лазур' по ар. lazaward 'лазурит' от перс.)Хим. Синя анилинова боя, използвана при микрос...
азурит - (нем. Azurit, фр. azurite от ар.)Хим. Кристалинен минерал, от който се получава мед, медни съединения и синя боя.
Аид - (гр. Aides)1. В гръцката митология - бог на подземния свят; Ад, Хадес.2. Прен. Подземно царство, ад.
ай - междум.1. За изразяване на неприятна изненада или уплаха.2. За изразяване на внезапно усещане за болка; ох.
айвания - мн. айвании.Зимен сорт ябълка с жълто-червен цвят и сладък вкус.
айлант - (лат. ailanthus от индонез. aylanto 'небесно дърво')Бот. Едро дърво с перести като на орех листа, което расте много буйн...
айнщайний - (по собств. A. Einstein, немски физик (1879-1955)Хим. Радиоактивен елемент от групата на актинидите, зн. Es, пор. н. 99, получен п...
айол - (тур. ayol 'ей ти, слушай')Разг. Синко.
айран - мн. айрани, (два) айрана.Кисело мляко разбито с студена вода.
айсберг - мн. айсберги, (два) айсберга.Плаваща ледена планина, откъсната от полярен ледник.
айскафе - (нем. Eiskaffee)Кафе, което се поднася със сладолед.
академизъм - (фр. academisme по лат, academia от гр. akademeia)1. Книж. Придържане към установени традиции в науката и изкуството.2. Чисто теор...
академик - мн. академици, (два) академика.Редовен член на академия на науките.
академичен - академична, академично, мн. академични.1. Академически.2. Който се придържа към установилата се традиция в университетите; строго ...
академически - академическа, академическо, мн. академически.1. Който се отнася до академия.2. Учебен (по отношение на университет).
академия - мн. академии.1. Висше учреждение за наука, литература, изкуство.2. Название на висше учебно заведение за наука или изкуство.
акажу - (фр. acajou от бразил. acaju)Бот. Тропическо дърво с червена дървесина, от която се изработват скъпи мебели. Anacardium occidental...
акант - (лат. acanthus от гр. akanthos 'бодливо дърво')1. Бот. Южно декоративно растение с големи нарязани листа.2. Арх. Орнамен...
акари - (лат. acarus от гр. akari 'червеи')Зоол. Разред микроскопични безгръбначни от класа паякообразни, често паразити.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: