Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква А
арнаутин - мн. арнаути.1. Остар. Албанец.2. Прен. Твърдоглав, отмъстителен човек с тежък характер.
арогантен - арогантна, арогантно, мн. арогантни.Който е безочлив, дързък, груб.// нареч. арогантно.// същ. арогантност.
аромат - мн. аромати, (два) аромата.Приятна миризма, благоухание.// прил. ароматен.
ароматизирам - ароматизираш.Придавам аромат.
ароматичен - ароматична, ароматично, мн. ароматични.В който има аромат.
арпа - (тур. arpa)1. Неолющен ориз.2. Ечемик.
арпаджик - мн. арпаджици, (два) арпаджика.Дребен лук за разсад, добит от семе.
арсен - Химически елемент - крехко сиво-бяло вещество с метален блясък.
арсенал - мн. арсенали, (два) арсенала.1. Склад и/или фабрика за оръжие и муниции.2. Прен. Сбор, запас от средства за побеждаване.
арсеник - само ед.Силноотровно вещество, бяло на цвят; мишеморка.
арслан - мн. арслани, (два) арслана.Диал. Аслан.
арт - само ед.Изкуство, изобразително изкуство.
артезиански - артезианска, артезианско, мн. артезиански.Който е свързан с дълбоки подземни води,намиращи се под естествено налягане.
артел - (рус. артель)Книж. Стопанска задруга.// Прил. артелен.
артелна - мн. артелни.В армията - склад за хранителни продукти на военно поделение.
артелчик - мн. артелчици.В армията - войник комуто е поверена артелна.
артериосклероза - Спец.В медицината - склероза, която се изразява във втвърдяване на артериите и нарушение на оросяването на органите с кръв.
артериотомия - (нлат. arteriotomia по гр. arteria 'артерия' + -томия)Мед. Кръвопускане от артерия.
артерия - мн. артерии.1. Кръвоносен съд,по който се движи кръв от сърцето до другите части на тялото.2. Прен. Сухоземен или воден път с важн...
артефакт - (нлат. artefactum по лат. ars, artis 'изкуство' + factum 'нещо направено ')1. Мед. Изкуствено предизвикан пато...
артикул - мн. артикули, (два) артикула.Вид, разновидност от дребна търговска стока.
артикулация - 1. В езикознанието - учленяване на говорните звукове.2. В музиката - начин на изпълнение на тоновете.// прил. артикулационен.
артикулирам - артикулираш.В езикознанието - върша артикулация; учленявам.
артикъл - (фр. article от лат. articulus 'частица')1. Език. Граматически член.2. Юр. Член от закон.
артилерист - мн. артилеристи.Войник или офицер от артилерията.
артилерия - мн. артилерии.1. Съвкупност от тежки огнестрелни оръжия и принадлежностите им.2. Род войска с такова въоръжение.// прил. артилерий...
артисам - артисаш. - вж. артисвам.
артисвам - артисваш.Оставам в повече, в излишък; изоставам.
артист - мн. артисти.1. Изпълнител на роля в сценично произведение.2. Човек на изкуството; майстор.3. Прен. Човек, който умее да се престру...
артистка - мн. артистки.Жена артист.
артишок - (нем. Artischocke от фр. artichaut, което от ар.)вж. ангинар.
артралгия - (нлат. arthralgia по гр. arthron 'става' + -алгия)Мед. Болки в става.
артрит - мн. артрити.Спец. В медицината - възпаление на ставите, което води до деформирането им.
артроза - (нлат. arthrosis по гр. arthron 'става' + -оза)Мед. Хронично възпаление на ставите.
артрок - (анг. art 'изкуство' + rock 'рок')Муз. Стил в съвременния рок, в който влизат елементи от класическата музика.
артроподи - (по гр. arthron 'става' + pous, podos 'крак')Зоол. Членестоноги. Arthropoda.
артшоу - (англ. art-show)Изложба, съпроводена с различни артистични прояви.
артък - 1. Прил. Който е в повече, в излишък.2. Същ. Излишък.
арфа - мн. арфи.Струнен музикален инструмент като голяма триъгълна рамка, на която се свири като се дърпат струните с пръсти.
арфист - мн. арфисти.Музикант, който свири на арфа.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: