Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква А
акушер-гинеколог - мн. акушер-гинеколози, м.Лекар, специалист по акушерство и гинекология.
акушерка - мн. акушерки.Жена от средния медицински персонал, специалистка по акушерство.
акушерство - Дял от медицината, в който се разглеждат въпросите на бремеността, раждането и следродилния период.
акцелератор - (нем. Akzelerator по лат. accelero 'ускорявам')1. Техн. Лост с педал за увеличаване или намаляване скоростта на мотор.2....
акцелерация - (лат. acceleratio)1. Техн. Ускорение.2. Ранно развитие на деца и юноши.
акцент - мн. акценти, (два) акцента.1. В езикознаниието - ударение.2. Особености в произношението, свойствени на говорещия, които са отклон...
акцентирам - акцентираш.Акцентувам.
акцентувам - акцентуваш.Подчертавам, изтъквам на преден план; обръщам особено внимание.
акцепт - (нем. Akzept по лат. acceptor 'получен, приет')Фин.1. Съгласие за сключване на договор при определени от другата страна ...
акцептант - (нем. Akzeptant по лат. acceptans, -antis 'приемащ')Банк. Лице, което се задължава да изплати полица.
акцептор - (лат. acceptor 'приемател')Хим. Вещество, което присъединява към себе си атом водород.// Прил. акцепторен.
акцес - (лат. accessus)Пристъп на болест; припадък.
акцесионен - (по лат. accessio 'прибавка')Юр. За договор, списък и др. - който се прибавя към друг, по-раншен.
акцесорен - (нлат. accessorius) Книж.1. Добавъчен, допълнителен.2. Второстепенен, случаен.
акцидентен - (по лат. accidens, -entis 'случващ се')Книж. Случаен, несъществен.
акциз - мн. акцизи, (два) акциза.Коствен данък върху потребителски стоки.// прил. акцизен, акцизна, акцизно, мн. акцизни.
акционер - мн. акционери.Притежател на акции, участник с акции.// прил. акционерен, акционерна, акционерно, мн. акционерни.
акция - мн. акции.Ценна книга за внесен дял в капитала на акционерно дружество, която дава определени права на вносителя.
акче - (тур. akce)Ост. Дребна турска монета.
акъл - мн. акъли, (два) акъла, м.Разг. Ум, разум.
акър - мн. акри, (два) акъра.Английска мярка за повърхнина, равна на 4047 квадратни метра.
ала - съюз. Но.
алабастър - само ед. Разновидност на гипса.// прил. алабастров, алабастрова, алабастрово, мн. алабастрови.
алабаш - мн. алабаши, (два) алабаша.Диал. Сладка ряпа, червена ряпа; гулия.
алаброс - Мъжка прическа с нископодстригана и изправена нагоре и назад коса.
аламбик - (фр. alambic от ар. al-anbiq, което от гр. ambix 'съд')Хим. Ост. Голям съд за дестилиране.
аламинут - мн .аламинути, (два) аламинута.1. Нареч. Веднага, в момента, на минутата.2. Същ. Ястие приготвено бързо.
аларма - мн. аларми.1.Сигнал за тревога в армията и в органите за противопожарна охрана.2. Разг. Шум, глъч, олелия.// прил. алармен, аларме...
алармирам - алармираш.1. Давам сигнал за тревога; вдигам тревога.2. Предизвиквам тревога; предупреждавам, обръщам сериозно внимание.
алба - (фр.-прованс. alba от лат. alba(lux) 'зора')Старопровансалска предутринна песен.
албатрос - мн. албатроси, (два) албатроса.Голяма морска птица, подобна на чайка, с дълъг клюн и тесни криле.
албедо - (англ. albedo от клат. albedo 'белота')Физ. Астрон. Величина, характеризираща отражателната способност на телата.
албигойци - (фр. albigeois по собств. лат. Albiga, фр. Albi, град във Франция)Ист. Еретици дуалисти в областта Лангедок в Южна Франция през XI...
албин - (по исп. albino 'албинос')Зоол. Животно с бяла козина (вълк, лисица, заек и др.), което живее в северните области.
албинизъм - (нлат. albinismus по лат. albus 'бял')Мед. Вродена пълна или частична липса на пигмент на кожата, космите и очите, от ко...
албинос - мн. албиноси, м.Човек или животно с пълна или частична липса на пигмент на кожата, космите и очите.
Албион - (англ. Albion от лат. Albion)Старо име на Англия.
албум - мн. албуми, (два) албума.1. Книга с твърда подвързия за подреждане на снимки, марки и под.2. Книжно издание с репродукции.
албумин - Белтъчни вещества, важна съставка на животинските и растителните тъкани.
алвеолар - (нлат. alveolaris )Фон. Звук, който се учленява, като върхът на езика се допира до алвеолите (д, т). алвеоларен.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: