Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

slo - Намерени са 97 думи от търсенето
слог - слогът, слога, мн. слогове, (два) слога, м. 1. Необработена ивица земя между две ниви; синор, граница. 2. Остар. Сричка. 3. Само е...
слой - слоят, слоя, мн. слоеве, (два) слоя, м. 1. Всеки един от редовете, които могат да се стелят един върху друг. Тортата има няколко с...
слон - слонът, слона, мн. слонове, (два) слона, м. 1. Най-голямото сухоземно животно, бозайник с два зъба (бивници) и дълъг хобот, с койт...
весло - мн. весла.Дървена лопата за каране на лодка; гребло.
масло - само ед. Мазнина, приготвяна от растителни, животински или минерални вещества. Краве масло. Машинно масло. Розово масло. • Върви п...
сложа - сложиш, мин. св. сложих, мин. прич. сложил, св. - вж. слагам.
русло - мн. русла, ср. 1. Корито на река. 2. Прен. Направление, път на развитие. Продължихме да работим в същото русло.
слово - мн. слова, ср. 1. Остар. Дума. Възвишени слова. Словата са излишни. 2. Само ед. Реч, говор, език. Писател с изящно слово. 3. Устно...
сломя - сломиш, мин. св. сломих, мин. прич. сломил, св. — вж. сломявам.
число - мн. числа, ср. 1. Математическа величина — понятие за количество, с което се брои и смята. Цели числа. Рационални числа. 2. Разг. ...
заслон - мн. заслони, ср. 1. Само ед. Място, което може да предпазва от дъжд, вятър, куршуми и др.; прикритие. Един ров му послужи като зас...
кресло - мн. кресла, ср. 1. Широк, удобен, обикн. тапициран стол с облегалки за ръцете. Кожено кресло. Потъвам в креслото. 2. Прен. Висок п...
наслов - мн. наслови, (два) наслова, м. Заглавие, тема, мото.
наслоя - наслоиш, мин. св. наслоих, мин. прич. наслоил, св. — вж. наслоявам.
свесло - мн. свесла, ср. Грозд, отрязан с пръчката, или други плодове с пръчка или наредени на пръчка за пренасяне, окачване.
словен - словна, словно, мн. словни, прил. Който се отнася до дума, слово; лексикален. Словен запас.
словом - нареч. Изразен с думи. Пиша сумата словом. • Цифром и словом. Абсолютно точно. Останах с пет лева цифром и словом.
сложен - сложена, сложено, мн. сложени, прил. 1. Който е поставен. 2. Който се отнася до телосложение, конструкция на тялото. Добре сложен.
заслоня - заслониш, мин. св. заслоних, мин. прич. заслонил, св. — вж. засланям.
разслоя - разслоиш, мин. св. разслоих, мин. прич. разслоил, св. — вж. разслоявам.
страници: 1 2 3 4 5
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: