Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

- Намерени са 4183 думи от търсенето
дръгна се - дръгнеш се, мин. св. дръгнах се, мин. прич. дръгнал се, несв. Разг. Чеша се. Кравата се дръгне о вратата.
дрънкалка - мн. дрънкалки, ж. 1. Бебешка играчка, която дрънка при допир или при разлюляване. 2. Разг. Пренебр. Накит.
дряновица - мн. дряновици, ж. Дрянова тояга, пръчка.
дъждобран - мн. дъждобрани, (два) дъждобрана, м. Вид тънка наметка, която не пропуска вода.
дълбочина - мн. дълбочини, ж. 1. Размер, който показва разстоянието от повърхността надолу по вертикала или от отвора надолу по верти-кала и о...
дървеница - мн. дървеници, ж. Смучещо кръв насекомо с лещовидна форма, което живее в дървени мебели или стени.
дървесина - само ед. Вещество, от което се състоят дървесните тъкани. // прил. дървесинен, дървесинна, дървесинно, мн. дървесинни.
държавник - мн. държавници, м. Човек, който заема висш пост в държавните органи на властта. Велик държавник. // прил. държавнически, държавнич...
дяволщина - мн. дяволщини, ж. Остар. Дяволия.
еди-какво - неопр. мест. Във възпроизведена реч - за специфициране на определено нещо от говорещия като неопределено пред слушащия поради неак...
електорат - само ед. 1. Спец. В правото - избирателно право. 2. Избирателите като цяло.
емайлирам - емайлираш, несв. и св.; какво. Покривам с емайл. // прил. емайлиран, емайлирана, емайлирано, мн. емайлирани. Емайлирана тенджера.
енклитика - мн. енклитики, ж. Спец. В езикознанието - дума или форма без ударение в речта, които се произнасят заедно с предходната дума.
енцефалит - само ед. Спец. В медицината - инфекциозно възпаление на главния мозък.
евакуация - мн. евакуации, ж. Временно преместване на хора, ценности, дейности от един район в друг поради опасност от военни действия или при...
евакуирам - евакуираш, несв. и св.; какво/кого. Извършвам евакуация. — евакуирам се. Сам себе си евакуирам. През последното лято на войната се...
евангелие - само ед. Част от Новия завет на Библията, съдържаща разкази за живота и учението на Исус Христос. // прил. евангелски, евангелска,...
еволюирам - еволюираш, несв. и св. Развивам се, търпя еволюция.
евристика - само ед. 1. Система на обучение, която цели учениците сами да достигат до научните знания. 2. Наука, която се занимава със законом...
евтаназия - само ед. Спец. В медицината — безболезнена смърт, причинявана от лекар на безнадеждно болен по негово желание за спестяване на аго...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: