Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

- Намерени са 4183 думи от търсенето
употребим - употребима, употребимо, мн. употребими, прил. 1. Който се употребява (в определена степен). Много употребим. 2. Който е годен за у...
ускорение - само ед. 1. Спец. Във физиката — величината, с която се увеличава движението на едно тяло за единица време. 2. Ускоряване. 3. Врем...
условност - мн. условности, ж. Приет обичай, навик; договореност. Условностите на брака. Условностите на доброто поведение. Спазвам условности...
условя се - условиш се, мин. св. услових се, мин. прич. условил се, св. — вж. уславям се.
успореден - успоредна, успоредно, мн. успоредни, прил. 1. Който с всичките си точки е еднакво отдалечен от друг; паралелен. Успоредни прави. 2...
уточнение - мн. уточнения, ср. 1. Уточняване. 2. Обяснения, бележки, корекции, които правят нещо по-точно, по-вярно.
филология - мн. филологии, ж. 1. Спец. Само ед. Съвкупност от научни дисциплини, които изучават езика и литературното творчество на един народ...
фехтовчик - мн. фехтовчици, м. Състезател по фехтовка.
философия - мн. философии, ж. 1. Спец. Само ед. Наука за най-общите закономерности в развитието на природата, обществото и човешкото мислене. ...
фойерверк - мн. фойерверки, (два) фойерверка, м. 1. Разноцветни светлини в небето от изстреляни ракети и др.; илюминация. 2. Прен. Проява, пов...
фототипен - фототипна, фототипно, мн. фототипни, прил. Който е отпечатан след предварително нанасяне на фотографиран материал върху стъклена и...
футболист - мн. футболисти, м. Човек, който играе футбол.
хегемония - само ед. Върховенство, първенство, надмощие. Политическа хегемония. // прил. хегемонен, хегемонна, хегемонно, мн. хегемонии.
хемороиди - само мн. Спец. Подути болезнени възли върху вените на правото черво и ануса; маясъл.
херцогиня - мн. херцогини, ж. 1. Жена херцог. 2. Съпруга на херцог.
хитроумен - хитроумна, хитроумно, мн. хитроумни, прил. 1. Който проявява хитрост и ум. Хитроумен селянин. 2. Който е проява на хитрост и ум. Х...
хомогенен - хомогенна, хомогенно, мн. хомогенни, прил. Който е съставен от еднакви части или от части с еднакви свойства; еднороден. Хомогенна...
хортензия - мн. хортензии, ж. Цвете с големи топчести съцветия.
хроникьор - мн. хроникьори, м. 1. Сътрудник във вестник, който събира материали за хрониката. 2. Човек, който излага в последователен ред съби...
хубостник - мн. хубостници, м. Разг. Пренебр. Лош човек; негодник, непрокопсаник. Оня хубостник да не ми се мярка пред очите.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: