Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

- Намерени са 4183 думи от търсенето
състоя се - състоиш се, мин. св. състоях се, мин. прич. състоял се, несв. Само в трето лице. 1. Съставен съм, съдържам, имам в състава си. Гру...
състояние - мн. състояния, ср. 1. Положение, в което се намира някой или нещо. Състояние на водата. Продавам автомобил в добро състояние. 2. Ф...
сътрудник - мн. сътрудници, м. 1. Човек, който помага при извършването на някаква дейност; помощник. 2. Човек, който участва в издаването на в...
съчетавам - съчетаваш, несв. и съчетая, св.; какво, с какво. Правя да съществуват заедно; комбинирам, съединявам. Съчетавам разходката с пазар...
съчетание - мн. съчетания, ср. 1. Съединение, цялост от няколко елемента. Красиво съчетание на тоновете. 2. В спорта — поредица от движения, и...
съчинение - мн. съчинения, ср. 1. Литературно, научно или друго произведение. Оригинално музикално съчинение. Събрани съчинения. 2. Вид писмен...
съчинявам - съчиняваш, несв. и съчиня, св.; какво. 1. Пиша съчинение. Съчиних весела песничка. Съчиних кратък разказ. 2. Съставям текст. Докат...
съществен - съществена, съществено, мн. съществени, прил. Който представя същността на нещо; важен, значим, основен. Съществен въпрос. Съществ...
същностен - същностна, същностно, мн. същностни, прил. Който се отнася до същността, до съдържанието.
тъждество - мн. тъждества, ср. 1. Пълно съвпадане; еднаквост, равенство. 2. Спец. В математиката - равенство, което е в сила за всички числови...
твърдение - мн. твърдения, ср. Това, което се твърди, което се отстоява като мнение. Нелепо твърдение. Обидно твърдение.
тероризъм - само ед. 1. Политика или дейност, при които целите се постигат чрез терор. 2. Дейност на терорист. // прил. терористичен, терорист...
тесногръд - тесногръда, тесногръдо, мн. тесногръди, прил. Който няма широко схващане за нещата; ограничен, едностранчив, дребнав. Тесногръд по...
тотемизъм - тотемизмът, тотемизма, само ед., м. В раннородовото общество и у някои примитивни народи — почитане на тотеми.
триъгълен - триъгълна, триъгълно, мн. триъгълни, прил. Който има форма на триъгълник. Триъгълна кутия. Триъгълна маса.
трудоемък - трудоемка, трудоемко, мн. трудоемки, прил. Който изисква влагането на много труд. Трудоемка работа.
трънясвам - трънясваш, несв. и трънясам, св. За местност, място — обраствам с тръни. Кладенецът тръняса.
тъдявашен - тъдявашна, тъдявашно, мн. тъдяваш-ни, прил. Разг. Който е от тези места; тукашен. Тъдявашен човек.
тъжителка - мн. тъжителки, ж. Жена тъжител.
тълкуване - мн. тълкувания, ср. 1. Обясняване, разясняване. 2. Изказване, което съдържа обяснение за смисъла на нещо, обикн. според нечия глед...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: